Archive

Archive for november, 2005

PALVEPÄEV RAHU EEST JERUUSALEMMAS

november 1st, 2005

Peeter Võsu

Selle aasta 2. oktoobril toimus rahvus­vaheline palvepäev Jeruusalemma eest. Maailma kristlaskonna organiseeritud ühispalve Jeruusalemma eest sai alguse möödunud aastal. Tänaseks on sellega ühinenud sajad kristlased neljakümnest riigist. Jeruusalemm on läbi aegade olnud oluliseks sümboliks ja ajamärgiks kristlaskonnale.

Tänavu möödus 38 aastat Jeruusa­lemma linna taasühendamisest Iisraeli riigiga. Üle kolme tuhande aastase ajalooga Jeruusalemm sai sellega esimest korda viimase 1850 aasta jooksul uuesti juudi rahva omandusse. Kuuepäe­va­se sõja ajal 7. juunil 1967 sisenes kolonel Motta Gur oma rühmaga idapool­se Lõvivärava kaudu Jeruusalemma, vabas­tades iidse Templimäe ja kogu Jeruusa­lemma vanalinna Jordaania võimu alt Iisraeli valdusse.

Jeruusalemmast sai uuesti Iisraeli pealinn 1980. aastal. Otsekohe ähvardas Araabia Liiga kõiki riike, kes Jeruusa­lemma oma diplomaatilise kohalolekuga Iisraeli pealinnana tunnustavad, nafta­boikotiga. Enamik lääneriike tõmbaski "saba jalge vahele", viies oma diplo­maatilised esindused Tel Avivi. Mitme riigi kristlaskond ei nõustunud oma kodumaa ametliku positsiooniga (positsiooni puudumisega) selles suhtes. Oma seisukoha avalikuks väljenduseks loodi Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond.
Täna on 706 000 elanikuga pealinn Jeruusalemm Iisraeli suurim linn, koondades üle 10% riigi 6,9 miljonist elanikust.

Vaatamata sellele, et nii ametlikul Iisraelil kui ka rahval on erinevaid arvamusi Iisraeli teiste paikade loovuta­mise suhtes, siis Jeruusalemm on paik, mille üle ei kaubelda. Kõik Iisraeli valitsused on deklareerinud, et Jeruusa­lemm on Iisraeli igavene ja jagamatu pealinn.
20. mail 2004 kogunes New Yorgis üle 600 usujuhi üle USA ja mujalt, kes ühinesid Eagles´ Wings Ministries initsiatiiviga alustada rahvusvahelise palvepäeva pidamist rahu eest Jeruusa­lem­mas igal aastal. Kogunemisel osales mitmeid külalisi Iisraelist, kelle hulgas oli ka Knesseti (Iisraeli parla­mendi) liikmeid, kes olid väga liigutatud kristlaste toetusest Iisraeli rahvale. Palvepäevaks Jeruusalemma eest valiti oktoobrikuu esimene pühapäev. Möö­dunud aastal toimus suur avaüritus Jeruusalemmas, Knesseti roosiaias, kus osalesid mitmed Iisraeli ministrid, parlamendi liikmed ja usujuhid ning suur hulk rahvusvahelisi külalisi, kelle hulgas oli ka Eesti delegat­sioon.

Tõelise kaalu annavad ettevõtmisele tuntud kristlastest juhid USAs ja mujal, kellest mõned esindavad väga suuri kogukondi ja organisatsioone. Eestlastele tuntumatest nimedest loetlen siin mõned koos organisatsioonidega, mida nad esindavad:
Jack Hayford, The Church on the Way;
Pat Robertson, The Christian Broadcasting Network, Inc;
Paul & Jan Crouch, Trinity Broadcasting Network;
Rick Joyner, Morning Star Fellowship Church;
Malcolm Hedding, International Christian Embassy Jerusalem;
John Dawson, Youth With a Mission;
Pat Boone, Pat Boone Enterprises;
Michael W. Smith, Michael W. Smith Productions;
Benny Hinn, Benny Hinn Ministries;
Steve Fry, Belmont Church;
Tom Hess, Jerusalem House of Prayer;
Frank Wright, National Religious Broadcasters ja mitmed teised.

National Religious Broadcasters ühen­dab sadu meediaorganisatsioone üle USA, toetajaskonnaga umbes 30 miljonit inimest. Christian Broadcasting Network katab satelliidi kaudu oma program­midega Põhja ja Lõuna Ameerika, Euroopa, Lähis-Ida ja suure osa Aasiast ning Aafrikast. Michael W. Smith ja Steve Fry muusikat kuulavad miljonid noored ja ka vanemad inimesed üle kogu maailma. Võrgustik, mille moodustavad kristlastest juhid, kes otsustasid palve­päeva Jeruusalemma eest toetada, katab oma mõjuga juba praeguseks suure osa maailma kristlaskonnast. Kindlasti on see arvestatav jõud nii vaimses kui ka poliitilises mõttes.

Resolutsioon, millele ülalnimetatud usujuhid alla kirjutasid, ja mis on saanud palvepäeva sisu väljenduseks, oli järgmine:

MÕISTES … et oleme usu läbi Aabra­hami lapsed, "metsik oliivipuu oks", poogitud Jumala lepingu juure külge ja

TUNNUSTADES … et Jumal on Aabra­hamile ja tema järglastele antud sõna pidanud ja asustanud nad uuesti oma kodumaale vastavalt prohvetite ette­kuulutatud sõnadele ja

TUNNUSTADES … et meil on piibellik mandaat vastavalt psalmile 122 ja paljudele teistele kirjakohtadele otsida ja soovida edu ja head käekäiku Jeruusa­lemmale, kuni Issand teeb ta ülistuseks kogu maailma keskel ja

KINNITADES … et Jumala armastus ja kavatsetud õnnistused on mõeldud kõigile rahvastele ja et meil on hea tahe ja armastus kogu inimkonna suhtes, kaasa arvatud kõik Püha Maa elanikud, ja igatsus rahu saavutamiseks kõikjal selles regioonis;

MEIE, allakirjutanud, kutsume kõiki palvemehi ja -naisi üles igal aastal pühendama oktoobrikuu esimese püha­päeva, mis on Yom Kippuri pühale lähedasel ajal, PALVEPÄEVAKS RAHU EEST JERUUSALEMMAS.

Selle deklaratsiooniga on hiljem sajad inimesed üle maailma liitunud, kaasa arvatud selle artikli autor Eestist. Organisatsiooni koduleht internetis on: www.daytopray.com

admin Teoloogia

Moshe Katsav: “Kümme käsku on tulnud maailmale juudi rahva kaudu.”

november 1st, 2005
Comments Off

Piret Udikas

Iisraeli president oli Eestis ametlikul visiidil.

Hiljutine Iisraeli presidendi Moshe Katsavi visiit Eestisse oli suurepärane märk sellest, et kahe väikeriigi suhted paranevad ja tihenevad.

Arnold Rüütel: “Suhted võiksid olla palju tihedamad.”
Moshe Katsavi Eesti-visiit langes täpselt kokku ühe väga valusa daatumiga juudi rahva, aga ka meie rahva ajaloos. Nimelt 19. septembril 61 aastat tagasi hävitati Klooga koonduslaagris kõik sealolevad kaks ja pool tuhat vangi, peamiselt juudid; koletust kuritööst pääsesid vaid üksikud.
Iisraeli president oma saatjaskonnaga külastas Klooga mälestusansamblit ja austas seal hukatute mälestust.
Kohtumisel Eesti presidendiga tänas Iisraeli president Arnold Rüütlit selle eest, et ta on tunnistanud ja avaldanud kahetsust holokausti toimumise pärast ning selle eest, et Eestis ei ole riiklikul tasemel antisemitismi. Arnold Rüütel avaldas heameelt kahe riigi vaheliste kultuurisuhete üle ning arvas, et hoopis enam tuleks arendada partnersuhteid majanduses.
Suurt ja valdavalt heasoovlikku tähelepanu Iisraeli riigi presidendi Moshe Katsavi Eesti-visiidile pöörasid ka kõik siinsed suuremad meediaväljaanded: ajalehtede, raadio, televisiooni uudistes oli Iisraeli presidendi visiidil keskne koht.

“Me ei unusta iialgi seda kohtumist.”
Iisraeli president kohtus 19. septembril siinse juudi kogukonna rahvaga Tallinnas juudi koolis Karu tänaval. Iisraeli presidendil ja tema saatjaskonnal oli kaasas kivi pühast linnast Jeruusalemmast – nurgakivi rajatavale sünagoogile ja Eesti juutide keskusele. Iisraeli presidendiga olid kaasas Iisraeli suursaadik Eestis Shemi Tsur, üks vähestest Kloogal ellujäänutest – holokausti uurija ja publitsist Benjamin Anolik jt nimekad inimesed.
Presidenti võeti vastu väga soojalt. Siinse kogukonna esindaja tänas Moshe Katsavi visiidi eest ja ütles, et siinseid juute ei jäta külmaks Iisraelis toimuv. “Eesti 3000 juuti kuuluvad kogu oma südame ja olemisega Iisraeli külge.” Oma erakordselt sooja suhtumist väljendasid ka lapsed, öeldes, et nad ei unusta iialgi kohtumist Iisraeli presidendiga.

Natside teod ületavad kõik ajaloo-õudused
Iisraeli president Moshe Katsav tervitas Eesti juudi kogukonna juhti, rabi Shmuel Koti.
“Olen Eestis ametlikul visiidil, olen kohtunud Arnold Rüütliga, arutanud mitmeid poliitilisi küsimusi. Siit jätkub minu visiit Lätti ja Leetu.
Oleme rahvas, keda läbi kogu meie ajaloo on püütud hävitada. Meie usupühad on seatud ajalooga. Kuu aega tagasi oli meie rahvas leinas, meenutati 1. ja 2. templi hävitamist. Tulemas on purimi pühad, mis meenutavad, et Pärsia tahtis hävitada meie rahvast, kuid see ei õnnestunud. 3 kuu pärast tuleb hanukka, mis tähistab seda, et me ei allunud Kreekale, kes samuti soovis meie surma.
Kuid see, mida tegid natsid, ületab kõik õudused, mis ajaloos on iial sündinud. Meie rahvas on vaatamata kõigile vaenlastele jäänud püsima ja 57 aasta eest ehitasime üles Iisraeli riigi – demokraatliku, liberaalse juudi riigi,” ütles president Katsav.
“Meie traditsioonid ongi hoidnud meie rahvast tugevana ja lasknud üle elada kõik raskused. Kuid täna on erinevatel põhjustel juudi rahva kohal uuesti hävimise oht, eriti väljaspool juudi riigi piire. Kuid meie kohus on säilida rahvana.
Olen väga tänulik siinsele kogukonnale, et siin hakatakse rajama uut juudi sünagoogi ja kogukonna keskust.

“Gaza loovutamine rebis lõhki meie südame.”
Olen tänulik Eesti valitsusele ja riigile, et täna ei ole siin juudivaenu, et meie rahvas saab arendada oma kultuuri. Mul on väga hea meel, et siin eksisteerib ja areneb juudi kogukond, kes viib ellu käske, mille meie rahvas sai Jumalalt. Mul on hea meel kõigile meelde tuletada, et kümme käsku, mille on omaks võtnud terve maailm, on andnud maailmale juudi rahvas.
Samuti tahaks meenutada, et Eestist pärit noored juudid võtsid omal ajal osa kibutsite rajamisest Iisraelis.
Viimased 12 aastat oleme käinud läbi ajaloolise tee oma suhete parandamiseks palestiina araablastega.
Paari viimase nädala jooksul vabastasime 25 juudi asundust Gazas ja Põhja-Samaarias lootuses, et see toob kaasa suhete paranemise. Nende asunduste vabastamine oli väga raske, see rebis lõhki meie südame ja meie ühiskonna. Kui araablased lõpetavad terroriaktid, saabub meile rahu, kui ei, siis tegutseme sellele vastavalt.
Olen tänulik teile selle eest, et peate kinni juudi traditsioonidest Olin väga liigutatud, kui vaatasin laste esinemist. Olen teie üle uhke ja soovin teile head lähenevat uut aastat juudi kalendri järgi!”
Pärast õnnestunud Eesti-visiiti sõitis Iisraeli president Lätti.

admin Poliitika

Euroopa Liidu raha toidab terroriste Lähis-Idas

november 1st, 2005

Peeter Võsu

Konverentsilt "Iisrael Euroopas ja Lähis-Idas"

European Coalition for Israel (ECI, Euroopa Koalitsioon Iisraeli heaks) korraldas 19.- 20. septembril Brüsselis, Euroopa Parlamendi hoones konverentsi "Iisrael Euroopas ja Lähis-Idas". Osales rohkem kui sada osavõtjat kogu Euroopast, et rääkida olukorrast Iisraelis. Arutellu oli kaasatud poliitikuid ja riigiametnikke Iisraelist ja Euroopa Liidu institutsioonidest, kes on vastutavad oluliste otsuste eest regioonis.

Efektiivne vahend mõistmaks demokraatiat

Kaheksa aastat Euroopa Parlamendi Liige olnud Rijk van Dam Hollandist on nüüd organisatsiooni ECI tegevdirektor. Rijk van Dam ütles konverentsi sessioonide vaheajal: "ECI peab pidevat dialoogi Euroopa poliitikutega, kuid see konverents käsitleb sügavamalt seisukohti, mis puudutavad demokraatiat ühest küljest Euroopa Liidus ja teisest küljest Lähis-Idas. See on väga efektiivne vahend, et panna Euroopa Parlamendi liikmeid mõtlema demokraatiast Lähis-Idas ja mõistma, et Iisrael on seal ainsaks demokraatiaks."
Konverentsi juhatajaks oli Soome Euro-Parlamendi liige Hannu Takkula. Sõna võtsid Iisraeli suursaadik Euroopa Liidus Oded Eran, Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna rahvusvaheline direktor Jürgen Bühler, Tel Avivi Ülikooli professor Gerald Steinberg ja mitmed teised.

5 miljardit dollarit "ümber kanditud"

Kõige teravamaks diskussiooniks läks pärast Euroopa Komisjoni Lähis-Ida regiooni juhi Alan Seateri sõnavõttu, kelle vastutusel toimub kogu Euroopa Liidu raha jagamine Lähis-Idas. Jätkuvalt tuli küsimusi ja kommentaare võimalikust Euroopa Liidu raha sattumisest terroristide kasutusse.
Küsimused puudutasid sularahamakseid, mis toimusid möödunud aastani, kuni see Iisraeli survel lõpetati. Jürgen Bühler, JRKS rahvusvaheline direktor nimetas uuringute tulemust, mille järgi on rahvusvahelisest abist 5 miljardit dollarit teadmata pangaarvetele "ümber kanditud". Itamar Marcus, Palestinian Media Watch direktor vaidlustas abiandmise vajaduse Palestiina omavalitsusele, mis ainult soodustab terrorismi. Samuti ütles härra Marcus, et vaatamata korduvatele märkustele, ei ole Palestiina araablaste kooliõpikutest vaenu õhutavaid osi välja võetud. Kooliõpikute trükkimist finantseeritakse enamasti lääneriikide toetusest.
Euroopa Parlamendi liikmed küsisid komisjoni kõrgelt ametnikult aru Euroopa toetuste saajate kohta, mida siiani ei ole isegi neile avalikustatud. Selline käitumine paneb Euroopa Liidu institutsioonide demokraatlikud väärtused kahtluse alla.

Vajatakse kristlaste hääli

Mitmed kõrged külalised nimetasid seda kõige olulisemate poliitiliste sündmuste hulka kuuluvaks konverentsiks Euroopas.
Dr. Michael Werniger, Euroopa Komisjoni presidendi Manuel Barroso usuasjade volinik ütles: "Vajame rohkem teiesarnaste kristlaste hääli Brüsselis, kes väljendaks oma muret". Ta lisas, et Euroopas identifitseerib ennast kristlastena üle 70% elanikest, kuid see ei peegeldu Euroopa bürokraatias.
European Coalition for Israel on tegutsenud Euroopa institutsioonide juures 2 aastat. ECI eesmärgiks on lobitöö Euroopa institutsioonides. Septembris toimunud konverentsil tundus, et selles organisatsioonis osalevad sionistlikud kristlased on hästi ette valmistatud, et tõstatada õigeid ja teravaid küsimusi. Samuti tundus, et see organisatsioon suudab Euroopa institutsioonidele piisavalt survet avaldada, mis näitab, et nad ei saa enam avalikkuse selja taga asju "ära teha".

Kuna Jeruusalemma küsimus kerkib üha teravamalt üles, tundub, et kristlastel oli õige aeg sellise algatusega välja tulla.

admin Peatoimetaja veerg