Archive

Archive for mai, 2007

Kristlikud Demokraadid seisavad kristlike väärtuste eest ühiskonnas

mai 1st, 2007

EKD on parem-konservatiivne erakond, mis seisab kristlike väärtuste eest ühiskonnas. Erakond toetab üksikisikute initsiatiivi, kuna motiveeritud isikud on ühiskonna edu aluseks. Riik peab tagama inimestele võrdsed võimalused. Riigi liigne sekkumine vähendab kodanike algatusvõimet ja initsiatiivi. Toetame subsidiaarsuse printsiipi. Perekond on kõige esimene ja kõige olulisem ühiskonna struktuuri osa.

Lääneühiskond on arenenud demokraatlikuks tänu judeo-kristlikule taustale. Kui eelduseks on enamuse kõrge moraal, siis võib demokraatia tingimustes oodata enamuse tahte realiseerumisel ka eetilisi tulemusi. Eetiliste väärtuste puudumine on olnud mitmete skandaalide põhjuseks Eesti riiklikes struktuurides. Kristlike väärtuste hülgamine on põhjustanud paljude demokraatiale omaste vabaduste kärpimise lääneühiskonnas.

Kristliku mõtteviisi loomulikuks osaks on ka käe ulatamine abivajajatele. Hädasolijalt ei ole eetiline küsida, kas tal on haigekassakaart või kas ta on ise oma probleemides süüdi. Riik peab tagama abi igaühele, kes ise hakkama ei saa.

Kristlik demokraatia on ennast tõestanud läbi ajaloo ühiskonda edasiviiva mõtteviisina mitmel pool maailmas.

Iisraelil on eriline koht EKD programmis. Lääneühiskonna juured on Iisraelis. Iisraelist pärineb Piibel, kristlik maailmavaade ja Lunastaja. Väikeriigina on tänapäeva Iisrael ohustatud ja ebaõiglaste meediarünnakute all. EKD toetab Iisraeli ja paljukannatanud juudi rahvast nende püüdlustes säilitada oma riik ja saavutada rahu regioonis.

EKD toimimise aluseks on missioon, visioon ja programm.
( www.ekd.ee )
EKD missioon:
" Luua kristlikele põhimõtetele rajanev demokraatlik, parem ühiskond ja rakendada neid väärtusi kõigil ühiskonna tasanditel.
" Luua tingimused tugeva keskklassi tekkeks.
" Anda kodanikele võrdsed võimalused ühiskondlikuks aktiivsuseks
EKD visioon
" Eesti on usaldusväärne, haldussuutlik, turvaline ja kodanikusõbralik õiglusriik.
Eelolevateks valimisteks on EKD sõnastanud järgmised valimisteesid:

TOETAME KRISTLIKKE PEREVÄÄRTUSI
Terve ja tugev perekond on lapse jaoks parim kasvukeskkond.

EI EBAMORAALSUSE AVALIKULE PROPAGANDALE
Kõik, mida sobib teha kodus ja omavahel, ei sobi televiisorisse ega tänavale.

HARIDUS KUULUB KÕIGILE!
Toetame tasuta hariduse andmist alates lasteaiast kuni kõrgkoolini.

RELIGIOONIÕPE KOOLIDESSE
Kool peab andma Euroopa kultuuri ja euroopalike väärtuste alused.

TAGAME KODANIKE TURVALISUSE
Väärtustame politsei töö. Tagame õiglase karistuse kurjategijaile.

MEES KAITSEB OMA KODU!
Toetame ajateenistuse jätkumist, sest igaüks peab olema valmis oma kodu ja kodumaad kaitsma.

JÄTKAME MAKSUKOORMUSE ALANDAMIST
Kõrged maksud ei ole kunagi taganud suurt maksutulu, mõõdukas maksukoormus tagab suurema tulu ja vähendab maksupettusi.

VÄHEM BÜROKRAATIAT VÄIKEETTEVÕTLUSELE
Ettevõtluse alustamine ning väikeettevõtjate tegevus tuleb teha võimalikult lihtsaks, et tuua rohkem inimesi ettevõtlusesse.

VÄÄRTUSTAME KOGUDUSTE SOTSIAALTÖÖD
Meil on kogudustes tuhandeid töökäsi, kelle tegevust riiklikult koordineerides ja toetades jõuab riigi abistav käsi kõikide abivajajateni.

KAASAME ROHKEM KODANIKEÜHENDUSI OTSUSTUSPROTSESSI
Tahame Eestist kujundada mitte ametnike ega poliitikute, vaid kodanike riigi – Sina otsustad, meie viime ellu.

TÖÖTAME VÄLJA RIIKLIKU PROGRAMMI SÕLTUVUSTE (ALKO, NARKO ja MÄNGURLUSE) PEATAMISEKS
Palju häid inimesi on nende probleemide küüsis ise hädas ja ühiskonnale koormaks. Nad vajavad riigi abistavat kätt.

EESTI RIIGIS EESTI KEELES!
Räägime ise selges eesti keeles ja õpetame seda ka neile, kes seda veel ei oska.

AUSALT ON VÕIMALIK!
Usume, et valitseda on võimalik ka ilma jokkimise ja sokkimiseta.

Usume, et saades Riigikogusse, EKD muudab Eesti paremaks, sest
KRISTLIK MÕTTEVIIS EI LUBA SOBI TEHA!

admin Poliitika

Eesti Rahvusraamatukogus avatakse näitus

mai 1st, 2007

EXODUS – juudi rahva ajaloost

EXODUS käsitleb juudi rahva mõrvamist ja traagilisi kannatusi kristlikus Euroopas aastatel 1939 kuni 1945. Südamevalu ja armastusega Soome kristlase Jorma Ahoneni koostatud näitust on varem eksponeeritud Helsinki Toomkirikus, mitmel pool mujal Soomes ja teistes Põhjamaades.
Näituse avab 29.jaanuaril kell 17.00 Iisraeli suursaadik ja avamisel osalevad Eesti riigi ning mitmete välisriikide saatkondade esindajad.
Näitus Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis jääb avatuks
29. jaanuarist kuni 8. veebruarini.
Eestlastena me teame, mida tähendab rahvuslik tagakius, omalt maalt vägivaldne küüditamine ja orjus ning surm laagrites. Seepärast kutsume kõiki kaasa aitama holokaustiohvrite mälestuspäeva ürituste toimumisele!
Toeta holokaustiteemalise näituse toimumist Eesti Rahvusraamatukogus annetusega!
Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti Osakonna arveldusarve Hansapangas: 221022834224.

Näituse autor Jorma Ahonen
on pea 20 aasta jooksul kogunud materjale juudi rahva ajaloo kohta ning koondanud need näitusele, mis nüüd jõuab ka Eestisse.
Jorma huvi juutide, holokausti ja juudi ajaloo vastu sai alguse juba lapsepõlves, ajal mil ta elas ühes Rootsi peres, kus nii isa kui ema tegelesid juutide ümberasustamisega natside poolt vallutatud Taanist Rootsi.
Kuueaastaselt sai alguse Jorma huvi filateelia ja kollektsioneerimise vastu. Just siis kinkis ristiisa talle esimese postmargi. Juutidega seonduva kogumine algas postkaartidest. Esimesed Vana Testamendi ainelised kaardid hankis ta Inglismaalt ühelt vanalt juudi kollektsionäärilt. Materjale koonduslaagritest on Jorma Ahonen hankinud peamiselt Saksamaal ja Iisraelis korraldatud oksjonitelt.

admin JRKS

Palverändurid Pühal Maal

mai 1st, 2007
Comments Off

Peeter Võsu

Tänavu sügisel viibis 2. kuni 15. oktoobrini 17-liimeline Eesti palverändurite grupp Iisraelis. Külastati Galilead, Surnumere äärseid alasid, Eilati Iisraeli lõunatipus ja Jeruusalemma. Rühm külastas loodusparke, käis ujumas Vahemeres, Surnumeres, Gennetsareti järves ja Punases Meres, külastas Piiblipaiku ja võttis osa Lehtmajade püha pidustustest Iisraelis. Kohtuti huvitavate inimestega ja ammutati hulgaliselt muljeid üritustest ja ümbrusest.
Tänavust sügisreisi iseloomustas asjaolu, et Liibanoni sõjast oli möödunud vähem, kui kaks kuud. Vaatamata sellele oli Lehtmajade pühaks tulnud Jeruusalemma rekordarv inimesi: 1.5 miljonit juuti ja väliskülalist. Umbes 750 000 inimest külastas Läänemüüri (Nutumüüri), mille esine väljak oli nii tihedalt inimesi täis, et raske oli müürini pääseda.
Eesti rühm külastas Golani kõrgendikku põhja Iisraelis, kus sõda oli äsja lõppenud. Käidi Süüria piiri äärsel Bentali mäel, kus paikneb kaitsejõudude varjend, mis on rahuajal avatud ka turistidele. Galilea järve kallastel külastati Jeesuse aegset Capernauma ja paljusid teisi Jeesuse elu ja tegevusega seotud kohti. Jordani orus käidi ka Beit Sheanis, mis oli ligi 4000 aastat tagasi, enne juutide Kaananimaale asumist, Egiptuse üheks suurimaks kindlustatud linnadest põhjapiiri ääres.
Üle 400 meetri allpool merepinda olev Surnumeri on sügavaimaks paigaks maailmas. Rühm külastas Qumrani, kus Iisraeli iseseisvumise ajal leiti maailma vanimad rullraamatud, mis olid tänu selle piirkonna kuivale ja kuumale kliimale hästi säilinud. Leidude hulgas olid Piibli käsikirjad ja palju muid raamatuid, mis pärinesid seal elanud Esseenide sektilt. Loomulikult käidi Surnumeres ujumas, kus vesi on tavalisest mereveest 10 korda soolasem ja kannab inimest ka siis, kui ta seal lamab ja lehte loeb.
Jeruusalemmas võttis Eesti rühm osa Lehtmajade Püha konverentsist ja külastas Piiblipaiku. Konverents toimus traditsiooniliselt Rahvusvahelises Konverentsikeskuses (ICC), koondades ligi 6000 külastajat enam kui 80 riigist.
Osaleti ka Jeruusalemma Marsil, kus tänavu oli kokku ligi 12000 marssijat ja umbes 100 000 pealtvaatajat (50% rohkem, kui möödunud aastal). Rohkeid tänusõnu tuli nii Jeruusalemma linnavõimudelt kui ka kodanikelt rahvusvahelisele kristlaskonnale, kes olid tulnud juute toetama neile raskel ajal ja osalesid sellel linna korraldatud üritusel. Tänusõnad kõlasid linna translatsioonisüsteemi kaudu ka Eesti rühmale.
Eesti rühm reisis kuulikindla bussiga Palestiina omavalitsuse ala keskel paiknevasse Hebronisse, kus asuvad Iisraeli rahva esivanemate, Abrahami, Iisaki, Jaakobi ja nende naiste Saara, Rebeka ja Lea hauad. Hiljuti avastati seal ka kuningas Taaveti Isa Iisai ja Ruthi hauad, mille kohal olnud sünagoog kaevati välja Hebroni linna vanimas osas. Selle paiga vaenulikust naabrusest andis märku sünagoogi kohal asetseva vaatlusposti kuulikindlatel klaasidel olevad kuuliaugud. Klaasid olid üleni täkkeid täis.
Osa rühmast kohtus Jeruusalemmas Eesti taustaga Gur Nezvetskiga, kes Liibanoni sõja ajal tegevteenistuses olles oli seal raskelt haavata saanud. Gur andis ka intervjuu. Olles väeosa parim võitleja, oli see 21-aastane noormees lähivõitluses saanud 4 meetri kauguselt pähe haavata, arstide sõnul 3 millimeetri kaugusele ajust ja 5 millimeetri kaugusele peaarterist. Noormees oli rõõmus ja tänas Jumalat elu eest vaatamata sellele, et pool nägu oli tal veel halvatud. Ta kangelaslik tegevus aitas kaasa võidule, mille nad olid selles lahingus terroristide vastu saavutanud.
Eesti esindajana viibisin Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna (JRKS) delegatsiooni koosseisus Iisraeli Presidendi vastuvõtul, kus õnnitlesime President Katsavi pühade puhul ja President tänas meie organisatsiooni aasta suurima rahvusvahelise ürituse korraldamise eest Iisraelis.
JRKS on viimastel aastatel korraldanud regulaarselt kaks reisi aastas Pühale Maale. Reisid on eestikeelsed. Sügiseti toimuvad reisid on pikemad, kuna need sisaldavad lisaks ringreisile ka Lehtmajade püha pidustusi. Kevadreisid kestavad pisut üle nädala.

admin Tunnistused

Muistsed määrused, seadused ja käsud

mai 1st, 2007

Shalom 8/2006

Anatoli Gleiberman

Tõlkija: Lea Lääts

Kõigevägevam andis esimese käsu Aadamale ja Eevale: "Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele" (1Ms 1:28). Söönud keelatud vilja, kaotasid Aadam ja Eeva surematuse ja nad aeti paradiisist välja. Isekus ja kurjus võtsid inimeste keskel võimust. Kõigevägevam kahetses, et Ta oli loonud inimese ja otsustas inimkonna hävitada. Inimeste hulgast vaid Noa (hbr.k. Noach) osutus õigeks. Jumal käskis Noad ehitada oma perele ja kõikidele loomadele ("igast liigist kaks") varjupaiga, laeva, ja seejärel laskis tulla veeuputuse.
Noa leidis armu Kõigevägevama silmis, kuna tema juhindus oma elus seitsmest määrusest: ei salanud Jumalat, ei pilganud Jumalat, ei tapnud, ei varastanud, ei praktiseerinud sugulist vahekorda veresugulaste, loomade ega samast soost olevate inimestega, ei söönud elusast loomast lõigatud liha, lõi õiguskorra eespool mainitud määruste täitmiseks.
Noa poegadest Seemist, Haamist ja Jaafetist põlvnesid eri hõimud: Seemi järglased (semiidid) asusid elama Meesast Sefaarani; Haami järglased Kaananisse, Akkadisse ja Siidonist Gerari suunas kuni Assani ja Jaafeti järglased Vahemere saartele.
Sumerid, Seemi järglased, asustasid Kaksikjõemaa 5000 aastat tagasi. Seda andekat rahvast tuntakse inimkonna arenguloos tema paljude geniaalsete avastuste ja leidude tõttu: näiteks tellis ja selle mitmekülgne kasutamine ehitustegevuses; koolisüsteem ja eelmiste põlvkondade poolt omandatud teadmiste õpetamine, kirjasüsteem; häälikud said esmakordselt kirjakuju; ringi jagamine 360 kraadiks, tunni jagamine 60 minutiks ja minuti jagamine 60 sekundiks; kaalu, ruumi, pindala jt. mõõtühikud. Aastail 1963-1965 Pärsia lahe rannikualasid uurinud idamaiste keelte ja kultuuride spetsialist Ljudmila Vasiljevna Shaposhnikova mainib oma ainestikus, et ta leidis sellest piirkonnast väikesearvulise hõimu, kelle tavad sarnanesid muistsete sumerite omadega. Umbes 4500 aastat tagasi alistasid araabia karjakasvatajad sumerid oma võimu alla. 4300 aastat tagasi algas Babüloni ehitamine.
Seemlaste dünastia kuues kuningas Amrafel (valitses 1945 – 1902 eKr), keda ajaloos tuntakse nimega Hammurabi, töötas välja Hammurabi seadusena tuntud seaduste kogu. Mesopotaamias töötanud arheoloogid leidsid 20. sajandi alguses kiviplaadi, millesse olid raiutud seadused. Ligi 2,3m kõrguselt kiviplaadilt õnnestus välja lugeda umbes 190 seadust, millest paljud käitumisreegleid puudutavad seadused sarnanevad Moosese poolt Siinail 400-500 aastat hiljem saadud seadustega. Hammurabi karistused olid siiski oma julmuse poolest võrreldamatud. Kuritegudest 34 olid sellised, mille üle langetati surmanuhtlus. Näiteks kui pakuti varjupaika põgenenud orjale, järgnes sellele surmanuhtlus. (Toora järgi põgenenud orja peremeest ei tohtinud karistada). Väiksematele üleastumistele järgnes mh. silmade väljatorkamine, kuulmise kaotamine, keele väljarebimine, käe või mingi muu ihuliikme raiumine. Kahju korvamine oli samuti võimalik. Kahjukannatanu sotsiaalsest positsioonist sõltuvalt oli hüvitise suurus 30-kordne (kui kannatanud osapool oli võimuloleva pere liige) või 4-5-kordne (kui kannatanud osapool oli samaväärne).
Siinail antud seadus asetab inimelu kõigest muust kõrgemale. "Võttes inimeselt elu, hävitad terve maailma." Hüvitus ei pidanud olema kahjust suurem ("silm silma vastu"). "Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast…" (5Ms 24:16). Hammurabi seaduse karistused seevastu ulatusid neljanda põlveni. Ka assüürlaste ja hettide seadused olid humaansusest kaugel. Üle kõige käskis Kõigevägevam Moosest austada inimelu.
613 käsku (mitsvot) – kas on seda palju või vähe?
"613 on otsekui granaatõunaseemnete arv" – nii ütlevad ashkenaasijuudid (Põhja-Prantsusmaa, Kesk- ja Ida-Euroopa juudid).
"613 on otsekui arbuusiseemnete arv" – nii ütlevad sefardijuudid (Lõuna-Prantsusmaa, Pürenee poolsaare, Aafrika ja Lähis-Ida juudid).
Seaduses on 248 käsku (vastab inimese keha organite arvule) ja 365 keeldu (vastab päevade arvule aastas). Heebrea tähtedel on ka arvväärtus. Sõna "Toora" vastab arvule 611. Rabi Rambam (Moshe ben Maimon ehk Maimonides, 12.sajandil elanud juudi mõtleja) on seletanud nii: "käske "Mina olen Issand, sinu Jumal" ja "Sul ei tohi olla muid jumalaid" (2Ms 20:2,3) kuulsid juudid Kõigevägevama suust, mitte aga Moosese kaudu. Seega 611 ja need kaks käsku on ühtekokku 613.
Paljud käsud on endiselt jõus. Mitmetel neist on rituaalne iseloom, mis puutub näiteks jumalateenistus- ja ohvritalitusmäärustesse Jeruusalemma templis. Kuna templit ei ole, ei saa neid esialgu järgida. Judaismi asjatundja Chafets Chaimi (1838-1932) sõnul oleks käskudest jäänud esialgu jõusse vähem kui 300. Kõik käsud on esitatud Tooras. Nende tõlgendusi ja seletusi on kümnetes judaismi käsitlevais raamatuis. Need annavad terviklikuma ja katvama käsituse käskude tähendusest. Paljud targad on avaldanud ütlusi Toora käskude kohta. Siinkohal mõningad näited:
Hillel: "Ära tee ligimesele seda, mida sa ei soovi endale tehtavat. Selles on kogu Toora – kõik ülejäänu on selle kommentaarid."
Mordechai Neugerschel: "Käsud on kasuks hingele ja ihule."
Shimon Rafael Hirsch: "Ära hinda elu selle järgi, kui palju varandust oled hankinud, vaid selle järgi, kui palju häid tegusid oled teinud."
Prinzip: "On parem kuulutada süüdlane süütuks kui karistada süüdlast."
Talmudi perioodi õpetlased tõlgendasid Toora tekste ja tegid nende põhjal järeldusi – seadusi (midrashim), mis lõppesid Halachaga, ühega tähtsamatest suulise Toora osadest. Halacha on seaduste õiget täitmist seletavate ettekirjutuste kogumik.
Laias laastus võib need jagada rituaalseteks, eetilisteks ja sotsiaalseteks, millest kaks viimast on jõus veel praegugi. Vaatleme kümmet põhikäsku, millised Mooses sai seaduselaudade kujul.
"Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast." (2Ms 20:2). "Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!" (2Ms 20:3). On põhjust meenutada, et mh. Egiptuses ja Mesopotaamias valitses polüteism. Aabraham oli esimene, kes kuulutas monoteismi, usku ühte Jumalasse, ja Mooses sai seaduse Kõigevägevamalt Siinai mäel.
"Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta" (2Ms 20:7). Pöördumine Jumala poole erilise vajaduseta on keelatud ja Tema nime ei tohi nimetada vaidlustega või argipäevaste asjadega seoses.
"Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!" (2Ms 20:8). Sabat on pidupäev (püha). Töötegemine ja uue loomine on keelatud. Päev tuleb pühendada Jumalale. Naasnud sünagoogist reede õhtul, mehed (naised ei pea reedeti sünagoogis käima) õnnistavad koduseid ja seejärel algab pere ühine söömaaeg. Töötegemine unustatakse. Kogu tähelepanu suunatakse Jumalale ja pereliikmetele.
"Sa pead oma isa ja ema austama" (2Ms 20:12). Selle käsu rikkumisele järgneb eriti range karistus.
"Sa ei tohi tappa!" (2Ms 20:13). Inimelu on suurim aare. Targad juudid on öelnud: "Kes võtab ühe elu, see hävitab terve maailma ja kes päästab ühe elu, see päästab terve maailma." Inimelu võtmine on raskeim patt. Raseduse katkestamine, kui see ei seondu ema elu päästmisega, on mõrv. Tervislikel põhjusil ja inimese elu päästmiseks on lubatud kõiki piiranguid ja keelde tühistada paastuaegadel, sabatil ja teistel pühadel.
"Sa ei tohi abielu rikkuda!" (2Ms 20:14). Ennevanasti visati abielurikkumiselt tabatud naine kividega surnuks. Mehel seevastu võis tollal olla mitu naist, mistõttu mehed sageli pääsesid olukordadest kerge ehmatusega. Tänapäeval on paljud asjad teisiti. Alates 10.sajandist on lubatud pidada vaid ühte naist. Abielu lahutamine on tehtud hõlpsamaks.
"Sa ei tohi varastada!" (2 Ms 20:15). Minu arvates täidavad soomlased seda käsku päris hästi. Seevastu mujalt tulnud alati nii ei tee. Teistes maades, näiteks Iisraelis, rikutakse seda käsku sagedamini (siiski mitte usklike seas). Käsu tähendust laiemalt käsitades rikutakse seda tegelikult sageli. Kui inimene näiteks magab ja lärm segab tema und, siis on lärmi põhjustaja varastanud magaja rahu ja puhkuse.
"Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!" (2Ms 20:16). Usklikud küll püüavad pidada seda käsku, aga ülejäänud mitte alati.
"Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga… midagi, mis su ligimese päralt on!" (2Ms 20:7). Kadedus on inimesele iseloomulik. Siiski mitte kõik ei heitle selle puudusega, vaid valitsevad selle üle.
Käske sisaldavate seaduselaudadega tuli Mooses Siinai mäelt alla. Vana Testament räägib meile, mis siis sündis, kui ta nägi, et juudid olid vahepeal teinud kuldvasika. Muud käsud seonduvad toona elanud inimeste eri aladega. Paljud käsud on olnud moraali- ja kõlbluseeskirjade aluseks ning on endiselt aktuaalsed.
Naaskem veelkord kuuenda käsu juurde: "Sa ei tohi tappa!" Ilmselt puudutab see tavalises tsiviilelus asetleidvat tapmist, kuna teiste käskude hulgas leidub käsk, mis puudutab vaenlase väehulkade sõdurite tapmist. Alati ja kõikjal mõisteti surma juutide suurimad vaenlased amalekid (Eesavist, Jakobi ehk Iisraeli vennast põlvneva Amaleki järglased). Just nemad tungisid nõrkadele ja põgenemisteekonnal Egiptusest kurnatud, nüüdsama läbi Kõrkjamere läinud juutidele kallale. "Tuleta meelde, mida amalek tegi sulle… kustuta Amaleki mälestus taeva alt!" Eelarvamusest ja ebaõiglasest julmusest ei saa siiski rääkida. Käskude hulgast võib leida ka sellise: "Ära põlga egiptlast, sest sa oled olnud võõras tema maal." (5Ms 23:8). Surmanuhtluse pälvisid ka lapsed, kes olid tõstnud käe oma vanemate vastu.
Veel ühte asja soovin vaadelda selles artiklis. Talmudiaegsed targad kirjutasid artiklis varem mainitud midrashid, millest toon siinkohal mõned näited: "Juut peab olema kaastundlik, halastav ja tagasihoidlik." "Juut peab tegema head ja aitama inimesi."
Siinjuures soovitatakse kinni pidada teatud järjekorrast: esmalt omaksed ja lähedased, siis tuttavad ja tundmatud ning lõpuks teiste rahvuste esindajad. Seda seletatakse nii, et aidates teiste rahvaste esindajaid sa mitte ainult ei meeldi Jumalale, vaid ka tood au oma rahvale teiste rahvaste hulgas! Nimetagem lõpuks, et Jeruusalemma templis oli ruum, kuhu ükskõik milline usklik võis minna ja jätta sinna tundmatuna oma ohvrianni või võtta sealt väikese summa sabati või teiste pühade ettevalmistamiseks või mingiks muuks otstarbeks – samuti tundmatuna. Sündmuse tunnistajaks oli vaid Jumal. Hiljuti USAs asetas äriomanik letile 3000 dollarilist rahatähte samal eesmärgil. Ühe tunni ja neljakümne minuti pärast oli raha otsas. Kaua aega tagasi elanud inimeste vajadused olid tagasihoidlikumad. Ka Jumala karistust kardeti enam.

admin Ajalugu

Rahutused Gazas jätkuvad

mai 1st, 2007
Comments Off

Peeter Võsu

ÜRO, Euroopa Liit koos ja mitmed riigid vibutavad Iisraeli suunas sõrme, mõistes hukka Iisraeli Kaitseväe tankivalangu 07. novembril elumaja pihta Gazas. Surma sai 19 tsiviilisikut. Iisrael on kahetsust väljendanud hukkunute pärast ja mitmetele haavatutele abi andnud.
Iisraeli rünnakud Gaza vastu on sageli pälvinud meedia tähelepanu. Mitmed võivad imestada, et mis neil juutidel araablaste vasu on, et nad järele ei jäta. Ka selle rünnaku puhul tuli hukkamõistev noot ÜRO üldkogult, mille valdav enamus selle heaks kiitis (156 poolt ja 7 vastuhäält). ÜRO Julgeoleku Nõukogus blokeeris sama otsuse USA.
Kahjuks edastavad suuremad meediaagentuurid sündmusi Gazas erapoolikult või edastavad ainult ühe poole arvamust. Konflikti teisest poolest ei ole teadlik ei üldsus ega ka suurem osa poliitiliste otsuste langetajatest.
Suurem osa inimestest ei tea, et Gazast on Iisraeli tulistatud ainuüksi 2006. aasta sees 1004 Kassam- reketti. Gazast lastavad Kassam raketid on enamasti suunatud Sderoti või Ashkeloni poole, mis asuvad nende laskeulatuses. Viimastel nädalatel on tulnud keskmiselt 5-10 raketti päevas, mis on hoidnud Gaza põhjaosa lähedal asuvad Sderoti ja Ashkeloni pidevas häireolukorras. Lapsed ei julge kooli minna, rääkimata õues mängimisest.
Sderoti linna kodanikud on õigustatult nõudnud Iisraeli valitsuselt turvalisuse tagamist. Nad on selleks korraldanud mitmeid meeleavaldusi. Vaatamata kõigele kestab tulistamine, mis aeg-ajalt tabab elumaju, koole ja muid rajatisi. Mitmed inimesed on surma saanud ja paljud on vigastatuina haiglates.
Aeg-ajalt ründab Iisraeli kaitsevägi luureandmetele toetudes sihitud täppislaskudega raketi laskeseadeldisi, laskjaid või nendega seotud ehitisi. Kõik need vasturünnakud ei ole siiani lõppu teinud pidevale pommirahele Gazast.
Novembri esimesel nädalal korraldas Iisraeli Kaitsevägi operatsiooni "Sügispilved", et hävitada terroristide rajatised ja relvad Gaza põhjaosas. Operatsiooni käigus hävitati Beit Hanouni linnas 9 Kassami laskepesa ja surmati ligi 60 terroristi. Avastati ja konfiskeeriti lõhkeainet ja Kalashnikov-püsse. Ühe rünnaku käigus avastati ja tehti kahjutuks 5 laskevalmis Kassam-raketti.
Viiendal novembril teatas Iisareli Kaitsevägi, et eesmärk sai täidetud ja raketioht on piirkonnas lõpetatud. Iisrael viis oma väed Gazast välja.
Veel samal päeval tulistati Beit Hanouni linnast Sderoti pihta järjekordsed raketid. Tulistamine jätkus ka järgmisel päeval, mille järel avas Iisrael raketipesade pihta uuesti tankitule. Enamus laske tabas laskepesa, kuid üks seeria läks eksikombel mööda, tabades elumaja.
Jerusalem Post kommenteeris sündmust selliselt: " Kassam-raketi laskepesade kahjutuks tegemisel on vahe eduka rünnaku ja mööda laskmise vahel äärmiselt väike. Keskmiselt juhtub selliseid möödalaske inimeksimuse tagajärjel vähemalt üks iga mõne saja kohta."
Iisrael on selle eksimuse pärast väljendanud kahetsust ja uurinud põhjusi. Hukkamõistmine oleks siin ülearune, kuna see juhtus tahtmatult ja vastupidiselt nende kavatsustele. Ei saa ka nõuda, et Iisrael loobuks tema poole suunatud relvade kahjutuks tegemisest, kuna sellisel juhul seaks ta oma kodanike elud ohtu. Kas ei peaks hukka mõistma hoopis terroriste, kes rakette Gaza asundustest Iisraeli pihta lasevad? Õnnetus nende oma tsiviilisikutega poleks toimunud, kui terroristid oleks lõpetanud oma vaenutegevuse.
Iisraeli Välisminister Tzipi Livni kommenteeris õnnetust järgmiselt:
"Iisrael lahkus Gazast, et anda Palestiinlastele võimalus panna piir terrorismile ja arendada oma elamist. Kahjuks pole see nõnda läinud. Iisrael on olnud vastamisi pidevate rünnakutega Palestiina terroristlike organisatsioonide poolt, mis on väljendunud lakkamatute Kassam-rakettide laskmises Iisraeli asustatud keskuste pihta. Iisraelil ei ole soovi kahjustada süütuid inimesi, aga ta peab oma kodanikke kaitsma. Kahjuks lahingtegevuse vältel juhtub kahetsusväärseid intsidente, nagu see, mis nüüdki juhtus."
Kõige kummalisemana kõlab Iisraeli hukkamõistmine Palestiina omavalitsuse poolt, mis tegutseb päevast päeva ainult ühe eesmärgi nimel: tappa võimalikult palju tsiviilisikuid Iisraelis. Selle saavutamiseks lastakse iga päev mitmeid rakette Iisraeli asustuskeskuste pihta. Iga tapetud juudi puhul lastakse aupauke ja kõlavad rõõmuhõisked.
Iisrael kulutab tohutult tipptehnoloogia peale, mis aitaks tabada terroriste, nende hooneid ja relvastust. Gaza lauspommitamine oleks lihtne ja odav. Iisrael suudaks sealt tuleva terrorismi lõpetada ühe päevaga. Selleks, et välja selekteerida terroriste, tehakse keerukaid operatsioone, mis sageli saavad saatuslikuks Iisraeli Kaitseväe võitlejatele.
Ka võhik peaks taipama, kes selles konfliktis süüdi on. Vaatamata sellele liitub araablaste hukkamõistukooriga enamus Euroopast ja palju teisi riike. Igaühele peaks selge olema, et ka tsiviilisikute surmas, ükskõik kummal poolel, on selles konfliktis süüdi Palestiina terroristlikud rühmitused, kuna nemad sunnivad ka Iisraeli Kaitseväge relvi kasutama. Oma kodanike kaitse ei ole mitte ainult iga riigi õigus, vaid lausa kohustus.
Olukorras, kus sarnane oht on juba "oma õuele" jõudnud, tundub Euroopa riikide lömitamine selle konflikti valguses eriti kummalisena. Oma kogemuse põhjal võiks mõista, kes on agressor. Iisraeli toetuseks julgeb häält teha USA ja lisaks veel mõned üksikud riigid, millede hulgas on seekord ka Austraalia.
Iisraeli väed lahkusid pisut üle aasta tagasi Gazast. Samuti lahkus sealt umbes 9000 juuti, kes olid aastaid seal alaliselt elanud. Otsus oli raske kogu juudi rahvale. Siiski tehti see poliitiline otsus lootuses, et araablased näevad juutide head tahet anda neile iseseisvus, lubada neil luua seal oma riik ja ise otsustada omi asju. Araablased arvasid, et juudid lahkusid nende terroristliku tegevuse survel ning nüüd tuleb terrorismiga jätkata, et ajada nad välja kogu Iisraeli territooriumilt.
Alates möödunud sügisest on Gaza araablased kaevanud Egiptuse ja Gaza vahele kümneid tunneleid, mille kaudu on Gazasse veetud tuhandeid käsirelvi, raskerelvi ja tohutus koguses lõhkeainet.
Iisraeli Kaitseväe juhid on sunnitud tegema valikuid halva ja halvima vahel. Igal juhul saavad süütud tsiviilisikud kannatada. Konflikt Gazas ei lahene enne, kui Palestiina omavalitsus ei lõpeta terrorismi toetamist või Iisrael ei taasta seal oma kohalolekut ja kontrolli.

admin Poliitika

luule

mai 1st, 2007

Jeruusalemm, mu südamelinn!
Sinu juurde mu hing
lendab kui lind.
Kord tuleb aeg,
mil möödas kõik vaev
ja ahastus, mure
siis hinge ei pure
ning keegi enam ei sure.
Seal, Taevas,
on möödas kõik vaevad
ja ahastus, mure
hinge ei pure
ning keegi seal meist ei sure…
Uus Jeruusalemm -
jah, see Ta ongi!
Seal lõppenud pisarad, lein
ja varisend lahutav sein,
mis siin, murede maal
inimhingi lahutab veel
maise rännaku teel,
kus pisaraid osaks ma saan…
Kui mu Messias naaseb,
hing siis alati pääseb -
jah, vabalt lendab mu hing
nagu puurist vabanend lind
Jeruusalemma,
Pühasse Linna -
sinna,
mu südamelinna!

admin Kultuur

Habras rahu Iisraelis

mai 1st, 2007
Comments Off

Peeter Võsu

Iisrael on tänavu suutnud saavutada rahu nii Hezbollah rühmitusega üle põhjapiiri kui ka kõigi suuremate terrorirühmitustega Palestiina omavalitsusaladel Iisraeli riigi territooriumil. Siiski, selle rahu püsivus on tundub olevat habras, kuna taasrelvastunud Hezbollah kavandab Liibanonis riigipööret ja Gazast lendavad Iisraeli suunas Kassam raketid. Mossad, Iisraeli luureteenistus on jätkuvalt kutsunud Iisraeli valitsust üles valvsusele mõlemal suunal, kuna vaenulike rühmituste tegevus näitab, et nad valmistuvad sõjaks.
Iisraelile on tulnud mitmeid ohusignaale põhja poolt. Pidevaks ohuks on juba pikemat aega olnud Iraan. Iraan on selgelt väljendanud oma kavatsust, Iisrael "kaardilt ära pühkida". Iraan kutsus ellu terrorirühmituse Hezbollah, mis sõdis Iisraeliga 34 päeva tänavu juulis – augustis. Tänavu, 1. novembril katsetas Iraan edukalt pikamaa rakette Shihab-3, mis suudavad lõhkelaengu (varustatav ka tuumapeaga) viia kuni 2000 kilomeetri kaugusele. Ohutsooni jääb lisaks Iisraelile ka lääne Euroopa ja USA. Novembri lõpus teatas Iraan Venemaalt saadud miljardi dollari relvatarnest, mis koosneb kaasaegsetest õhutõrjerakettidest TOR-M1, mis on suutelised liikuvatelt alustelt tabama sihtmärki 25 kilomeetri raadiuses (kuni 10 kilomeetri kõrgusel) (Arutz-7, 26.11.2006).
Iisraeli armee luureülem, brigaadikindral Yossi Baidatz hoiatas 10. detsembril, et Süüria president Bashar Assad valmistub sõjaks Iisraeliga (Haaretz, 10.12.2006). Ta teatas, et Süüria on suurendanud pikamaa rakettide toodangut ja toonud tankitõrje raketid Golani kõrgendikul Iisraeli piirile lähemale. President Assad on saatnud viimastel kuudel ka vastuolulisi teateid, nagu ta sooviks Iisraeliga alustada läbirääkimisi rahulepingu sõlmimiseks. Sõnumid on erinevad läbirääkimiste eeltingimuste kohta. Kord ütleb ta, et ei sea mingeid eeltingimusi, kuid järgmises sõnumis kostub, et Iisrael peab kõigepealt Süüriale loovutama Golani kõrgendiku. Iisraeli välisminister Tzipi Livni kommenteeris Süüria rahusõnumeid: "Süüria käed on sügavalt terrorismis, kuid ta suu räägib rahust lihtsalt selleks, et maha rahustada sellest tulenevat rahvusvahelist survet" (Guysen, 19.12.2006).
Eestlastele kõlab ilmselt tuttav jutt rahust, misjärel tulid Vene baasid ja mis lõppes 50 aastat kestnud okupatsiooniga. Kui agressor räägib rahust ja samas liigutab oma vägesid Iisraeli piiri suunas, oleks väga rumal teda uskuda. USA presidendi nõunik James Baker ja uus kaitseminister Hamilton edastasid raporti, milles soovitasid Iisraelil loovutada Süüriale Golani ja Iisraelis elavatele araablastele Gaza, Samaaria, Judea ning Ida-Jeruusalemma, kuna see aitavat kaasa USA reputatsioonile regioonis. Tundub, et nendel poliitikutel on ükskõik, mis Iisraelist saab, kuna nende ülesandeks on koguda ümbritsevate maade toetust USA poliitikale Iraagis. USA president Bush ei ole seda nõuannet veel ametliku poliitikana tunnustanud. USA otsus selle kohta tuleb ootuste kohaselt jaanuaris 2007.
James Bakeril olid isiklikud ärihuvid Iraagis ka enne "Lahesõda". Tema konsultatsioonifirma "Baker Botts" vahendas Hyundai Engineering tehingut Iraagis, mille vahendustasud, umbes 30 miljonit USD, sai ta ühe Iisraeli firma kaudu kätte Saddam Husseini rezhiimilt (Arutz-7, 20.12.2006). See on vaid üheks näiteks, et paljude poliitiliste otsuste taga Lähis-Idas on lääne suurettevõtete ärihuvid, mille varju jäävad tegelikud, ausad poliitilised motiivid.
Hezbollah on taastanud ja isegi ligi kahekordistanud oma relvavarud Liibanonis, Iisraeli põhjapiiri taga pärast suvist sõda, teatas Arutz-7 novembris, tsiteerides Time Magazine-i (Arutz-7, 26.11.2006). Terroristlik rühmitus on taasrelvastunud vaatamata ÜRO vägede (UNIFIL) viibimisest regioonis. Iraani relvi smugeldatakse sinna Süüriast vastavalt Time ajakirjale öösiti, kui ÜRO väed seoses piirkonna ohtlikkusele ei viibi väljas. Sheik Naim Qassem, Hezbolla asejuht ütles, et organisatsioon on saanud Iraanilt kolmsada miljonit dollarit piirkonna ülesehitamiseks.
Hezbollah on asunud Liibanoni riiki kukutama. Terroristliku organisatsiooni ministrid astusid Liibanoni valitsusest välja. Tapeti kristlasest minister. Pealinna tänavatele saadi umbes miljon Hezbollah´t toetavat meeleavaldajat. Shiitide terroristliku organisatsiooni eesmärkidega sobiks hästi kokku oma kontrolli all olev riik Iisraeli põhjapiiril.
Oktoobris ja novembris andis Iisrael otsustavalt tuld Gazas tegutsevate terroristide pihta. Mitmed Hamasi ja teiste terroristlike organisatsioonide juhtfiguurid tapeti nende operatsioonide käigus. Iisraeli kaitsevägi oli asunud otsustavalt tegutsema, et lõpetada pidev pommirahe Gazaga piirnevatele aladele, kuhu oli tänavu juba üle tuhande raketi lastud.
Iisraeli väed olid sisenenud tähtajatult Gazasse, kui 26. detsembril terroristlikud organisatsioonid palusid vaherahu. Mitmed Iisraeli analüütikud protesteerisid selle vastu, kui vaenlasele relvastuse taastamiseks võimaluse andmise vastu, kuid valitsus otsustas vaherahu kasuks. Vaherahu araabia moodi ei tähenda muidugi sõdimise täielikku katkestamist, vaid nendele sobival määral vähendamist. Pärast kuu aega kestnud vaherahu on Gazast välja tulistatud ligi 60 Kassam raketi (umbes 2 raketti päevas).
Euroopa Liit esitas detsembris Iisraelile nõude Hamasi ministrite ja parlamendi saadikute vabastamiseks Iisraeli vanglatest ning turvatara ehitamise lõpetamist ja Iisraeli kodanikele Palestiina aladele asumise keelamist (Guysen, 7.12.2006). Turvatara on vähendanud enesetaputerrorismi Iisraelis mitmeid kordi. Hamas on kantud terroristlike rühmituste nimekirja nii Euroopas kui ka USA-s. Jääb arusaamatuks, miks Euroopa Liit nõuab terroristliku organisatsiooni juhtide vabastamist vanglast.
Viimaste kuude jooksul on tüli Fatah ja Hamasi vahel võtnud kohati kodusõja mõõtmed. Võitlus käib võimu pärast. Fatah frakstiooni juht Mahmoud Abbas, kes vaatamata terroristlikule tiivale oma organisatsioonis, ametlikult tunnustab Iisraeli riigi olemasolu, püüab Lääneriikide toel oma positsiooni tugevdada. See on omakorda asetanud Iisraeli surve alla, kuna Abbasi väitel oleks tal mõõdukate palestiinlaste võiduks vaja näidata oma poliitika edukust, mis tähendaks Iisraeli poolseid järeleandmisi. Viimastel päevadel on üha enam kõlanud nõuded, et Iisrael peaks kohe andma Abbasile kõik maad, mis enne 1967. aastat kuulusid araablastele: Golani kõrgendiku, Gaza, Samaaria, Judea ja Ida Jeruusalemma. Iga Iisraeli ühepoolsele järeleandmisele on siiani järgnenud terrorismi laine. Iga kord pärast Iisraeli kaitsejõudude väljatulekut mõnelt Palestiina omavalitsusalalt on seal hakatud relvi sisse smugeldama ja tootma ning sealt rakette välja tulistama. Kui Iisrael ilma mingite reaalsete garantiideta kõik need alad loovutaks araablastele, oleks see tõenäoliselt riigile enesetapuks.
Niisiis, vaatamata praegusele rahule nii põhjapiiri taga kui ka omavalitsusaladel, on tegelik olukord rahust kaugel. Mõnede analüütikute arvates võiks järgmine sõda üle põhjapiiri alata tuleval suvel. Välistada ei saa midagi. Piibel õpetab meid paluma rahu Jeruusalemmale. Gazaga külgnevate alade kohta on meedias edastatud mitmeid sõnumeid selle kohta, et vaatamata pidevale raketitulele Palestiina omavalitsusalalt on olnud tunda Jumala kaitset inimeludele Iisraelis.

admin Peatoimetaja veerg