Home > ... > Antisemitism ja Jumala eesmärgid

Antisemitism ja Jumala eesmärgid

august 1st, 2000

Tõlkija: Priit Ammon

On tõusu ja mõõna, see voolab – kord tasemini, kord kiiremini, aga olemas ta on. Mingil viisil alati. Niikaua, kui on juute, on ka antisemitismi: see ei kavatse ära minna. Tema juured on faktis, et juudid on Jumala rahvas. Ja Jumala vastane vihkab neid ja püüab neid hävitada. See, et
Haamanist Hitlerini pole keegi suutnud juudi rahvast maa pealt pühkida, annab tunnistust Jumala ustavusest.

Praegu on enimlevinud antisemitismi vormiks antisionism. Tänapäeval ei ole poliitiliselt korrektne olla antisemiit. Seetõttu need, kel on märatsev viha Iisraeli vastu (sealhulgas araablased) väidavad, et nende probleemiks pole mitte juudid, vaid sionism. Aga sionism on vaid juutide loomulik eneseväljendus oma kodumaal, ja seetõttu vaen Iisraeli vastu ja suur soov see hävitada on antisemitismi varjatud vorm. Paganate seas, eriti läänes, kus juutidel on hea olla ja neid taga ei kiusata, aimame selle olemasolu asjadest, mis ületavad uudisekünnise…Ta justkui hõõguks tuha all. Juudi naise tapmine ja sünagoogi rüvetamine Pittsburgis, tulistamine juudi keskuses Los Angeleses ja Sacramento sünagoogide süütamine olid shokk ja äratuskell Ameerika juutidele, märk et ka seal on paljusid, kes vihkavad juute. Kui Jðrg Haideri neofashistlik Vabaduspartei sai 26 % häältest Austrias, oli see kohutavaks ilmutuseks, et austerlased pole midagi õppinud holocaustist. Isegi neutraalsel maal, nagu Sveits, on arvamuse uuring näidanud, et 16 % rahvastikust on juudivaenulik. Ei maksa oodata lõppu vihkamisele juutide vastu. Nagu ütleb paasapüha palveraamat hagada :äIgas põlvkonnas tõusevad meie vaenlased meid hävitama.ä Alati saab olema Jumalale vaenulikke jõude, kes püüavad juute hävitada, eitada Jumala Sõna ja Tema lepingut. Piibli keeles on antisemitistid kütid, kes järgnevad kalameestele. Jeremija 16:15-16 …Sest ma toon nad tagasi nende maale, mille ma olen andnud nende vanemaile.Vaata, ma läkitan paljude kalameeste järele, ütleb Issand, et nood püüaksid neid; ja pärast seda ma läkitan paljude küttide järele, et nood kütiksid neid kõigilt mägedelt ja kõigilt künkailt ning kaljulõhedest.
Kui vaatame juudi rahva lähiminevikku, näeme, et enne vihapurset või tagakiusu on ikka käinud kalamehed ja püüdnud neid päästa veendes naasma kodumaale. Kuid reeglina on väga vähesed lasknud ennast koju meelitada.

20. sajandi alguses üritasid varased sionistid veenda rahvuskaaslasi naasma esiisade maale, kuid neid enamasti ignoreeriti. Üleüldse, miks peaks kõrge kultuuritasemega juudid Berliinist ja Viinist kolima kõrbe ja omaks võtma nomaadide elustiili? Hiljem, natsismi ajal, tulid kütid ja jahtisid neid kõigist peidupaikadest. Järsku üritasid Berliini ja Viini juudid leida ruumi laevadel, mis viisid neid tõotatud maale.Filosoofia -ja matemaatikaprofessoritest said kõrbete ja soode kultiveerimise
eesrindlased.

Nii et kuigi antisemitism on kuri vits, on ta samal ajal Jumala tððriist, ergutamaks juute kolima Iisraeli, viies täide lunastusplaani. Ilma antisemitismita ei hakkaks paljud juudid Iisraeli sõitma. Suur ümberasumine N-liidust, araabiamaadest ja Ida- Euroopast on peamiselt tagakiusu tagajärg. Samuti, kui poleks antisemitismi Iisraeli ümber, lahkuksid sealt paljud rasvasematele jahimaadele.

See ei tähenda, et olla antisemitist on Jumala tahe. Häda Sulle, kui Sa oled! Parem aita juuti, sest Jumal õnnistab neid , kes juute õnnistab, ja neab neid, kes neid neavad (1Moosese 12:3).

admin ...

Comments are closed.