Home > JRKS > Teetähised

Teetähised

november 1st, 2000

20 aastat Jeruusalemma Rahvusvahelist Suursaatkonda

Lehtmajadepüha esimene kristlik tähistamine septembris 1980

Tuhat kristlast eri maadest tulid kokku Jeruusalemma, et tähistada Lehtmajadepüha laulu, tantsu, kiituse ja ülistusega, nagu on kirjas Sakarja 14:16.

Tutvudes lehtmajadepühi veetsid kristlikud liidrid tunnikese Iisraeli presidendi Jitzhak Navoni kodus. President ütles, et ta on väga liigutatud ja tänulik kristlastele nende ettevõtmiste eest.

Marsist Jeruusalemmas võttis osa 400 kristlast ja iisraeli sõdurid lehvitasid neile tervituseks, hinnates kõrgelt kristlaste toetust Iisraelile. Inimesed tee ääres kordasid heebrea keeles ikka ja jälle:” Olete õnnistatud! Olete õnnistatud!”See on Messiaanliku prohvetluse põnev ettekuulutus, mis on ära toodud Matteuse 23:39: “Sest mina ütlen teile; Nüüdsest peale ei saa te mind näha, seni kui te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna avamine 30. septembril 1980.a.

Avamisel osales Jeruusalemma linnapea Teddy Kollek, olles tseremooniast sügavalt puudetatud. Oma maade lippude all tutvustasid end kristlased erinevatest maadest, tõotades kõigi Piiblisse uskuvate kristlaste nimel palvetada rahu eest Jeruusalemmas.

Seistes kõigi kaamerate, ajakirjanike ja umbes tuhande osaleva kristlase ees tunnistas linnapea, et see on üks kõige liigutavamaid kogemusi tema elus.

Mordakai protest 1981.a.

Ülestõusmispühadel korraldas kristlik suursaatkond üle maailma demonstratsioone, kaitsmaks Nõukogude Liidu piiridega vangistatud, kuid ka sionismi pärast seal vanglasse heidetud juute. Nende olukorda võrreldi Mordakai ja kuninganna Estri ning Pärsias asunud juutide omaga ammu aega tagasi. Suursaatkonna esindajad Jeruusalemmas marssisid vene kogukonna alale ja “naelutasid” oma protestikirja vene ortotokse kiriku suletud ustele.

Esimene kristlik sionistlik kongress Baselis augustis 1985.a.

40 aastat oli möödunud Euroopas toimunud juutide massihävitusest, ja see oli sobiv ajahetk tõsta häält Jumala rahva kaitseks.

Kongress Baselis toimus 88 aastat pärast Esimest sionistliku kongressi mille viis läbi Theodor Herzl. Maailma eri osadest saabunud kristlikele liidritele oli see võimaluseks viia kooskõlla oma seisukohad juudi rahvuse suhtes ja luua teoloogiline baas, toetamaks taassündinud Iisraeli riiki.

Lahesõda 1991.a.

Iraagi äkkrünnaku ohvriks langenud iisraeli ohvrid viidi hotellidesse ainult seljariietega. Neil ei olnud ei hügieenitarbeid ega sooje riideid.

Ühe päevaga saavutas kristlik suursaatkond kokkulepped mitmete nende tootmisharudega tegelevate vabrikutega. Järgmisel hommikul andsid Petra van der Zande JRKS sotsiaalosakonnast ja Zvi Givati JRKS Iisraeli esindajana 280 ohvrile üle kingitused ja seda tänu Ramat Gan«i linnapeale Zvi Bar`ile.

Lahesõja ajal kandis Iisraeli televisioon üle 17-minutilise erisaate JRKS-st, kus selgitati, miks 50-liikmeline töötajaskond otsustas sõja puhkedes siiski Iisraeli jääda.

Saates oli kasutatud ka ühte lõiku, et rahvast julgustada – see oli katkend videost, kus juudid jälgivad lehtmajapüha tähistamist 70 eri rahvuse osavõtul.

Esmakordselt näidati seda saadet vahetult enne õhtuseid uudiseid, mil enamusel iisraellastest oli võimalik seda jälgida, olles ähvardava olukorra tõttu niikuinii sulgunud oma kodudesse.

Abi kodumaale tagasipöördumiseks 1991.a.

JRKS alustas abi andmist juutide Iisraeli naasmiseks endisest Nõukogude Liidust.Programm Exobus kasutas ära ainsat juutide väljarändamise teed – läbi butapesti või Varssavi. hiljem, kui osutusid võimalikuks otselennud, tõi Exobus inimesi kaugetest küladest Kiievi või Odessa lennujaama.

JRKS on üle kaheksa asta sponsoreerinud üle 50 lennukitäie immigrante, et aidataneil jõuda Iisraeli. See töö käib aina edasi, aina enam keskusi ja liiklusvahendeid on teenimas juute nende kojupöördumisel.

Parlamendi autasu 1991.a.

admin JRKS

Comments are closed.