Home > ... > Elamud Jeesuse päevil

Elamud Jeesuse päevil

august 1st, 2000

Israel Today, 6/2000

Tõlkija: Taimi Krull

Jeesus õpetas palju võrdumitega ja tema õpetuse taustaks olid praktilised asjad tolleaegsest elust.

Ja Jeesus ütles neile: Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!, kas saaks ta toast vastata: Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!? (Luuka 11:5-7)
Milline oli sõbra maja? Arheoloogid usuvad, et Jeesuseaegsetes majapidamistes oli kuni 30 ruumi ja neis elas koos mitu peret. Roomlased nimetasid sedalaadi elamut insula (erinevalt ühepereelamust, mida nimetati domus). (insula – saarestik, mitmekorteriline elumaja. Tlk.) Vanemad ja lapsed, mõnikord ka teised sugulased, magasid kõik koos ühes või kahes ruumis. Igal osal oli oma võti. Ülemisel korrusel paiknes sageli võlvitud veemahuti, pesemisruum ja mikveh (rituaalsete pesemiste jaoks). Neid kasutasid kõik elanikud ühiselt. Leivaahi, käsikivi ja jalgepesunõu asusid ühiselt kasutatavates siseõuedes.

Ühisomanduseks olid ka hoiuruumid toiduvarude, riiete ja heinte jaoks. Võimalik, et Matteuse 6:6 peab Jeesus silmas ühte sellist seesmist hoiuruumi, kui ta ütleb: Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse (i.k. inner room – sisemine ruum) ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

Ja salmis 17 soovitab ta oma järelkäijatel pesta oma nägu ja võida pead, kui nad paastuvad, et mitte tõmmata endale naabrite tähelepanu, kellega elatakse nii lähestikku.

On väga tõenäoline, et tähendamissõna Luuka 15:8-9 taustaks on samalaadne ehitis: Või milline naine, kellel on kümme drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab? Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes: Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin! Ta sõbrad ja lähemad naabrid võisid elada teiselpool seina samas insulas.

Näiteid iidsetest insula tüüpi hoonetest võib tänapäeval leida Galilea järve kaldal asuvaist Kapernaumast ja Korasinist. Golani kõrgendikel asuvas Katzrinis on taastatud sedalaadi maju, nii nagu nad kunagi olid. Ka tänapäeva Iisraeli elamuehitus tuletab midagi taolist meelde: korterid on ehitatud väga lähestikku, kuna see on odavam ja turvalisem, samuti maa nappuse tõttu.

admin ...

Comments are closed.