Home > ... > Rabide kokkupõrked puhkeaasta pärast

Rabide kokkupõrked puhkeaasta pärast

november 1st, 2000

Vaidluses, mille tekitas iidse Toora seaduse ja tänapäevase juudi riigi vaheline konflikt, vaidlesid rabid omavahel ja iisraeli farmeritega puhkeaasta pärast. Torah ütleb, et Iisraeli põllud peavad igal seitsmendal aastal sööti jääma (2.Moosese 23:11; 3.Moosese 25:4). See puhkeaasta või heebrea keeles shmita algab juudi uue aasta Rosh Hashanaga septembri lõpus.

Kuna shmita hävitab edukalt Iisraeli farmerite ülalpidamise allika ja jätab inimesed suuresti ilma toiduta, on rabid sellest seadusest kompromissile minnes mööda hiilinud juba üle 70 aasta. Selleks kasutavad nad heter mechirat (ãmüügiluba”), mis annab farmeritele õiguse oma toodangut rabide loal müüa sel juhul, kui nende maad on sümboolselt müüdud mittejuutidele. Kriis tekkis sel aastal, kui ultraortodokside kirikukogu otsustas, et rohkem nad ei kuuluta toiduainete müügiluba kosheriks (juudi usu kohaselt sünnis, puhas). Farmerid avaldasid meelepaha, sest see tähendab majanduslikku laostumist ja nad ähvardasid puhkeaasta seadusest kõik koos mööda minna.Ülemrabi Eliyahu Bakshi-Doron sekkus asjasse ja lubas, et kõik jätkub samamoodi. Kuigi ta on ülemrabi ja ortodoksne juut ja ultraortodoksed rabid ei tunnusta tema ülemvõimu. Nii nad noomisid Bakshi-Doroni, et ta nii leebe on ja ähvardasid teda kogudusest väljaheitmisega. Ülemrabi, kes pidas oma vastaseid tarkadeks, oli hämmastunud ja alandlik. Ta ütles: ãMa kardan põlu alla sattuda. Nad nimetavad mind patuseks, kes annab võimaluse teistele patu tegemiseks. Ma ei saa elada teadmisega, et ortodoksid boikoteerivad ülemrabi. Nii Bakshi-Doroni nõustus minema kompromissile. ãMüügiluba” kehtib, nagu see on olnud eelmistel puhkeaastatel, kuid kohalikel rabidel on luba oma piirkonnas teha täpseid ettekirjutusi põllumajandustoodangu suhtes. Õnnelik lõpp veel ühele ainult Iisraeli puudutavale loole.

admin ...

Comments are closed.