Home > Poliitika > Maailma meedia ja Iisrael

Maailma meedia ja Iisrael

november 1st, 2000

David Bar-Ilan

Jerusalem

Susanna Kokkonen

David Bar-Ilan on hästi tuntud iisraellane nii kodu- kui välismaise poliitika seltskonnas ja teadeteagentuurides. Noorena alustas ta oma karjääri kontsertpianistina, mängides kõikide maailma tipporkestritega Ühendriikides ja Euroopas. Hiljem tegi ta põhjaliku muutuse oma karjääris: kõigepealt Jeruusalemma Post ajalehe peatoimetajaks, seejärel eelmise valitsuse (Benjamin Netanyahu) ajal peaministri kantselei avalike suhete juht.
Jeruusalemis elav David Bar-Ilan on abielus ja viie lapse isa. Ta on hästi tuntud ja armastatud kõneleja juutide ja kristliku Iisraeli sündmustest kogu maailmas.

Juba siis, kui olin veel kontsertpianist, kirjutasin erinevatesse lehtedesse poliitilisi artikleid. Minu karjääri tõttu oli meil vajadus elada Ühendriikides, kuid oleme alati soovinud tagasi tulla Iisraeli. Aastal 1987 oli aeg küps. Sain peatoimetaja ameti Jeruusalema Post ajalehes ning tulimegi tagasi Iisraeli. Olen teinud seda tööd neli aastat. Minu poliitilised seisukohad olid väga tugevad ning leht andis mulle võimaluse mõjutada omalt poolt inimeste mõtlemist. Aastal 1996 võitis Benjamin Netanyahu valimised. Ta palus mind oma avalike suhete korraldajaks. Tundsime teineteist juba Washingtonis, kus me mõlemad töötasime. Võtsin pakkumise vastu. Töö Iisraeli peaministri avalike suhete juhina avas Bar-Ilani silmi veel enam nägemaks, kuivõrd maailma meedia (ajakirjandus ja TV) on Iisraeli vastu.
ãMeediast kuuleme vaid kriitikat, toimigu me kuidas tahes”. Maailma ajakirjandus on otsustanud, et konflikt on Taaveti ja Koljati vahel ning Iisrael on Koljat. Kõik on ainult must ja valge ja meediamaailmast ei nähta konflikti keerulisust ning Iisraeli tõelist olukorda võrreldes araabiamaailmaga. Iisraeli poolelt on see suur probleem, kuna suurem osa maailma rahvast saab oma teadmised ajakirjanduse või televisiooni kaudu.

ãNäiteks annab meedia sellise pildi, et rahuprotsess töötab ja on Lähis-Ida ainuke võimalus. Inimesed on selle kui lõpliku tõe omaks võtnud kogu maailmas”.

Bar-Ilan näeb, et rahuprotsess ei ole parandanud olukorda Lähis-Idas. Praegu suhtuvad araabiamaad Iisraeli negatiivsemalt kui kunagi varem. Baraki esitletakse Hitlerina ja vaid araabiakeelt mõistvad inimesed teavad tõelisust. On täiesti selge, et suur sõda on võimalus, millest ei saa mööda vaadata. Praegune olukord ja eriti Oslo lepingud on kindel tee sõjale. Ka terrorism on alati käegakatsutav tõelisus. Sellegipoolet täidab Iisrael Oslo kokkulepet, tõdeb Bar-Ilan.

David Bar-Ilani poliitiline mõtteviis on pärit Vladimir Jabotinskylt. Jabotinsky uskus juba enne Teist Maailmasõda, et Euroopa juudid olid määratud hukkumisele ilma oma maa ja poliitilise võimuta. Just enne maailmasõda ja veel sõja-aastatelgi üritasid Jabotinsky ja tema õpilased tulemusteta juute ära tuua Euroopast. Kahjuks suuremat osa ei õnnestunud päästa. Teatud moel mõjutab Iisraeli praegu samasugune pimedus. Inimesed ei taha uskuda, et halvim võimalus võib tõeks saada.

David Bar-Ilaniga kohtumine pani mind mõtlema. Ta rõhutas seda, kuidas õige informatsioon Iisraeli kohta võib aidata praegust olukorda ja muuta maailma Iisraeli-vastast seisukohta. Kristlased, kes saavad kirjutada ajakirjanduses ja töötavad meedia-alal, on võtmepositsioonil.

admin Poliitika

Comments are closed.