Home > ... > Kas Iisrael on needuse all?

Kas Iisrael on needuse all?

november 1st, 2000

Israel Today, 6/2000

Tõlkija: Ingvar Kull

“Meie pastor on jutlustanud, et Iisrael on ikka veel needuse all ja et see on tõestatav faktiga, et seal on nii palju põuda ja kuivust.”
On tõsi, et põuaperioodid on negatiivne nähtus. Kas see näitab, et Jumal ei ole oma rahvaga rahul? “Kui käite mu seaduste järele ja peate minu sõnu, anna teile vihma nende seatud aegadel.” (4Mo 26:3-4). Ning “Kui teie süda peaks pöörduma ja teenima võõraid jumalaid, süttib Jumala viha ja Ta suleb taeva, et ei saja vihma ja maa ei anna teile vilja.” (5Mo 11:16-17)

On selge, et Jumal võtab endale Iisraeli rahva tähelepanu, et pöörata juudi rahvast tagasi enda poole. Kuid see ei tähenda, et Iisrael on needuse all. Jumal pöörab rahva enda poole nende maal, et neid päästa.

Praktiliselt on Iisraael poolkuiva kliimaga maa, mille rahvaarv on kasvanud palju kordi kiiremini kui toimub maa veega varustamine, mis on siiani jäänud samasuguseks. 1947. a, üks aasta enne Iisraeli riigi väljakuulutamist, elas sel alal 1,5 miljonit inimest – juudid, araablased ja kristlased; nad elasid alal, mis jääb lääne poole Jordani jõge. Osa sellest on nüüd Iisrael, osa on Judea ja Samaaria (nn. Läänekallas). Praegu elab kokku 9 miljonit inimest kogu sellel alal, see on 6 korda rohkem kui 1947.a. Nii et kui veevaru on sama, peaks see kasvama samuti 6 korda. Kuid Galilea järv ei ole läinud 6 korda sügavamaks ega Jordan 6 korda laiemaks nende 53 aasta jooksul.

Aga Jumalal on oma eesmärgid. See, et maa on kuiv ja janunev, aitab Ta rahval mõista, et nad sõltuvad Temast just selles kõige põhilisemas vajaduses – et saada vett joogiks, pesemiseks ja et vili kasvaks maast. See on jätkuvalt Jumala töö. Just nagu Iisraeli lapsed olid täielikult sõltuvad Issandast toidu ja vee suhtes 40 aastat kõrbes, nii on ka täna. Tuleb talv, ja nii usklikud kui mitteusklikud saavad aru, et nad on täiesti sõltuvad Taeva armust. Niiluse, Eufrati ja ThamesÕi jõe ääres arvatakse, et tahad vett ja muudkui võtad. Aga siin see nii ei ole.

Sõltudes talvistest vihmadest, mõistab Jumala rahvas, et on sunnitud kontrollima oma eluteed ja parandama mmelt. See sõltumine ei ole needus, vaid õnnistus. Jah, tõesti, “maa annab oma viljad”. Tilluke Iisraeli riik on maailma üks kõige suurem lillede ja puuviljade eksportija!

admin ...

Comments are closed.