Home > ... > Valmistage tee

Valmistage tee

november 1st, 2000

Shalom, 6/2000

Liisa Auruksenaho

Tõlkija: Marika Jaagumägi

Prepare the Way – Valmistage tee. Sellenimeline konverents peeti märtsi lõpus New Yorgis. Üritus oli esmajoones korraldatud kristlikele töötegijaile, kel on kontaktid messiaanlike kogudustega. Konverentsi peaesinejad olid Steven Lightle, Tom Hess, David Demien ja Robert Stearn.
Sõnum, milleks Steven Lightle soovis inimesi valmistada oli see, et suur exodus on algamas ka Läänest, USA-st, samal ajal, kui juutide massiline väljumine endisest NSV Liidu alalt jätkub. Ta meenutas, et “paganate” ülesanne on tuua juudid koju Iisraeli. Jes 60:8-9 ütleb: “Kes on need, kes lendavad otsekui pilv, otsekui tuvid oma puuriavadesse? Jah, mu juurde kogunevad meresõitjad, eesotsas Tarsise laevadega, et tuua su lapsi kaugelt; nende hõbe ja kuld on neil kaasas – Issanda, su Jumala nimele ja Iisraeli Pühale, sellepärast et tema sind austab.”

Inimene on kannatamatu. Steven Lightle rääkis sellest, kuidas ta sai ilmutuse 1974. aastal, kus Jumal näitas talle juutide väljaminekut NL aladelt. Millal see juhtub, küsis ta siis, ja arvas, et küllap järgmisel nädalavahetusel! Jumal teab aegu ja kohti. Meie osa on otsida Tema palet ja täita tema antud ülesandeid. Steven ise on käinud rohkem kui 90-s endise NL linnas palvetamas koos meeskonnaga rauduste avanemise pärast.

Kõige tähtsamaks ülesandeks ja inimese kõrgeimaks kutsumuseks peavad Steven Lightle ja Robert Stearn eestpalvetööd. Meil tuleb Jumalale anda ohver, palveohver. See palveohver ehk tuli põlegu pidevalt altaril, ärgu see kunagi kustugu. Ja kui oleme Jumala ees, tuleb meil oodata Ta lähedalolu. Meil ei tule ainult küsida ja oodata vastuseid, vaid olla Tema ees, et kuuleksime Teda. Jumal tahab külvata sinu kaudu rahuseemne. Hingevaenlane teab seda ja tahab takistada seemne kasvu, lõigates selle ära kohe alguses. Sellepärast on vaimulik sõjapidamine väga oluline. Ef 6:12 “Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.”

Tom Hess Iisraelist ja Egiptusest pärit David Demien rääkisid sellest, et juudid ja araablased – nagu kõik teisedki – on üks Jeesuses ning et kirik peab tagasi tulema juudi juurte juurde. Egiptuses on hiljuti peetud kõigi Lähis-Ida messiaanlike ja araabia koguduste pastorite ühiskonverents. David meenutas prohvet Jesajat, 9:23-25 öeldakse, et Egiptusest läheb maantee Iisraeli, ja Iisraelist Süüriasse. Ta meenutas, et Aabraham kutsuti Egiptusest, Iisrael kutsuti Egiptusest ja Jeesus kutsuti pagendusest Egiptuses koos püha perekonnaga. Jes 11:16 “Siis on maantee tema rahva jäägile, kes Assurist alles jääb, otsekui Iisrael oli ta Egiptusemaalt tuleku päeval.” Kõigil tuleks paluda ärkamist ka Iismaelile.

admin ...

Comments are closed.