Home > ... > Miks tekkivad konfliktid rahvuste vahel?

Miks tekkivad konfliktid rahvuste vahel?

detsember 1st, 2000

Sõnavõtt Lepitusaktsiooni avaüritusel 23. detsembril 2000

David Slomka

Väga austatud prouad ja härrad! Täna on juutidel suur püha – hanuka. Ma ei hakka holokausti lugu jutustama, sest paljud juba teavad ja kui on soovi kuulata, siis meie pr. Looviga oleme alati nõus tulema, kuhu hr. Võsu meid kutsub. Ainult üks väike detail. Olin ise pärast vabastamist Kloogal kohapeal ja nägin kõike seda, mis mul isegi praegu ihukarvad püsti ajab. Need minu sõjaväeosad, kellega ma tulin Eestisse, tulid Narva alt mööda Leningradi maanteed, ja kõike, mis toimus selle maantee ääres alates Narvast ja lõpetades Raasikuga, olen oma silmaga näinud. Kui on kellegi soovi, jutustan heameelega. Mainiksin ainult, et juudi rahvas mäletab seda ja läheb veel sajandeid enne, kui sellest hakatakse rahulikult rääkima. Sest 6 miljonit juuti, keda hävitati, ei ole üks, kaks ega kolm. Meie arvestuste järgi hävitati Eestis 12 tuhat, aga Jeruusalemma andmete järgi 19 või 20 tuhat juuti. Saksa natsismil oli teooria, miks hävitada juute. Peale I maailmasõda oli Saksamaa laostunud. Oli vaja raha, et maa uuesti üles ehitada. Arvati, et kui nad raha juutidelt ära võtavad, saavad nad Saksamaa uuesti üles ehitada. Tegelikkus kujunes teistsuguseks, sest terve maailma juutlus andis raha selleks ja võttis osa Saksa fashismi hävitamisest, see oli võitlus elu ja surma eest. Pöördudes tagasi Eestisse, on juudid siin elanud pikka aega kõrvuti eestlastega. Oleme teineteisele silma vaadanud ilma vastikuseta teineteise suhtes, selle asemel on pigem soe tunne. Sündisin Pätsi ajal Eestis. Päts oli suur juutide sõber. Miks tekkivad konfliktid rahvuste vahel? Kui riik ja valitsus lubab, siis alati leidub üks grupp inimesi, kes kuriteo toime saadab. Me oleme siin täna koos ja lubame, et seda ei juhtu enam. Aga kui valitsus seda ei keela, võib homme jälle midagi juhtuda, sest valitsused annavad poliitilise võimaluse teostada pogromme, tapmisi. Tsaari-Venemaal lubas tsaarivõim mustasajalastel teostada pogromme. Soomes seati Saksa ajal nii, et Soome kodanikest juute ei saanud hävitada. Aga meil seda takistust ei tekkinud. Võime öelda, et olime okupeeritud maa ja Saksa võim lubas. Tekkis olukord, et meie oma strtuktuurid nagu omakaitse, politsei, SS tegelesid nende laagrite organiseerimisega ja 4 kuu jooksul hävitati kõik Eestisse jäänud juudid.

Tänane hanuka püha on väga rõõmus püha ja ei taha teid rohkem nende mälestustega koormata. Minu sõnum oli see, et kui valitsus võtab osa ja lubab, et enam midagi sellist ei juhtu, alles siis me võime olla kindlad. Aga rahvastest me ei vihka isegi sakslasi, sest Saksa rahvas ei ole süüdi, vaid süüdi on tolleaegne Saksa natsistlik valitsus. Aitäh teile.

admin ...

Comments are closed.