Home > Lühisõnumid > In Memoriam – Eugenia Gurin-Loov

In Memoriam – Eugenia Gurin-Loov

mai 1st, 2001

03.06.1922 – 08.04.2001

Eesti Juudi Kogukonda on tabanud suur kaotus. Jäädavalt lahkus meie hulgast Eugenia Gurin-Loov, kogukonna asutajaliige ja kauaaegne vaimne liider.
Eugenia Gurin-Loov sündis 3. juunil 1922. a. Rumeenias, Novo-Sulita linnas. 1925. aastal asus Gurinite perekond elama Tallinna, kus Eugenia 1940. aastal lõpetas Juudi Gümnaasiumi. Sõja-aastad (1941-1944) möödusid põgenikuna Nõukogude Liidu tagalas. Aastail 1948-1952 õppis Eugenia Gurin-Loov Tallinna Polütehnilise Instituudis majandus-teaduskonnas. Pärast TPI lõpetamist tegi ta pedagoogitööd Tallinna Rahanduse ja Krediidi Tehnikumis, Tallinna Polütehnilises Instituudis ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis. 1968. aastal kaitses Eugenia Gurin-Loov väitekirja majanduse alal ning sai majandusteaduste kandidaadi kraadi ning dotsendi kutse. 1988. aastal valiti Eugenia Gurin-Loov Eesti Juudi Kultuuriseltsi, hiljem Eesti Juudi Kogukonna aseesinaiseks.

1994. aastal ilmus tema sulest raamat „Suur häving“, mis käsitleb Eesti juutide holokausti ning sisaldab muu hulgas natside käe läbi hukkunud Eesti juutide nimekirja.

1998. aastal ilmus trükist Eugenia teine raamat „Tallinna Juudi Gümnaasium“. Sel aastal möödus 75 aastat kooli asutamisest. Raamat sisaldab ülevaate kooli tegevusest kuni selle likvideerimiseni 1941. aastal, ühtlasi ka põgusa ülevaate juutide elust Eesti Vabariigis.

Eugenia Gurin-Loov oli juudi kultuuri- ja ajalooalaste artiklite autor nii kogukonna ajalehes „Hashachar“ kui ka teistes väljaannetes. Tema koostas ka 1991. aastal ilmunud ajakirja „Horisont“ juutlusele pühendatud numbri, organiseeris kaks juudi kultuuri näitust ja esines ettekannetega raadios ning televisioonis nii Eestis kui ka välismaal.

2001. aastal autasustas Eesti Vabariigi President Eugenia Gurin-Loovi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga juudi kultuuri edendamise eest.

Mälestus temast kestab igaveseks kõigi Eesti Juudi Kogukonna liikmete ning ka tema paljude teistest rahvustest sõprade südameisse.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.