Home > Teoloogia > Iisrael – üks Jumala rahvas

Iisrael – üks Jumala rahvas

mai 1st, 2001

Word from Jerusalem

Malcolm Hedding

Tõlkija: Tiina Kaldoja

Arvatakse, et on kaks Jumala rahvast – juudid ja kristlased. See ei ole aga mõte Piibli lehekülgedelt. Kristlik maailm on võimetu maadlema ajaga. Nad on elanud käsuõpetuses 2000 aastat märkamata Jumala tööd Iisraeli rahvaga, nad tõlgendavad seda nii, nagu nemad, paganlik kogudus, on „see“.
Sama arusaam, vastupidi, on tõde ka juutide hulgas. Nemad usuvad, et saab alati olema Iisraeli rahvas ja ta saab särama nagu valgus üle kogu maailma. Nad näevad sügavat kuristikku enda (valgus) ja nende vahel, kes on valguse vastuvõtjad (paganlik kogudus). Juudi teoloogias oli selgelt tajutav erinevus juba enne meie Issandat Jeesust, juudi Messiat. Võiks olla kaks erinevat olemust, iga oma teoloogilise huvi ja eksklusiivsuse orbiidil. Selline koguduse ja juudi teoloogia mõtlemine juhtis nad omavahelisse traagilisse ajaloolisesse suhtesse.

Mida õpetab Piibel tegelikult Jumala perekonna kohta? On vaja juba alguses öelda, et on ainult üks Jumala perekond. Sellel perel on kaks koostisosa, aga siiski on ta üks perekond. Esimene komponent on füüsiline/vaimne Iisrael; see on juudi rahvas. Me viitame neile kui füüsilistele nende rahvuse pärast… Teine osapool on vaimne Iisrael, päästetud paganad, kogudus.

Jumal tuli vabaks ostma perekonda, ning seda perekonda Ta nimetab Iisraeliks… Mõlemad selle perekonna osapooled on vabaks ostetud usu läbi Messia lõpetatud töösse… Kallis sõber, mitte keegi iialgi ei saanud ja ei saa päästetud lahus usust Jumalasse ja see on see, mis Tema on teinud… Need, kes elasid enne Jeesuse lunastustööd, ja meie, kes elame praegu, omame ühist: me oleme lunastatud Talle vere läbi.

Koguduse ime, millest Paulus räägib kirjas efeslastele 3 peatükis, ei ole see, et paganad on need päästetud, vaid nad on sama perekond Iisraeliga. Idee, et paganad võiksid olla päästetud, pole olnud kunagi kahtluse all, isegi juudi teoloogias. Idee, et võiks tulla aeg, kus Iisrael võiks heita oma valguse paganrahvaste peale ja nad võiksid saada päästetud, pole eal olnud küsimärgi all. Juudi targad, rabid ja prohvetid ennustasid seda ette. Müsteerium, millest Paulus räägib, seisneb selles, et paganad saavad olema toodud Iisraeli päris perekonda.

Olles meie aja raamides, ei tohi me jätta märkamata suuri asju mida Jumal on tegemas – 2000 aastat enne Messia tulekut, tegeles Ta eriliselt Iisraeli juudi osapoolega ning paganad ei olnud sel ajal veel fookuses. Viimased 2000 aastat on Jumal tegelemas spetsiifiliselt rahvastega – Ta on välja toomas Iisraeli (oma perekonda – juudud ja kristlased) rahvaste hulgast. NÜÜD, on Ta toomas perekonda kokku. Niisiis, Paulus ütles: „Vennad, ma ei taha, et teile jääks teadmata see saladus – et teie poleks enda meelest targad – et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, ja nõnda on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.“ “ (Ro 11:25-26)

Iisrael on üks rahvas oma füüsilise/vaimse koguduse komponendiga…keda Jumal läks lunastama iseendale kui inimesi. „Sinus Aabraham saavad kõik perekonnad maailmas õnnistatud.“ See on imeline meie silmis ja me täname Jumalat selle eest.

Kristliku Saatkonna Täidesaatev Juht, past. Malcolm Hedding, andis neljaosalise seminari seeria pealkirja all „Piibellik perspektiiv Iisraeli taastamisel“ saatkonna peakorteris Jeruusalemmas, 1998 aasta mais. See artikkel on väljavõte teisest seminarist.

admin Teoloogia

Comments are closed.