Home > Lühisõnumid > Allpool elatusmiinimumi

Allpool elatusmiinimumi

mai 1st, 2001

Israel Today, Veebruar 2001

Tõlkija: Ingvar Kull

Riikliku kindlustusameti andmetel on Iisraelis 1,15 milj. inimest, kelle hulgas on 0,5 milj. last elamas allpool miinimumsissetulekut. See on ligikaudu 20% elanikonnast. Endisest NL-ist sisserännanud, Iisraeli araablased ja ultra-ortodoksed juudid on kõige vaesemal järjel, Brei Brak ja Jeruusalemm on kõige vaesemad linnad. Elatuspiirjoon seab vähimaks kuusissetulekuks 4069 seeklit (umbes 100 USA dollarit); 4-liikmelisele perele 7121 seeklit (umbes 1700 USA dollarit).
Paljud iisraellased olid jahmunud, kui Knesseti liikmed viisid läbi iseendile 7% palgatõusu, sel ajal keeldudes rahva miinimumpalga tõstmisest, mis võib jääda veel (kauaks!) allapoole elatusmiinimumi. Iisraeli ökonoomika üks eripära on keskklassi puudumine, sellest tulenevalt viivad suurepalgalised koju 6000-8000 seeklit kuus. Põhjuseks sellisele diferentseerumisele on kõrgtehnologiseeritud tööstus, millega kaasnevad suurepalgalised töökohad, ning see on tõmmanud vaeste ja rikaste vahele suure kuristiku.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.