Home > Teoloogia > Valeprohvetid

Valeprohvetid

mai 1st, 2001

Tõlkija: Katrin Mänd

Hoiduge valeprohvetitest, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seestpidi on nad kiskjad hundid. (Matteuse 7:15)
Õige aparaat avastab kõik võltsingud. Näiteks Iisraeli kassiirid tõmbavad elektroonilise sulega üle 50, 100 või 500 seekliste pangatähtede, et olla kindel nende ehtsuses. Mõnedes maades kasutatakse samaks otstarbeks sensortulesid. Pangatähed on kujundatud paljude keeruliste joonte, vesimärkide ja metallribadega, et ära hoida valerahade tegemist. Kuid valerahasid tehakse ikkagi väga oskuslikult järele, et see näeks välja nagu päris. Ilma vastavate vahenditeta on võimatu erinevusi avastada.

Sama kehtib ka valeprohvetite kohta. Nad paistavad ehtsad olevat ja ilma Püha Vaimuta ei ole võimalik näha, kes nad tegelikult on. Pühakiri räägib meile, et valeprohvetid võivad jäljendada Püha Vaimu. Peame küsima endilt kuidas saame vältida endi petmist. Vastuse leiame 2.Tessaloonika 2:1-12, mis ütleb salmis 10, et neid, kes “ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda“, saavad antikristus ja tema prohvetid eksiteele viia.

Tooras on Jumal andnud juhtnöörid valeprohvetite äratundmiseks (5. Moosese 13:1-5). Kuna need petised jäljendavad tihti väga osavalt Püha Vaimu, ei saa nii lihtsalt usaldada seda, mida näeme. Peame seadma oma elu Jumalasõna järele, siis võime näha ja armastada tõde. Õnnetuseks ( ja see on otseses vasturääkivuses 5. Moosese raamatus antud juhistega), “üleloomulikkust” peetakse sageli küllaldaseks tõestuseks selle kohta, et see on Jumala prohvet. Paljud tänapäeva kristlased on võlutud igasugustest valeimedest, mille tõttu nad langevad kergesti valeprohvetite saagiks.

Jeesus hoiatas, et aegade lõpus on palju valeprohveteid (Matteuse 24:5,11,24). Ta viitas mitte ainult tervendajatele ja vaimulikele juhtidele, kes väidavad end olevat jumalikud, vaid ta rääkis ka põhilisest ja viimasest valeprohvetist, kelle saatan saadab aegade lõpul mõjutama kogu maailma. See valeprohvet on saatanliku kolmainsuse kolmas isik (Ilmutuse 16:13). Antikristus kui ülemaailmne peaminister vajab propaganda juhti ja see on valeprohveti osa.

Ilmutuse 13:11-18 ütleb, et valeprohvetil on talle välimus, ta räägib nagu lohe ja teeb imesid. Tuli tuleb taevast alla, inimestel on kiusatus palvetada tema kuju ees, sest nad usuvad, et sellised imed tulevad ainult Jumalalt. Valeprohvet ühendab kõik usundid ja loob ühe oikumeenilise maailmareligiooni. Niipea kui ta on sellega valmis saanud, ei taha ta enam teisitimõtlejaid. Juudid ja tõsikristlased, kes keelduvad palvetamast inimeste ja kujude ees, saavad tagakiusatavateks kogu maailmas.

See oikumeeniline maailmareligioon tuleb tooma lahendusi kõikidele uskkondade vahelistele vaidlustele (välja arvatud “põhilistele” judaismile ja kristlusele), et paljudel nimejuutidel ja nimekristlastel on raske uskuda, et see võiks vale olla. Nad satuvad massipettusesse ning tunnustähed ja imeteod tekitavad tunde, et kõik on tõeline. Valeprohvet ei paku silmnähtavalt uut religiooni, ta jäljendab nii osavalt ja kasutab tuttavat terminoloogiat, et paljud ei näe midagi võõrast selles asjas. Valerahad tunduvad ehtsad olevat.

Meil ei ole kavas süüdistada ühtegi inimest ega organisatsiooni, pigem soovitame usaldada kõik üksnes Jumala kätte. Me ei tohi lasta end eksitada imedest ja tunnustähtedest, mis toimuvad. Lõpuaegadel üha rohkem inimesi rändab mööda maailma selleks, et näha imetegijaid. Matteuse 24:23-24 hoiatab Jeesus: “Kui keegi teile ütleb:”Vaata siin on Kristus! Või Vaata seal! Ärge uskuge. Sest valekristusi ja valeprohveteid tõuseb ja nad teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada , kui võimalik ka äravalituid.” Äravalitud on Israeli rahvas ja tõeline Messia ihu, keda ei saa võita “surmavalla väravad” (Matteuse 16:18). Valeprohvet lüüakse lõplikult puruks Armagedoni lahingus ja teda ja ta kõiki tema järgijaid võidetakse igaveseks.

“Ja metsaline võeti kinni ja temaga ühes valeprohvet, kes tema ees oli teinud oma imeteod, millega ta oli eksitanud neid, kes metsalise märgi olid vastu võtnud ja kes kummardasid tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävliga.” (Ilmutuse 19:20)

admin Teoloogia

Comments are closed.