Home > JRKS > Iisraeli juhid Lehtmajadepühal

Iisraeli juhid Lehtmajadepühal

detsember 1st, 2000

Israel Today, september 2000

Tõlkija: Taimi Krull

Lehtmajadepühal viibisid mitmed Iisraeli poliitikud, kes kinnitasid soovi saavutada üksmeel erinevate rahvusgruppide vahel. Nad rõhutasid, et praegused rahutused on provotseeritud väikeste äärmuslike rühmituste poolt, keda palestiinlaste valitsus ei suuda vaos hoida. Kui siis Iisraeli valitsus püüab midagi teha korra jaluleseadmiseks, nimetatakse seda ÜRO ja ka Soome poliitiliste juhtide poolt ühepoolseks rünnakuks.
Alljärgnevalt esitame väljavõtteid peaminister Baraki esindajana kõnelnud kabinetiministri rabi Michael Melchiori, Jeruusalemma linnapea Ehud Olmerti ja Likud-partei ja opositsiooni juhi Ariel Sharoni kõnedest.

Sõpru tuntakse hädas

Tõsise poliitilise olukorra tõttu ei saanud peaminister Barak tulla pühade avaõhtule, aga tema esindajana kõneles kabinetiminister rabi Melchior. Ta on endine Iisraeli suursaadik Oslos ja peaministri tähtsaim nõustaja. Minister Melchiorile anti üle kümneköiteline auaadress, mis sisaldas soovi säilitada Jeruusalemm Iisraeli jagamatu pealinnana. Oma väga südamlikus kõnes ütles ta: Olen sügavalt liigutatud tohtides kohtuda teiega siin täna õhtul. Peaminister just äsja helistas mulle teelt, pärast lahkumist kaitseministeeriumist, kus ta, kurb küll, oli veetnud terve öö. Ta oleks väga tahtnud olla täna õhtul siin, aga loodan, et suudan teda asendada. Toon teile tervitusi peaministrilt, valitsuselt ja kogu Iisraeli rahvalt. See on tõesti katsumuse aeg meie maale ja rahvale. Olen uhke, et te kõigest hoolimata või just selle pärast, mis praegu toimub, tulite Iisraeli, et võiksite olla meiega neil hetkedel. Oleme rõõmsad nähes teid enda kõrval. Just kriisiaegadel näeme, kes on meie tõelised sõbrad.

Armsad sõbrad, see on otsustav tund Iisraelile. Käib võitlus, et saaksime elada Jeruusalemmas ja Iisraelis turvaliselt ja rahulikult, nii nagu teisedki maailma rahvad. Nagu olete näinud ja teate, ei ole elu meie ümbruses eriti sõbralik. Iisrael on vaimselt hästi tugev, aga suuruse poolest väike. Meil tuleb võidelda meie ümber oleva raevu ja kirgede vastu, mis mõnikord toovad traagiliselt esile selle, milleks inimkonna kurjus ja inetus on võimelised. Meil tuleb võidelda ka nende vastu, kes väänavad tõde selle kohta, mis praegu Pühal Maal toimub, nende vastu, kes keeravad päeva ööks ja valguse pimeduseks. Me ei saa lasta oma unelmatel karile joosta, vaid usume veelgi, et on võimalik elada rahus oma naabritega, kuigi rünnatakse meid ja sünagooge siin ja kogu maailmas. See on meie kodumaa. Teist paika meil ei ole.

Tean, et ICEJ on juba 20 aastat täitnud eriti tähtsat ülesannet armastuse vaimus ja suure andumusega, ellu viies Jesaja raamatu sõnu: “Nachamu, nachamuami, amar Eloheichem” (Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal). Tean, et seisate meie kõrval. Kui lähete koju, võite rääkida kõikidele tõtt sellest, mis siin toimub. Palvetage meie pärast, et need, kes on veel hajutatud, võiksid tagasi tulla ja Siioni ehitamine jätkuks, et Jeruusalemm saaks “tehila ba Aretz” (maa au).

Ustavad sõbrad

ICEJ 20 aastapäeva pidustustel viibis ka Jeruusalemma linnapea Ehud Olmert. Ta rääkis väga soojalt ja tänas kristlikke palverändureid, et need meediakanalite hoiatustest hoolimata olid tulnud. “Te ei tea, kui õnnelik ma olen, et te siin olete. Neil päevil on paljud turistid oma tuleku ära jätnud, aga ütlesin ühele sõbrale, et olen kinde selles, et ICEJ ja kristlastest Lehtmajadepüha külalised tulevad. Nad tulevad, kuna Jeruusalemm on sügaval nende südames. Nad armastavad Jeruusalemma ja tahavad seista meie kõrval.

Lisaks auaadressile on oma toetusest teada andnud suur hulk kogudusi ja kristlikke organisatsioone, kes esindavad umbes 15 miljonit kristlast maailma eri paikadest. Soovime, et Jeruusalemm püsiks ühtsena ja soovin, et paljude maade juhid kuuleksid teie häält, kui te räägite Jeruusalemma toetuseks. Jeruusalemmas oli rahulik, kuid väljastpoolt tulnud tõstsid möllu Templimäel. Nende probleemide silumine võtab aega, aga need raskused valmistavad meid suurteks päevadeks, mis saavad olema Jeruusalemmas.”

Linnapea Olmert andis Jeruusalemma linna nimel edasi õnnitlused ICEJ 20. aastapäeva puhul ja ütles lõpuks: “Ärge lahkuge siit, jääge meie kõrvale Jeruusalemma ehitama. Me vajame teid. Tean, et te ei hooli sellest, mida ajalehed kirjutavad või mida televisioonis või raadios räägitakse. Teid ei huvita poliitiline retoorika, vaid see, mida ütleb Jumala Sõna.”

Järgmisel päeval tõi ajaleht Jerusalem Post uudiseid pidustustest ja tõdes, et Olmert rääkis nagu äratusjutlustaja vaimustunud palveränduritele ja kinnitas neile, et oleme vennad ja õed vaimus ja vere poolest.

Sõja ja rahu reaalsus

20. oktoobri hommikuse seminari kava oli ootamatult muudetud ja kõnelejana teadustati opositsiooni juhti Ariel Sharon’i. Ta on väikesekasvuline, juba hallipäine ja mõndagi kogenud poliitik. Ariel Sharon on tegude mees, kelle jälgi on näha kõikjal Iisraelis. Teda on tehtud peasüüdlaseks eelmisel nädala probleemides, kui ta käis Templimäe piirkonnas, aga meid ei saa petta, tõdes Johann Lückhoff oma tervituskõnes ja rääkis Sharonile, umbes 15 miljoni kristlase auaadressist, milles oli esitatud üleskutse jagamatu Jeruusalemma toetuseks.

Sharon ütles pidulistele tere tulemast Jeruusalemma ja sõnas: “Jeruusalemm on üle 3000 aasta olnud Iisraeli ainus pealinn ja jääb jagamatuks alatiseks. Jeruusalemma mainitakse Piiblis 667 korda, Siionit 154 korda ja Taavetit 1023 korda, aga Koraanis ei ole neid mainitud kordagi. Taavet valitses alguses umbes seitse aastat Hebronist. Seal on mälestusmärk sellest ja ka patriarhide hauad on Hebronis. Jeruusalemm on püha paik ka moslemitele ja kristlastele, aga Piibli järgi on Jumal tõotanud selle Iisraelile. Ainult Iisraeli valitsuse all on kõikidel religioonidel võimalik pääseda Jeruusalemma pühadesse paikadesse.

Umbes 50 aastat tagasi võitlesin noore sõdurina Jeruusalemma vabastamise pärast. Ei arvanud siis, et veel 50 aastat hiljem pean võitlema Jeruusalemma pärast. Alustasin sõduriteed kapralina ja tõusin kõige kõrgemale. Olen sõjas kaks korda haavata saanud ja näinud kõik sõja koledused. Tean paremini kui praegused rahuläbirääkijad, mis on sõda ja rahu, ja seepärast tahan siiralt rahu.”

Ta käsitles poliitilist olukorda laiemalt, muuhulgas Oslo ja Camp Davidi kokkuleppeid, mille elluviimist ta ei pidanud tõenäoliseks, kuna lepingu osapooled ei järgi tehtud kokkuleppeid, kuigi Iisraeli peaminister on järeleandmistes läinud kaugemale kui keegi teine enne teda. “Kui kokkulepped ei aita, siis peab meil olema midagi muud, muuseas tugev armee, et tagada oma julgeolek, aga vajame ka teie tuge. Meie ümber olevates araabia maades õpetatakse koolides Iisraeli vihkamist. Õpikutes olevatel kaartidel Iisraeli isegi ei mainita. Kui tahetakse rahu, siis tuleks selline mõtlemine lõpetada.”

Selline oli opositsiooni juhi Ariel Sharoni sõnum mõnetuhandelisele kuulajaskonnale, kes katkestas kõne korduvate aplausidega.

admin JRKS

Comments are closed.