Home > Teoloogia > Jumal on lubanud Jeruusalemma juutidele

Jumal on lubanud Jeruusalemma juutidele

detsember 1st, 2000

Jeruusalemm on püha juutidele, püha krisrtlastele, püha moslemitele, kuid Jumal on lubanud selle juutidele.
2.Ajaraamat 6:6, 17, 38-39

Aga ma olen valinud Jeruusalemma, et seal oleks minu nimi ja ma olen valinud Taaveti, et ta valitseks mu Iisreali rahva üle. Ja nüüd, Jehoova, Iisraeli Jumal, saagu tõeks su sõna, mis sa oled kõnelnud oma sulasele Taavetile! Kui nad pöörduvad sinu poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest oma vangistusemaal, kuhu nad on vangi viidud ja palvetavad oma maa suunas, mille sa oled annud nende vanemaile ja linna suunas, mille sina oled valinud ja koja suunas, mille mina olen ehitanud sinu nimele, siis kuule taevast, oma asupaigast nende palvet ja anumist, tee neile õigust ja anna andeks oma rahvale, kes sinu vastu on pattu teinud!

Jesaja 2:3

Ja paljud rahvad lähevad ja ütlevad: “Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemmast Jehoova sõna!”

Jesaja 28:16

Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: “Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes usub,see ei tunne rahutust!”

Jesaja 60:14

Ja kummargil tulevad su juurde su rõhujate lapsed, ja kõik, kes sind põlastasid, peavad kummardama su jalataldadeni; ja nad nimetavad sind”Jehoova linnaks”, “Iisraeli Püha Siioniks!”

Joel 4:14, 16, 21

Rahvahulk rahvahulga kõrval Otsuseorus! Sest Jehoova päev ligineb Otsuseorus! Jehoova möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga Jehoova on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisreali lastele! Ma tasun kätte nende vere eest, mille eest ma seni ei ole kätte tasunud! Ja Jehoova elab Siionis!

5. Moosese 9:5

Mitte oma õiguse ja südame siiruse pärast ei pääse sa nende maad pärima, vaid nende rahvaste jumalavallatuse pärast ajab Jehoova, su Jumal nad ära su eest, et pidada, mida Jehoova on vandega tõotanud su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile!

5. Moosese 1:8

Vaata, mina annan selle maa teile ette: minge ja pärige maa, mille Jehoova on vandega tõotanud anda teie vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid!

Kohtumõistjate 2:1

Ja Jehoova ingel tuli Gilgalist üles Bokimisse ning ütles: “Ma olen teid toonud Egiptusest ja viinud maale, mille ma vandega tõotasin anda teie vanemaile, ja ma ütlesin: “Mina ei tee ilmaski tühjaks oma lepingut teiega!”

admin Teoloogia

Comments are closed.