Home > Intervjuud > Iisraeli Ülemrabi Meir Lau kõnelused Templimäest

Iisraeli Ülemrabi Meir Lau kõnelused Templimäest

august 1st, 2001

Tõlkija: Katrin Mänd

Intervjuus Jacob Lefkovits Dallaliga kommenteerib Rabi Lau moslemite nõudmisi Templimäele.

"Kõigil on võrdsed õigused, aga Templimägi kuulub ainult Iisraelile. Meil ei ole õigust anda meie esiisade pärandust teistele. See on juudi rahva püha pärandus. Ma ei tea ühtegi valitsust või peaministrit, kes oleks olnud valmis loovutama Templimäge. Seda ei oleks teinud ei Rabin, Peres ega Eshkol. Ehud Barakil ei ole volitust sellisest kavatsusest rääkidagi.

"1948. aasta Iseseisvussõjast saadik on olnud araablastest naabritega relvarahu, aeg, kui üle kogu maailma asuvad juudid pöördusid koju tagasi. "Meil on ametlik dokument: Piibel, mis kinnitab, et kuningas Taavet ostis Templimäe umbes 3000 aastat tagasi. See oli ajal, kui islami usku ei olnud veel olemaski ja Esimest ega Teist Templit ei olnud veel ehitatud.

"1947. aastal oli Jeruusalemma vanalinnas 47 sünagoogi ja vaimulikku õppeasutust, 1967. aastal, kui tulime tagasi taasühendatud Jeruusalemma vanalinna, ei olnud neist enam ühtegi alles. Nende 19 aasta jooksul, kui Jordaania valitses Jeruusalemmas, hävitati kõik juutide pühad paigad. Viimase 33 aasta jooksul, kui Iisrael seal valitseb, ei ole ühelegi mosheele ega kirikule midagi tehtud. Sellest järeldub väga selgelt: kõigil on Jeruusalemmas tegevusvabadus ainult siis, kui Iisrael valitseb linna üle.

"1967. aastal otsustasid ülemrabid keelata juutidel Templimäele minna, et ära hoida tahtmatut patustamist paigas, kus oli asunud templi kõige püham paik. Nii said moslemid Templimäe endale.

"Olen shokeeritud ettepanekust ehitada väike sünagoog Templimäe kõrvalisele nurgale. See ainult suurendaks moslemite õigust tunnistada 98% Templimäest neile kuuluvaks ja nad ehitaksid sinna isegi veel kolmanda suure moshee sinna. Miks peaksime olema rahul väikese nurgaga kui kogu Templimägi kuulub meile?"

admin Intervjuud

Comments are closed.