Home > Teoloogia > Kolmas Tempel

Kolmas Tempel

august 1st, 2001

Paljudel kristlastel on veendumus, et juudid tahavad Kolmanda Templi Jeruusalemmas üles ehitada. Nad usuvad, et kogudus või Messia Ihu asendab Teist
Templit, mis hävitati 70 a.p.Kr. Paljud kirikud on ülimalt tagasihoidlikul arvamusel, kui Piibel räägib Iisraeli riigi taasrajamisest, pealinnaga Jeruusalemmas. Nad arvavad, et see on vaid poeetiline väljend, mitte kindel koht maa peal. Hoolimata kangekaelsest vastuseisust, peavad koguduse liidrid 20. sajandil tunnistama, et on olemas mitte ainult vaimne Iisrael, vaid ka reaalne koht ning samal viisil nagu ühel päeval on olemas taevane Jeruusalemm, on praegu maine Jeruusalemm. Nende viga on selles, et nad on võtnud Piibli tõotusi vaimulikus tähenduses. Nad on võtnud tõotuse, et kõrb muutub õitsvaks, ning kasutanud seda vaid pühendumise tasuks, nad on kaotanud tõotuse tähenduse.
"Vaimulike" tõlgitsuste tõttu ei näinud paljud kiriku juhid sionismi ega Juudi riigi rajamist kui piibelike prohveteeringute täitumist, vaid ainult poliitilist sisu ning ei soovinud sellega midagi tegemist teha. Jumal on ustav oma Sõnale, vaatamata inimeste arvamustele ajaloo faktide suhtes.

Samamoodi nagu oli vastuseis Juudi riigi taasloomisele, on tänapäeval opositsioon arvamusele, et uus Tempel saab rajatud Jeruusalemma. Nii nagu olemas vaimulik tempel, saab olema füüsiline tempel maa peal. Sakarja 1:16 võib lugeda: "Mina (Issand) tulen kaastundega tagasi Jeruusalemma ja Minu koda saab ehitatud
sinna." Kui see kirjutati oli Teine Tempel veel alles, seetõttu saab üles ehitada Templit, mis hävitati roomlaste poolt 70-ndal a. Ilmutuse 11 räägib Johannes, kes asub Patmose saarel, samuti uuest maapealsest Templist, mis koos Jeruusalemmaga saavad olema paganate tallata 42 kuud. Ta sai selle nägemuse 90-ndatel a., seega 20 aastat pärast Templi hävitamist Jeruusalemmas. Johtuvalt sellest ehitavad juudid uue Templi – Kolmanda Templi – mille vale messias või antikristus okupeerib. Järelduvalt ei saa olla see taevane tempel. Arvamuse järgi: Antikristus lõhestab vaimuliku templi (Messia kogudus) nii nagu maapealse, kuna tema plaan on petta mitte ainult juudi rahvast vaid ka Kristuse Kogudust.

Kümme ametlikku organisatsiooni juba tegelevad Kolmanda Templi rajamisega Iisraelis.
The Temple Mount Faithful (Ustav Templi mägi) Organisatsioon, mida juhib professor Hillel Weissi ja Gershon Solomoni poolt, toetab Templi ehitamist ja tegutseb nagu katusorganisatsioon Templi sõprade suhtes.

Movement to Build the Temple´i (Liikumine Ehita Tempel) juht on rabi David Ellboimi. See uurib ohverdamissüsteemi praktilisi aspekte.

The Temple Institute (Templi Instituut) produtseerib artikleid Kolmandast Templist ning seda juhivad Rabid Israel Ariel, Moshe Neuman ja Michael Ben-Chorin.

Chal VeKajam (Elab ja Eksisteerib). Selle liikumise rajasid Gush Etzion asunduse elanikud Lõuna-Jeruusalemmas.

El Har Ha-Mor (Myrrhi mäel). See ideoloogiline ihu rajati Rabide Itzhak Shapira ja Dudi Dudkevitzi poolt.

Women in Actions for the Temple (Naised tegevuses Templi heaks). Liikumist juhib rabiinlik kohtunik Michal Avieser. Kogutakse naistelt kullast juveele ja kalliskive uue Templi rajamiseks.

Mi-Lechtechila (Algusest) õpetab, et Tempel tuleb üles ehitada enne Messia tulekut. Juhib Moshe Feiglin.

Mishmarot HaCohanim (The Order of Priests) valmistab juute Aaroni soost tuleviku Templi teenistuse jaoks.

The Court on the Temple Mount (Kohus Templi mäel) Rabid Dov Lior ja Israel Ariel koos teistega, kes kuuluvad sellesse ihusse, ?pib Juudi seadust, et määratleda, kes on lubatud Templisse sisenema.

The Jerusalem Forum (Jeruusalemma foorum) käsib "vabastada" majad Jeruusalemma vanalinnas, et nad oleksid võimelised Templimäge ümber piirama.

admin Teoloogia

Comments are closed.