Home > Poliitika > Rohkem häda Templimäel II

Rohkem häda Templimäel II

august 1st, 2001

Algus JS kevad/2001 lk. 21

Israel Today, märts/2001

Tõlkija: Katrin Abram

Ehitus- või hävitustegevus?

Käivad kuulujutud, et moslemid on piki Templimäe lõunanõlva ehitanud maa-aluse tunneli, et ühendada Saalomoni Tallide all asuv moshee al Aksa mosheega. Kuid keegi ei tea, kui kaugele selle illegaalse rajatisega on jõutud. "Moslemite ja juutide vahelise sõja algusest peale on Templimäe eest vastutav moslemite organisatsioon Waqf keelanud juudi arheoloogidel seal väljakaevamisi teostada," rääkis Jon Seligman, arheoloog Iisraeli muinsuste valitsusest.

Iisraeli salajaste allikate andmetel ehitab Waqf hiiglasuurt maaalust templit, rikkudes vastastikkust "status que" kokkulepet, mis keelab kummalgi poolel igasuguse ehitustegevuse. "Kõige hiljutisemad kaevamised on purustamas juba Teise Templi jäänuseid," ütles Seligman. Nende iisraellaste hulka, kes on väljendanud oma pahameelt Templi kunstiväärtuste üle, kuulub ka juudi kirjanik A. B. Jehoshua. "Valitsus peab selle illegaalse ehitustegevuse kohe lõpetama," teatas ta.

Mõne kuu eest olid nii üldvolinik kui ka muinsuste valitsus hoiatanud võimusid, et Waqf rikub seadust, keelates Iisraeli spetsialistidel ligipääsu sellele vaatamisväärsusele ning tehes seal ehitustöid. Kuid endine peaminister Ehud Barak eelistas läheneda asjale teisiti, kartes et väikseimgi vastuseis Templimäe küsimuses võib plahvatuslikult laiendada sõjalist tegevust.

Moslemite Jeruusalemma vaimse liidri, Mufti, vastus sellele hoiatusele oli ennustuslik: "Mitte midagi sellel mäel ei kuulu juutidele ja mitte miski siin ei ole seotud nende minevikuga. Meil on õigus ehitada sellel mäel ja me ei vaja selleks juutidelt mingit luba."

Iisraeli ülemrabi Meir Lau: "Templimäe jätmine moslemite valdusesse Jeruusalemma taasühendamisel 1967. aastal oli ajalooline viga."

admin Poliitika

Comments are closed.