Home > Legendid > Benjamin ja Morija mägi

Benjamin ja Morija mägi

mai 1st, 2000

Tõlkija: Helmi-Johanna Pata

Laulukirjutaja laulab:

“Baasani mägi
on Jumala mägi,
Baasani mägi
on kühmuline mägi!
Mispärast te, kühmulised mäed,
vaatate kadedusega sellele mäele,
mida Jumal on
ihaldanud endale eluasemeks?
Tõesti, Issand tahab
seal elada igavesti!”

Üks pärimus ütleb, et siin vihjatakse Morija mäe, Jumala mäe, tema ligioleku elukoha valimisele.
Kui kuningas Saalomon oli teatanud, et hakkab ehitama püha templit, siis hakkasid Iisraeli suguharud omavahel vaidlema. Üks ütles: “See ehitatakse minu maa-alale.” Ja teine jälle: “See ehitatakse minu maa-alale.”

Püha ainus – õnnistatud olgu ta! – ütles: “Iisraeli suguharud, miks vaidlete isekeskis? Teil kõigil on õigus. Ent teie kõik teadsite ja võtsite osa oma venna Joosepi müümisest. Seda aga ei teinud Benjamin. Seetõttu tahab Jumal elada mäel Benjaminile määratud maal.

Mooses õnnistas Iisraeli suguharusid ja Benjaminist ta ütles: “Issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures! Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel.”

Iisraeli jutuvestjad seletavad seda õnnistamist nii: “kaitseb teda” – see on esimene tempel; “alati” – see on teine tempel; “elab tema mäerinnakute vahel” – siin mainitakse aegade lõppu, mil ilmub Iisraeli Messias.

Jaakobi õnnistussõnad oma pojale Benjaminile on: “Benjamin on kiskja hunt. Hommikul ta sööb saaki ja õhtul jaotab röövitut!” Lauset “hommikul ta sööb saaki” tõlgendavad rabid: “Need on ohverdatavad ohvrid templis, mis on tema maa-alal.”

admin Legendid

Comments are closed.