Home > Poliitika > Arafati sõda

Arafati sõda

november 1st, 2001

Israel Today mai/2001

Tõlkija: Taimi Krull

Iisrael iseloomustab olukorda Judeas, Samaarias ja Gazas kui "sõjasarnast relvastatud konflikti." Tegemist on kurnamissõjaga, millel on nii ägenemise kui vaibumise aegu, palestiinlased ründavad pidevalt – ühel päeval pomm, teisel üks või kaks tulistamist, siin pomm tee ääres, seal snaiperi rünnak, tulistamised juutide naabruses või asunduses, öised tulevahetused jne. Iga päev võtab see sõda lõivu surnute ja haavatute näol, suurendab hirmu ja ebakindlust ja paneb Iisraeli valitsuse ja sõjaväe pead murdma, kuidas seda lõpetada. Kõik see väsitab rahvast.

Vastavalt Iisraeli armee andmetele oli septembri lõpust kuni mai alguseni 4735 palestiinlaste rünnakut Iisraeli sihtmärkidele. See teeb keskmiselt 22 rünnakut päevas ehk ligikaudu üks tunnis. 3252-l korral kasutasid palestiinlased tulirelvi Iisraeli sõdurite ja sõjaväebaaside vastu, tappes 13 inimest. Palestiinlased on korduvalt tulistanud relvastamata iisraellasi: 349 korral Iisraeli asundusi, tappes kaks inimest, 768 korda on snaiperid tulistanud autosid, 23 inimest sai surma.

On olnud ka märkimisväärseid pääsemisi, nagu näiteks 126 käsigranaadirünnakut iisraellaste pihta, mis ei toonud kaasa ohvreid, ning 68 pommi, mis avastati ja tehti kahjutuks enne, kui need jõudsid plahvatada. Ja kuigi oli 172 pommiplahvatust, on nende läbi surma saanud kokku viis iisraellast.

Arafati terroristlik vaenulikkus

Viimastel kuudel on palestiinlased kasutusele võtnud uue relva – mortiirid (endisaegne suurtükk). Alates jaanuarikuust on Iisraeli armee raporteerinud rohkem kui 150-st mortiirirünnakust Gaza sektori juudi asunduste pihta. Mortiiridega on rünnatud ka mõnesid asundusi naabruses asuvas Sderoti linnas ja sügavamal Iisraeli territooriumil asuvat kibutsi.

Mortiirirünnakud on jätkunud hoolimata Arafati paljureklaamitud korraldustest nende peatamiseks, et takistada palestiinlastest tsiviilelanike ja nende omandi kahjustamist Iisraeli kättemaksu eest. "Me täidame seda korraldust," ütles Ghazi Jibali, Palestiina kõrgem politseiohvitser.

Aga tõsiasi, et rünnakud ei ole lõppenud, on tõstatanud debati, kas Arafatil on enam mõjuvõimu vägivalla peatamiseks, isegi kui ta seda tahaks. "Arafat ei suuda peatada vastuolu," ütles Marwan Barghouti, kes on Arafati Samaarias ja Judeas paikneva relvastatud rühmituse Tanzim liider. Tanzim on olnud Iisraeli-vastaste relvastatud rünnakute eesotsas ülestõusu algusest.

Praegu tegutseb Palestiina aladel karistamatult kümneid relvastatud rühmitusi, kes on põhiliselt autonoomsed ja ei vastuta keskvõimu ees. "Läänerannikul on Tanzim jagatud kaheksaks peaaegu autonoomseks rühmituseks, kellest igaüks tegutseb relvastatult vastavalt oma võimalustele ja olukorrast arusaamisele," kirjutab hinnatud Araabia analüütik Ehud Ja´ari ajalehes Jerusalem Report. "Kindlasti ei ole seal kindlaid auastmeid ega korralduste edasiandmise süsteemi."

Selline poolanarhism teenib Arafati huvisid, kui ta tahab jätkata sellise terroristliku riigi ülesehitamist, mis muudaks elu Iisraelis kohutavaks ja tõmbaks viimaks kogu regiooni sõtta. Kui ta siiski tahaks relvarahu kunagi teoks teha, võib see osutuda võimatuks.

Kaotatud illusioonid

Ei ole üllatuseks, et kaheksa kuud vägivalda, terrorismi ja tapmisi on halvendanud Iisraeli suhtumist Arafatti ja palestiinlastesse. Vastavalt Iisraeli uuringutefirma Dahaf küsitlusele on 58% iisraellastest muutnud oma arvamust palestiinlastest positiivsest negatiivseks, kusjuures 66% on lihtsalt Arafati
vastu. Isegi ultra-vasakpoolse Meretz partei liikmete hulgas on 58% neid, kes ükskord suhtusid Arafatti positiivselt, oma meelt muutnud.

Endine kabinetiminister Jossi Beilin külastas Arafatti ja rääkis talle muudatustest Iisraeli vaadetes. "Iisraellased näevad nüüd Oslo kokkulepet konspiratsioonina, mitte ajaloolise lepitusaktina," selgitas Beilin Arafatile. "Nad usuvad, et Camp Davidis, Sharm el Sheikis ja Tabas, (kus eelmine peaminister Ehud Barak pakkus Arafatile suuri järleandmisi) – näitasid sa oma tõelist nägu. Sa ei tahtnud rahulepingut, vaid pigemini läbi viia PVO plaani Iisraeli hävitamiseks."

63% iisraellastest arvab, et rahu saavutamine palestiinlastega ei ole võimalik.

admin Poliitika

Comments are closed.