Home > Lühisõnumid > Naasmisõigus tähendab Iisraeli hävingut

Naasmisõigus tähendab Iisraeli hävingut

november 1st, 2001

Jeruusalemmas 1936. a. sefardiperekonnas sündinud professor A. B. Jehoshua on üks Iisraeli juhtivaid kirjanikke ja rahuaktiviste. Ta toetas Palestiina riiki kaua aega enne seda, kui see oli moes- kiidab heaks Jeruusalemma jagamist. Siiski seisab ta otsustavalt vastu palestiinlaste nõutud põgenike õigusele
naasta Iisraeli. "Kui neljandik (mis tähendab praegu miljonit palestiinlast) tuleks tagasi, siis seegi hävitaks lõpuks Iisraeli riigi. Ses asjas ei anna ma rahu nimel järele, vaid ootan parem sada aastat, kuni nad lakkavad seda nõudmast." Jeruusalemm ei peaks tema arvates olema ühegi riigi alluvuses. Teine
võimalus oleks jagamatu linna ühine valitsus. Kui linn siiski jagatakse, soovib ta, et Iisraelile jääks Läänemüür, Taaveti linn ja Vanalinna juudikvartal.
Templimäe pärast ei vaevuks ta võitlema, kuna see on juba moslemite valduses – isegi arheoloogid ei pääse sinna. "Kui Messias saabub, ei küsi Ta, kellele see koht kuulub, vaid ehitab Templi just sinna, kus see kord seisis. Moslemitele ja kristlastele annab Ta midagi muud." Moslemite ebaseaduslikud ehitusprojektid Templimäel mõistab ta siiski hukka: moslemid hävitavad sihiteadlikult juutide arheoloogilisi säilmeid ja nendega koos ka enda omi.

admin Lühisõnumid

Comments are closed.