Home > Kultuur > MEA SHEARIM tähendab sada väravat

MEA SHEARIM tähendab sada väravat

november 1st, 2001

Andres Võsu

Külastasdes ultraortodokset linnaosa Mea Shearim, võib seda võrrelda getode
külastamisega Euroopas 1800-ndatel aastatel. Harry Shein seletas
ultraortodoksete juutide piirkondade laienemist alljärgnevalt. See on nähtus
omaette. Kui õigeusklikud juudid hakkavad selles piirkonnas elama, panevad nad
mõne aja pärast oma seadused seal maksma. Teistel on kaks võimalust: kas hakata
elama nende seaduste järgi või lahkuda.

Idamaade Pariis

1874. aastal ostsid mõned juudi perekonnad tükikese maad. Nad nimetasid selle maatüki Mea Shearimiks pärast Toora kirjakohtade lugemist 1. Moosese raamatust: "Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest Issand õnnistas teda…" Need juudi pered lootsid, et Issand õnnistab nende kogukonda samuti sajakordselt, nagu ta õnnistas Jaakobit. Iroonilisel kombel oli just selle piirkonna arhitekt saksa misjonär nimega Konrad Schick (1822-1901). Ta tuli Jeruusalemma 24-aastaselt, luues Londonis asetseva misjoniorganisatsiooni osakonna selleks, et kuulutada evangeeliumi juudi rahvale.
Schick toetas ühelt poolt arhitektuurilist autonoomiat ja samas ka sidet Jeruusalemma vanalinnaga. Teades, et koht vajab ümberkaudsete araablaste eest kaitset, kindlustas ta linnajao ja ehitas sellele kuus väravat, mis hommikuti avati ja õhtuti suleti. Selline igapäevane rutiin kestis I Maailmasõja lõpuni.
Sel ajal ehitati viis linnaosa väljapoole vanalinna.

Seda linnajagu nimetati omal ajal hellitusnimega "Idamaade Pariis". Seda seetõttu, et tänavad olid valgustatud sisseostetud lampidega ja meenutasid Euroopat.

1940-1950-ndatel aastatel toimusid selles linnajaos radikaalsed muudatused. Palju ultraortodokseid sisserännanud juute kolis siia, surudes ilmalikud juudid kõrvalasuvatesse piirkondadesse. Sellest ajast on siin toimunud väga vähe muudatusi. Piirkonna elanikud on ennast isoleerinud muust rahvast. Tänaval on sildid, mis paluvad turistidel kasutada teisi teid. Pole lubatud käia sündsusetus ega napis riietuses.

Elatakse nii, nagu õpetab Piibel

Mea Shearim – see on unikaalne kultuuriline ja usuline kogemus. Siin oleks aeg justkui seisma jäänud. Siia pole tunginud sekulaarsus ega moraalitus. Neiud lähevad süütuna mehele. Enne abiellu astumist ei jääda kunagi kahekesi, et vältida kiusatusi. Perekonnapea viib pere koos lastega laupäeva hommikul
sünagoogi. Elatakse täpselt nii, nagu seda õpetab Piibel. See on unustamatu koht ja unustamatu elamus – Mea Shearim.

Iisraelis tõuseb ortodoksete juutide protsent pidevalt. Kui sekulaarsete juutide perekonnas on 2-4 last, siis uskliku juudi perekonnas on see arv keskmiselt kahekordne. Seoses Hebroniga teame, et sealne juudi kogukond on 100 % ultraortodoksne.

Üks põhjus, miks peaminister B. Netanjahu kaotas oma ametikoha, oli religioossete õppeasutuste ja eluaegsete õpilaste rahastamine. Samas on ultraortodoksetel parteidel parlamendis 29 kohta, mis teeb umbes 1/4. Samuel Lazikini hinnangul on ka religioosseid juute sama palju.

Juudiusus on praegu kujunenud kolm konfessiooni: ortodoksne, konservatiivne ja reformeeritud (progressiivne) judaism. Kui USA-s on domineerimas progresiivne judaism, siis Iisraelis ortodoksne. Juudid eristavad Tooras toodud 613 käsku ja keeldu. Ortodoksne judaism on kõige täpsemini Jumala seadusi täitev uskumus.

Messiaanlikke juute on Iisraelis 9000. Kogudusi loetakse 90 ringis. Kui Jeesuse ajal loeti Tema järgijateks 5000 meest, siis on messiaanliku koguduse liikmete arv Iisraelis praegu sama, mis 2000 aastat tagasi.

admin Kultuur

Comments are closed.