Home > Geograafia / loodus > Naatsareti küla

Naatsareti küla

november 1st, 2001

Israel Today , mai 2001

Tõlkija: Taimi Krull

Naatsareti väikeses orus peitub Naatsareti küla, tõeline esimese sajandi linn ja taastatud iidne farm. See näidisküla tekitab sellise "kapsli", kuhu astudes kaasaegne turist rändab sajandeid tagasi ja satub Jeesuse aega. Jätnud 20 sajandit seljataha, võib palverändur selleaegses keskkonnas palju paremini
mõista Jeesuse sõnumit. Naatsareti küla arenes välja Naatsareti farmi väljakaevamiste tulemusena. Väljakaevamisi juhendasid Stephen Pfann ja Ross Voss Jeruusalemma varakristluse uurimise keskusest (CSEC).

Naatsareti farmi väljakaevamised

Külastades Naatsareti haiglat 1996. aasta novembris, nägi CSCE direktor Pfann astangutega ühendatud viinamarjapressi, mis asus haigla territooriumil ja sellega külgneval maa-alal. Astangute pinnasest leitud potikillud võisid kuuluda erinevatesse ajajärkudessekuuluvateks, varasest kuni hilise Rooma perioodini, Jeesuse aega.

Hiljem tegid CSCE üliõpilased seal koos teistega neli väljakaevamist. Need kinnitasid, et seal oli täiuslik roomaaegne astangufarm viinamarjapressi, vahitornide, purustavate kivide, niisutussüsteemi ja iidse kivimurruga.

Elu iidses Naatsaretis

Leiti viiteid sellele, et org nõlvadega hõlmas ühe pere farmi varandusi, kus toodeti põllusaadusi. Esialgne farm on suuresti säilinud. See tunnistab elust iidses Naatsaretis.

Nüüd on astangud taastatud, seal kasvavad nisu, oder, oliivipuud, viinamarjad ja maitsetaimed. Lambad ja kitsed söövad mäenõlvadel. Ehtsais esimese sajandi rõivais külaelanikud ja nende lapsed harivad maad, karjatavad loomi, ketravad lõnga, töötavad puusepakojas, mängivad põllul ja külatänaval.

Sünagoog, loomade karjatarad ja kaks mitmepereelamut on ehitatud väga täpselt esimesest sajandist pärinevate leidude arheoloogiliste uurimuste ja kirjanduse põhjal. Majad on ehitatud kõik käsitsi. Ühegi ehituse juurest ei leia ei tsemendijälgi ega terasvarbu.

Keskuse ja farmi ajalugu

Dr. Nakhle Bishara, Naatsareti haigla ravidirektor, on pikka aega tahtnud ehitada Naatsaretti külaliste keskust, mis oleks pühendatud Jeesuse elule. Seoses arheoloogiliste leidudega kutsus dr. Bishara CSCE-d ühendama oma visiooni esimese sajandi "näidiskülast" kavandatud külaliste keskusega. CSCE oli niisiis projekti konsultant ja varustas teabega, mis oli vajalik pildi loomiseks Galilea linna elust esimesel sajandil. Naatsareti farm ja külalistekeskus on sündinud ja arenenud Michel Hostetleri juhtimisel.

Naatsareti küla on ainus omataoline, mis heidab valgust Jeesuse elule läbi esimesel sajandil ehitatud linna ja taastatud iidse farmi. See on koht, kus lugu Jeesuse lapsepõlvest, tema tööst ja õpetusest on esitatud igapäevaelu esemete kaudu. Prohvetite tähendamissõnad ja sõnumid saavad elavaks nende tegelikus keskkonnas.

Tulevikuplaanid

Tänaseks on neli peamist igapäevaelu suunda läbi uuritud. Need on Naatsaret esimesel sajandil, maja kui elukoht, maja sisustus, sünagoog. Järgmisena on plaanis ühise oliivipressi uuringud ja ehitamine, sellele järgneb mikve (ristimisbassein) ja lisaks veel 15-20 pereelamut.

Naatsareti küla asub Naatsareti YMCA ja Naatsareti haigla (tuntud "inglise haiglana") juures. Sissepääs külaliste keskusesse on läbi YMCA ja tasuta võib parkida YMCA parkimisplatsil. Naatsareti küla on avatud esmaspäevast laupäevani 9.00 kuni 5.00. Pilet maksab 5,00$. Kohvik ja meenetepood asuvad sissepääsu juures.

Infot Naatsareti küla kohta saab www.nazarethvillige.com Teoreetiliste programmide ja Püha Maa ülikoolis asuva varakristluse keskuse töö kohta saab infot www.uhl.ac

admin Geograafia / loodus

Comments are closed.