Home > Kultuur > Heebrea sõnaraamat

Heebrea sõnaraamat

november 1st, 2001

Maraanid

Israel Today , mai 2001

Juute, kes Hispaania inkvisitsiooni ajal olid sunnitud end laskma surmast pääsemiseks ristida, teati ametlikult kui conversos´eid. Hispaania katoliiklased kutsusid neid marranos´eks (maraanideks), mis tähendab "siga". Heebreakeelne sõna on anussim (need, kes on sunnitud midagi tegema). Kuid mis nimega neid iganes nimetati, olid nad nii kiriku kui riigi erilise tähelepanu all.

14. ja 15. sajandil oli Hispaanias suur hulk maraane. Kuigi tundus, et nad sulasid sellesse keskkonda, hoidsid paljud salaja tugevasti judaismist kinni. Ajaloolased usuvad, et Christoph Kolumbus oli maraan, kes otsis uuest maailmast vabadust. 1492. aastal, mil Kolumbus seadis purjesid, aeti hispaania juudid Hispaaniast välja.

Nagu Hispaanias sunniti vastu võtma ristiusku, toimus sama moslemimaades. Seda nimetati võlts-muhameedluseks. Juudid pidid andma islami usutunnistuse, pärast võisid nad suhteliselt vabalt juudiusu tavade järgi edasi elada.

Kui nõuti, et nende kauplused peavad sabati ajal avatud olema, siis lahendasid nad asja sellega, et saatsid lapsed sel ajal poodi. Nii said täiskasvanud pidada sabatit juudiusu kombel. Suurte tagakiusamiste aegadel kannatasid "võlts-muhameedlased" rohkem kui teised välismaalased.

Praegu on mõned hajutatud maraanide kogukonnad jäänud sellisesse kaksipidisesse olukorda, säilitades oma identiteedi. Tänapäeva kirjanduses nimetatakse neid krüpto-juutideks.

Mashal

"Mashal" tähendab heebrea keeles allegoorilist sõnumit või tähendamissõna, mõistu väljendamist või juttu, mis kujundlikult illustreerib mingit printsiipi või tõde. Läbi sajandite on Lähis-Idas olnud populaarsed tähendamissõnad, sageli on neid Piiblis, eriti Uues Testamendis, aga ka Talmudis.
Kirjutajat, kes kasutab tähendamissõna, nimetatakse "mashalim"-iks. Prohvetid kasutasid tähendamissõnu, et illustreerida arusaadavaks oma sõnumit. Kuna selleks on vaja andi Jumalalt, et eristada vaimseid asju, on tähendamissõnu kasutanud ainult targad ja haritud mehed. Mõistujuttude mõju on selles, et nad on ilmekad ja sel põhjusel mõjutavad kuulajat sügavamalt mõtlema, jäädes
kauemaks meelde. On levinud moraalne või religioosne arvamus, et rabid ei seleta lahti neid
tähendamissõnu, mida nad ette loevad. Jeesus tegi ka seda, kui ta sageli neid mõistulugusid rääkis. Evangeeliumides on toodud 30 eri tähendamissõna.

admin Kultuur

Comments are closed.