Home > Teoloogia > Kas Koraan õhutab terrorile?

Kas Koraan õhutab terrorile?

detsember 1st, 2001

Israel Today 9/2001

Tõlkija: Taimi Krull

Pärast 11. septembrit tunneb maailm rohkem huvi islami vastu. Millest tuleneb, et moslemid lasevad end õhku, tapmaks teisi inimesi Allahi nimel? Miks võivad moslemid demokraatlikes maades mosheesid ehitada, aga kristlased ja juudid ei tohi ehitada kirikuid ega sünagooge islamimaades?
Arvatavasti kõige suurem viga, mille president Bush on teinud terrorivastases sõjas, on seisukohavõtt, et “Islam on rahumeelne, armastav religioon.” Poliitiliselt võib see olla korrektne, aga tõest seisab äärmiselt kaugel. Osama Bin Laden usub ja praktiseerib ortodoksset islamit. Nende pühakirja Koraani järgi on dzhihhaad ehk püha sõda islami tugisammas.

Sõna islam tähendab mitte ainult pühendumist Allahile, vaid ka kogu maailma alistumist tema tahtele. Koraanis on üle 200 lõigu, mis kutsuvad moslemeid üles võitlema “uskmatute” ja sealhulgas eriti kristlaste ja juutide vastu. Mõned näited:

Ja tapa nad, kus iganes sa neid leiad. (Sura 2:191)

Ära vali endale sõpru nende hulgast, enne kui nad jätavad maha oma kodud Allahi viisil; kui nad pöörduvad tagasi vaenulikkusse, siis võta ja surma nad, kus iganes sa neid leiad, ja ära vali sõpra ega abilist nende hulgast. (Sura 4:89)

Vaata, halvim metselajaist on Allahi silmis tänamatu, kes ei usu. (Sura 8:56)

Kui pühitsetud kuud on läbi, löö maha väärjumalakummardajad, kus iganes sa neid leiad, võta nad (vangi) ja piira neid ja valmista varitsuspaik nende jaoks. (Sura 9:5)

Koraanile vastavalt on iga moslem kohustatud tooma juudid ja kristlased pöördumisele või nad tapma.

Kristlased ütlevad: Messija on Allahi poeg. See on nende suu ütlemine. Nad jäljendavad nende ütlemisi, kes on lakanud uskumast vanasse. Allah ise sõdib nende vastu. Kui rikutud nad on! (Sura 9:30)

Sõdige nendega, kuni nad alistuvad. (Sura 48:16)

Sõdige nende uskmatutega, kes on teie lähedal, las nad tunda teie karmust ja teada, et Allah on nendega, kes teda teenivad. (Sura 9:111)

Siis ärge kõhelge ja hüüdke kisendades ja üles tõstetud käega rahu järele, sest Allah on teiega. (Sura 47:35)

admin Teoloogia

Comments are closed.