Home > Teoloogia > Piibellik sionism ja "Viimsete päevade" teoloogia

Piibellik sionism ja "Viimsete päevade" teoloogia

detsember 1st, 2001

Word from Jerusalem

Tõlkija: Katrin Abram

Piibellik sionism on Pühakirja läbiv kuldne tõelõim, mis toob õnnistust kõigile rahvastele maailmas, ning see on ka Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna kogu ülemaailmse tegevuse, sõnumijagamise ja teenistuse aluseks.
Piibellik sionism taotleb selgust põhitões, et Jumal on välja valinud juudi rahva ja on Iisraeli lastele igavese omandina pärandanud Kaananimaa. Jumal tõotas seda Aabramile rohkem kui neli tuhat aastat tagasi (1 Moosese 13:14-18).
Piibellik sionism jälgib, et Iisraeli tänapäevasel ülesehitusel ei läheks kaduma Pühakirjal rajanev alus ning et see ei oleks poliitiline anomaalia, vaid Jumala jätkuva truuduse ilming lepingu suhtes, mille Ta tegi esiisa Aabramiga.
Piibelliku sionismi püüdluseks on kaasa lüüa selles, mida Jumal on tegemas maailmas, et tuua inimesed tagasi vastastikusesse suhtesse Temaga. Päris kindlasti ei ole sionism araablastevastane, kuna vihkamine on kurjus ja seega mitte Pühakirjakohane. Kuid sionism tunnustab, et Jumalal on iga rahva jaoks eraldi juhised, nagu on kirjas Tema imelistes õnnistussõnades Egiptusele ja Assüüriale (Jesaja 19:23-25). Piibellik sionism tunnistab õigeks osa, mille Jumal on Iisraelile andnud (Jesaja 60:1-3), ja edendab usku, et teenides seista eestpalvetega jumaliku ettemääratuse eest Iisraelile on õnnistuste toomine kõigi teiste rahvaste peale, nagu “paganate tulemine Tema valguse juurde”(Jesaja 60:3).
Kuna piibellikul sionismil on sügavad juured heebrea pühades kirjades, on seda alusõpetust Uues Testamendis edasi arendatud.
Jeesus rääkis juutide hajutamisest ja nende laialiajamisest viimsetel päevadel (Luuka 21:23-24) ja nimetas nende lõpliku tagasituleku paigaks selle maa, mille Tema valis nende jaoks juba loomise ajal. Piibellik sionism nõuab tähelepanu pööramist sellele, mida Jeesus ise on juba öelnud, ja et praegune iisraeli rahva taastamine on Jumala sõna täideminek. Piibellikule sionistile on iisraeli rahva taastamine tema enda iidsel pinnal kogu maailmale kuulutatud hüvituse tõestuseks.
Piibellik sionism pöörab tähelepanu Pauluse õpetustele Rooma kirjas, kus ta ikka ja jälle kordab tõdesid, mis hajutavad n-ö asendusteooria, mille järgi kirik saaks Iisraeli koha endale ja päriks kõik temale lubatud õnnistused. Piibellikud sionistid on võtnud aluseks Rooma 9:11 ja kuulutavad avalikult, et Jumal “ei ole oma rahvast ära tõuganud” (Rooma 11:1-2), et nende tagasilükkamine ei ole lõplik (11:12), et “vabastaja kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse” (11:26) ning et Jumal ei kahetse oma armuande ega kutsumist (11:26).
Piibellik sionism tunnistab kurbuse ja kahetsusega, et need, kes on juute taga kiusanud, on esinenud kristluse nimel, ja otsib võimalusi pakkuda Iisraelile õnnistust ja heaolu, teenida teda sõnaga ja teoga, kuni Jumal täidab oma lepingud juutidega. See annab tunnistust meie rikkalikust pärandist, mis meil on kristlastena oma vendade läbi, “kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.” (Rooma 9:4–5)
Piibellik sionism omistab Iisraelile ainulaadse ja otsustava osa “viimsetel päevadel”, see on väljend, mida Peetrus kasutas üle kahe tuhande aasta tagasi kirjeldamaks tulevasi aegu, mil võitlus hea ja kurja vahel ägeneb. Iisrael saab olema selle konflikti keskmeks, kuna see on tema pärast, et Jumal paneb oma õigluse valitsema üle kogu maa (Sakarja 14:8-9).Pimeduse jõud, kes on alati Jumala kuningriigi vastu seisnud, alustavad “viimsetel päevadel” Iisraeli hävitamiseks otserünnakuid. Jumala võidutsemine Iisraelis ja läbi Iisraeli saab olema viimseks tõestuseks maailmale selle kohta, et Tema sõna on tõde. Piibellik sionism seisab selles võitluses esirindel, ja et nii suured hulgad lisanduvad lausa iga päev võitlejate ridadesse, on vaid tunnistuseks sellest, et Jumal loob oma vaimulikku armeed selleks viimseks vaatuseks.
Toetada Iisraeli (1 Moosese 12:3, Rooma 15:27), trööstida Iisraeli (Jesaja 40:1-2) ja palvetada tema rahu eest (Laul 122:6, Jesaja 62:6-7) tähendab töötada kooskõlas Jumalaga. Piibellik sionism on teoloogia, mis toetab Iisraeli “viimsetel päevadel”, et tuua rahvastele Jumala õnnistusi.

admin Teoloogia

Comments are closed.