Home > Juudi pühad > Ha-Mikva

Ha-Mikva

detsember 1st, 2001

Israel Today 8/2001

Tõlkija: Katrin Mänd

Mikva tähendab “vette kastma” ja kirjeldab rituaalset vettekastmist judaismis. Esimest korda mainitakse seda 3. Mo 16, kui ülempreester Aaronit kästakse end loputada enne, kui ta võib inimeste eest preestrikohustusi täitma minna jom kippuril (lepituspäeval).

See ei ole tavaline pesemine, vaid rituaalne toiming, mida nõutakse igaühelt, kes on pattu teinud (3. Mo 15, 4. Mo 19, 5. Mo 23). Kui rangelt käsku täitvad juudid leiavad, et nad on pattu teinud, siis nad toimetavad mikva, kastes end kolm korda üleni vette.

Naised, kes tahavad abielluda rituaalselt puhtana, teevad vettekastmise enne laulatustseremooniat, ortodoksed juudid aga enne sabati algust. Kindlasti tuleb end enne mikva-kastmist korralikult pesta.

Arheoloogid on Iisraelis leidnud mikva-vanne, mis on pärit piibliajast. Paljud neist pärinevad Jeesuse ajast, mil eramajades oli sageli oma isiklik mikva. Piiblis antud käskude järgi pidi mikvas olema nii palju voolavat vett, et sinna saaks kasta end üleni.

Ristija Johannes ristis Jordani jõe vees. Qumranis, Surnumere ääres leitud mikvabasseinidel olid kahesugused trepid, ühed laiad ja teised kitsad. Sisse tuli minna mööda laia treppi ja üles uude ellu astuda mööda kitsaid trepiastmeid.

Kuuenda sajandini kasutasid varakristlased ristimiseks mikvad. Ühte sellist mikvad võib näha Subeita’s Negevis. See mahutab 215 gallioni (800 liitrit) vett ja on ristikujuline ja kahe trepiga. Inimene siseneb ühte treppi mööda, kastab end vette ja tuleb teist treppi mööda välja. Tänapäeva kristlaste ristimise juured pärinevad juutide piibliaegsest mikvast. Paljud messiaanlikud juudid on tagasi pöördunud vana mikvas ristimise juurde.

admin Juudi pühad

Comments are closed.