Home > Teoloogia > Nurgakivi kolmandale Templile?

Nurgakivi kolmandale Templile?

detsember 1st, 2001

Israel Today 08/2001

Tõlkija: Katrin Abram

Püha linn Jeruusalemm on ülimalt plahvatusvalmis, selleks tuleks visata vaid üks tikk Templimäele. Paik, kus piibliaegade templid kord asetsesid, on juutidele kõige pühamaks maailmas, moslemitele aga järjekorras kolmas. Kaks väga mõjukat mosheed püüavad näidata seda kohta islamile kuuluvana ning juutide iga vastuväide sellele kutsub kogu moslemi-maailmas esile kohese Iisraeli-vastase rünnaku.

Templimäe ustavad

Plahvatusvalmidus tuli jälle kord selgelt esile, kui üks väike juutide rühmitus nimega “Templimäe ustavad” (Temple Mount Faithful) tegid katset, nagu igal aastal varemgi, panna Jeruusalemmas paika kolmanda Templi nurgakivi. Ja mis saab veel sümboolsem aeg selleks olla kui Tisha B´av, paastupäev, mil mälestatakse Esimese ja Teise Templi hävimist.

Iisraeli politsei püüdis kähku pingelist olukorda leevendada, takistades rühmitusel 4,5-tonnise lihvimata marmorkiviga Templimäele lähenemast. Kuid kuna Iisraelis valitseb demokraatia, mis näeb ka ette vabaduse eneseväljenduseks, lubati rühmitusel läbi viia sümboolse tseremoonia koos kivi paigaldamisega väljapoole Vanalinna müüri.

“Templimägi kuulub Iisraelile, mitte Ismaelile,” hüüdis rühmituse juht Gershon Salomon. Tseremoonia oli lühike, vaid 30 osavõtjaga “Templimäe ustavate” hulgast. Ometi tekitas see tormi araablaste seas ja andis palestiinlastele veel ühe ettekäände vaenulikkuseks.

Verevalamine jäi ära

Kuigi kunagi pole mingilgi viisil ähvardatud Templimäe mosheesid, kutsusid Iisraeli araabia parlamendi liikmed ja islami-liikumine kogu maa moslemeid üles “tulema Jeruusalemma kaitsma Kaljukirikut ja al- Aksa mosheed”. “Me kaitseme mosheesid oma kehadega,” teatas Ibrahim Sarsour, islami-liikumise juht Iisraelis. “See on väga, väga tõsine lugu,” lisas palestiinlastepoolne läbirääkija Saeb Erekat. “See valab õli tulle.”

Üleskutset tulla Templimäe mosheede juurde võtsid kuulda mitu tuhat palestiinlast. Iisraeli araabia parlamendi liikmete õhutusel algas kivisadu juutide pihta, kes lugesid all Läänemüüri ääres Tisha B´av´í palveid. Iisraeli kaitseüksused vastasid viivitamatult. Sajad politseinikud ründasid Templiõue, kasutades gaasigranaate ja kumminuiasid.

Ometi ei korranud politseiväed viga, mille nad tegid septembri lõpus, kui mässajad Templimäel otsisid ettekäänet (juba ette planeeritud) intifada alustamiseks. Tol korral tappis politsei Templiõuel seitse palestiina mässajat, ja seda vaid päev pärast Ariel Sharoni nüüdseks kuulsaks saanud külastust sellesse paika. Praegu aga taastasid politseinikud korra surmarelvi kasutamata.

Sellegipoolest mõisteti Iisrael hukka kogu moslemimaailma poolt Kairost kuni Pakistanini. Liibanoni Hizbolla terrorirühmitus kirjeldas nurgakivi-tseremooniat kui “osa lõputust katsest viia ellu sionistlik unistus hävitada moslemite pühamu, juudiusustada Jeruusalemm ja teha olematuks selle kuuluvus moslemitele.”

Kuna verevalamine jäi ära, kustus ka mäss – selleks korraks. Jeruusalemma politseiülem tegi aga sellest sõnademängu: ”Har habajit on ga´ash”, mis heebrea keelest tõlgituna tähendab: “Templimägi on vulkaan.”

admin Teoloogia

Comments are closed.