Home > Teoloogia > Mis on Piibliühingul juutide vastu?

Mis on Piibliühingul juutide vastu?

detsember 1st, 2001

Israel Today 8/2001

Tõlkija: Katrin Arbam

Rahvusvahelisel Piibliühingul on harud 15 riigis üle maailma (kaasa arvatud Põhja-Aafrika, Lääna-Aasia ja Türgi), ometi suhtutakse just Iisraeli harusse Jeruusalemmas kui ühte sobimatusse veidrikku. Kui otsustati välja anda 48-leheküljeline broshüür rahust ka heebrea ja araabia keeltes, pidi Jeruusalemma Piibliühing nõustuma poliitiliselt ühemõttelise kaanepildiga, millel oli suures plaanis näha iisraellase sõdurisaapas jalg ja vintpüss, mis osutab Palestiina lastele. Rahvusvaheline Piibliühing, olles äsja esinenud palestiinlaste terrorismi vastu, näitab nüüd Iisraeli kui kurja juurt.

Juudid kõrvaldati

“Me olime vähemuses ja meil ei olnud võimu muuta esikülje kujundust,” ütles Rahvusvahelise Piibliühingu Jeruusalemma haru direktor Doron Even-Ari. Messiaanliku juudina keeldus ta seda broshüüri Iisraelis kordustrükki andmast. “See on ühingu araabia harude väljaanne. Meil ei olnud oma kristlastest kolleegidega araabiamaadest mingit koostööd.”

Broshüüril on kolm varianti: üks heebreakeelne, üks araabiakeelne ning veel üks araabiakeelne, toimetatud Piibliühingu Egiptuse haru poolt. Araabiakeelne pealkiri on “Tõeline rahu”, heebreakeelne pealkiri “Tee tõelisele rahule” – vähemärgatav, kuid tähendusrikas erinevus.

Selle raamatukese väidetav eesmärk on rääkida meie inimlikest eksimustest, nagu patt, kuritegevus või võimu kuritarvitus, et seejärel paluda lepitust, pöördudes Jumala ja üksteise poole ning taotleda rahu. Sisuks on peamiselt piiblisalmid ja fotod Randolph Capp´ilt Egiptuse Piibliühingust Kairos.

Kuid uskumatu, Capp töötles ka aerofotot araablaste, eurooplaste ja juutidega ning – kõrvaldas inimhulgast juudid! Mis eesmärk oli juutide kustutamisel fotolt? Miks ei või juudid olla pildil rahust pajatavas broshüüris, mille välja andnud organisatsioon toetub Jumala sõnale? Vastus tundub silmanähtavana: araabia kristlased on ilmselgelt mürgitatud Iisraeli-vastasest õhkkonnast Lähis-Idas ega ole valmis lepituseks juutidega.

Ingliskeelse broshüüri eest vastutav toimetaja Ray Pritz keeldus vastamast küsimusele, mida ta arvab retusheeritud fotodest egiptlaste väljaandes. Kuid ta ütles: “Randolph Capp tegi muudatusi ilma minu nõusolekuta.”

Kuhu jäävad andestus ja lepitus?

Ühes paragrahvis räägitakse kuriteost, mis viib kuningas Taaveti kuningliku perekonna kokkuvarisemisele, loost, kus Taaveti tütre Taamari vägistab tema poolvend Amnon. Kohtumõistmiseks ja kättemaksuks läkitab Taamari vend Absalom oma teenrid Amnoni ja tema vendade juurde neid mõrvama. Tagamõte on ilmne: Taaveti kuningriik (Iisraeli) variseb kokku toimub kohtumõistmise ja kättemaksu läbi. Broshüüris leheküljel 18 on üks pilt, mis toob selle mõtte selgelt esile. Sellel on helesinine klaasist Taaveti täht, mis on katki. Heebreakeelses väljaandes seda pilti ei ole.

Miks on rõhutatud just kohtumõistmist ja kättemaksu (valitsevad mõisted moslemite mõtlemises), justkui vastandades neid andestusele ja lepitusele? Kus on Jumala armastus ja halastus? Kui araabia kristlased ei ole valmis lepitust tegema iisraellastega, on rahu edendamine moslemite ja juutide vahel kõike muud kui võimalik.

admin Teoloogia

Comments are closed.