Home > Kultuur > BEDUIINID IISRAELIS

BEDUIINID IISRAELIS

mai 1st, 2002

Sulandumine kaasaegsesse ühiskonda ja traditsioonide nõudmised

Shalom

Tõlkija: Silvia Savik

Iisraeli beduiinid on vähemusgrupp suuremas araabiavähemuses. Viimasel ajal on neile pööratud suuremat tähelepanu avalikkuses, kui juttu on tulnud vähemuste õigustest. Traditsioonilise beduiinikultuuri sulandumine iisraeli ühiskonda ei ole kerge. Ühelt poolt valitsuse abinõud ja teiselt poolt suhe laia iisraeli ühiskonda on kiirendanud traditsioonide murdumist.

Iisrealis on beduiine umbes 170 000. Neis umbes 110 000 elab Negevi kõrbes, 10 000 maa keskosas ja umbes 50 000 Põhja-Iisraelis. Alates Iisraeli riigi rajamisest 1948 on beduiinide arv kümnekordistunud — ebatavaline isegi Lähis-Idale. Areng tuleb vanadest väärtustest ja kommetest, kuid ka riigi poolt rajatud kliinikutest ja arstiabi kättesaadavusest. Eriti suur samm edasi on olnud haiglates sünnitamine.

Iisraeli seiskoht beduiinide suhtes on traditsiooniliselt olnud soosiv. Kuigi harjumine kaasaegse ühiskonnaga on olnud raske, on beduiinide olukord võrreldes araabiamaadega Iisraelis märgatavalt parem. Parem olukord ilmneb eriti kahest aspektist: heaolu ja maaomand. Kaks viimast valitsust on just eriti astunud samme beduiinide probleemide mõismiseks. Valitsuskomitee uurib beduiinide seisukorda ja maaomandi suhtes käivad nõupidamised.

Kõige parem sulandumisviis on hariduse andmine. Ühe põlvkonna vältel on langenud Iisraeli beduiinide kirjaoskamatus (95%-lt 25%-le), vaid vanim põlvkond on kirjaoskamatu. Raskused on nii ühiskonnas endas kui ka koolisüsteemi sobimatuses kõikidele sektoritele. Kuna naise seisund beduiinikultuuris on traditsiooniline ja koduga seotud, on naised vähemuses nende beduiinide seas, kes omandavad kõrgema hariduse.

Raskused beduiinide sulandumises on tingitud konservatiivsete traditsiooniliste väärtuste ning tavade raskusest sulanduda valitsevasse liberaalsesse ühiskonda, linnastumine ja väikeste ühenduste teatav hävimine on probleemiks eriti vanemale põlvkonnale.

Beduiinid maa eri osades

Suurim osa Negevi territooriumi 110 000 beduiinist on pärit araabia neememaa põhjaosast, Hejazist. Nad asuvad jaotatuna seitsma beduiinilinna vahel registreerimata paikades. Beduiinid elavad meelsamini maakohtades. Umbes 30% Negevi beduiinidest tegeleb traditsiooniliste põlluharimise ja loomapidamisega. Ülejäänud on püsivatel töökohtadel (tehased, riigitöö), töötud ja eraettevõtjad. Loobumine liikuvast eluviisist ei ole automaatselt asendunud töökoha saamisega.

Iisraeli keskalade beduiinid olid pärit Negevi aladelt. 1957. aasta kuivuse järel andis valitsus beduiinidele maad riigi keskosas. Kuivuse taandudes jäi osa neist maa keskaladele, osa läks tagasi Negevi. Paljud on rännanud maa keskossa töökohti otsima. Beduiinid, kes tulid maa keskossa töö pärast, on suhteliselt kergemini harjunud linnakultuuriga. Just praegu on valitsus neile planeerimas erilisi elamuprojekte. Ka elab beduiine araablaste külades. Sulandumine on olnud raske ning põhjustanud küla algasukate vastumeelsuses uustulnukate suhtes.

admin Kultuur

Comments are closed.