Home > Tunnistused > ÜHTSED MESSIAS

ÜHTSED MESSIAS

mai 1st, 2002

Israel Today 12/2001

Tõlkija: Taimi Krull

Haifa lähedal Karmeli mäel asuvas Ben Jedidia nimelises konverentsikeskusse konverentsile “Meie ühtsus Messias” oli tulnud üle 100 messiaanliku juudi ja araabia kristlase.
“Viimase kahe aasta jooksul on omavahel kohtunud järjest rohkem messiaanlikke juute ja araabia kristlasi,” rääkis Beit Jedidia juhataja Gidon Shmuel. “Nii juudid kui araablased tahavad üheskoos palvetada üksteise eest ja selle maa eest.”

Osavõtjate hulgas oli Iisraeli kaheksateistkümne araabia baptistikoguduse president Philip Saád ja tema Haifa koguduse liikmed. “Tähtsaim on see, et usklikud juudid ja araablased kogunevad ja palvetavad üheskoos,” ütles Saád. “Me peame palvetama selle maa juhtide eest – et Jumal annaks jätkuvalt tarkust peaminister Ariel Sharonile.”
Pastor Saád rääkis ka, et Haifa juutidest ja araablastest usklikud kohtuvad kord nädalas üksteise kogudustes, et teha eestpalveid maa ja oma linna eest. “Jumal kuuleb meie palveid ja vastab nendele,” ütles Saád. “Ta on kaitsnud meie linna paljude terroristlike rünnakute eest.” Aga Haifa araablasest kodanikuna lisab Saád, et vägivald muudab araablaste ja juutide üheskoos elamise raskeks.
Osa võtsid ka Iisraeli araabia pastor Hanis Burhum koos oma kogudusega Shafarami linnast, samuti messiaanlik liider Noam Hendren koos oma kogudusega Kheilat Keren Jeshuah Tel Avivist.
Konverentsi poole pöördudes küsis Hendren: “Kui me oleme vennad Jeesuses, miks ei saa me koos elada? Araabia ja juudi kogudused peavad ühinema, sest Messias on alus tõeliseks ühtsuseks. Ühtsus annab meile jõu!” Hendren rõhutas, et konverents ei peaks tegelema poliitikaga. Ta ütles, et kui messiaanlikud juudid ja araabia kristlased vaidlevad poliitika üle, läheb üksmeel kaduma.
Araabia ja juudi kristlaste ühine visioon on Iisraeli elanikud ühisel territooriumil. Mõlemad nõustuvad sellega, et Jeesus on ainus alus, mis teeb selle võimalikuks. Konverentsist osavõtjad julgustasid üksteist veel andunumalt palvetama oma maa ja rahva pärast.

“Õige inimese vägev palve suudab palju!” (Jakobus 5:16).

admin Tunnistused

Comments are closed.