Home > Teoloogia > KÜMME KIVI JEESUSE TEEL

KÜMME KIVI JEESUSE TEEL

mai 1st, 2002

Riina Aasa

Jeruusalemm on suure Kuninga linn, ja kui me armastame Suurt Kuningat, siis armastame me ka Tema linna. Valmistagem siis teed Suure Kuninga tulekuks!
Tulemüür ümber Püha linna
Esimesel sajandil algas evangeeliumi levik just sellest linnast, kui Jeesus oma 12 jüngrit “maailma otsani” läkitas. Ja selles linnas viib Jeesus otsad taas kokku. Uues Testamendis on mitmeid lugusid sellest, kuidas Viinamäe Isand või Majaperemees tagasi pöördub ja oma sulastelt aru pärib. Meid on täna läkitatud veel maailma otsani, kuid ometi võib näha märkidest, et Kuninga tagasipöördumise lava seatakse juba korda, ja varsti läheb aruandluseks.
Piibel ütleb, et Jeruusalemma 12 väravast tulevad sisse inimesed kõigist rahvaist ja keeltest ja kummardavad seal siis Teda, keda nad jüngrite kuulutustöö tulemusena kogu maailmas tundma on õppinud.
Me elame praegu viimaste päevade viimases järelejäänud otsas, kus Jumal taastab Iisraeli ja Jeruusalemma ja hakkab “maailma otsast” tagasi koju Jeruusalemma liikuma. Paganate täisarv hakkab täituma, meedia ja kaasaegsete võimaluste abil ei lähe enam kaua aega, kui kõik rahvad on kuulnud evangeeliumi.Õige on pöörata oma silmad Lähis-Itta.
Sakaria raamatus 2:5 ütleb Jumal, et tema ise on Jeruusalemma ümber tulemüüriks. Tegelikult võime näha seda tulemüüri üle kogu planeedi, sest kus iganes on Isanda rahvast, kelles on Püha Vaimu elav tuli, seal on ka inimesi, kes palvetavad ja seisavad Jumala plaanide sündimise eest Iisraelis ja Jeruusalemmas.
Sellest samast müürist räägib ka Jesaja 6.2 ptk: “Sinu müüride peale, Jeruusalemm, olen Ma seadnud vahid; kogu päeva ja öö ei tohi nad hetkekski vaikida….” Sa küsid: kas ma pean siis 24 tundi vahetpidamata palvetama? Ma usun, et siin on silmas peetud müüri üle maailma – me teame, et meil on ajavöötmed ja seega, kui on kogudused üle maailma, on igal pool kuskil hommik, päev või õhtu. Palvetest moodustubki kaitsemüür ehk tulemüür Jeruusalemma ümber. Et me elame intensiivsel ajal, tõstab Isand praegu oma tulemüüri üles ka Eestis.

Armastus nõuab tegusid

Piibel ütleb (AP. 3:21), et Taevas hoiab teda tagasi niikaua, kuni kõik asjad on oma kohtadele asetunud. Seega on asju, mis peavad muutuma, enne kui Jeesus saab tulla.
Sageli on meile kristlastele jäänud mulje, et küllap siis Jumal ise paneb need asjad korda. Jah, kõik otsad on küll Jumala käes ja tema kontrollib kogu mängu, kuid ta on suure vastutuse ka meie õlule jätnud. Tema lunastatute Kogudusel on oma kindel osa täita. Pealegi tuleb see Jeesuse läkitusest selgelt välja, et me oleme ka Tema n.ö täidesaatev võim siin maa peal. Apostel Peetruse läbi ütleb Jumal täiesti selgelt, et meil, kristlastel lasub vastutus mitte ainult oodata Isanda päeva, vaid ka kiirendada selle saabumist! ( 2Pe 3:12).
Teises kohas ütleb ta (nii Jesaja kui Ristija Johannese kaudu), et me peame puhastama Tema tee kividest ja Talle teed valmistama.
Prohvetid räägivad vaimulikest kividest, vaimsetest takistustest, mis selles maailmas väljenduvad füüsiliselt. Oma armastust tuleb kinnitada tegudega.
Mulle tundub, et oleme kirikuringkondades jõudnud sajandite jooksul liiga ära harjuda mõttega, et Jeesus on Taevas, Isa paremal käel ja et surma läheme meiegi sinna. Ometi on Jumal selgelt öelnud, et “Taevad on Jehoova taevad, ja maa on ta andnud inimlastele.” (L. 115-16). Piibel räägib selgelt, et tuleb päev, kus maailma rahvad ei õpi enam sõdima, ja kõik varemed ehitatakse üles, et inimeste eluiga hakkab märgatavalt pikenema ja kõik rahvad käivad Jeruusalemmas Kuningat kummardamas, saabub Tuhandeaastane Rahuriik. Siin ei räägita kindlasti taevast. Taevas ei ole haigusi ja enneaegset surma või varemaid, mida oleks vaja taastada. Jutt on ikka meie vanast heast koduplaneedist Maa. Ja Messiast, kes valitseb füüsiliselt otse Jeruusalemmast. Ka Uues Testamendis on hulk Jeesuse tähendamissõnu, kus ta räägib Viinamäe Isanda või majaperemehe või Peigmehe tagasitulekust. Seega, Jeesuse tegelik troon saab olema Jeruusalemmas, maises Jeruusalemmas. Vähemalt 1000 aastaks.

Palugem Jumala rahuplaani täitumist

Mis on need takistused, need kivid, mis on Jeesuse teelt kõrvaldamata? Pastor Tom Hess Jeruusalemmast väidab, et on kümme kivi, mille eemaldamise pärast peaksid kõik maailma rahvad palvetama ja sellele tegudega kaasa aitama. Jesaja 62 ütleb ju, et Isanda vahimehed ei tohi olla vait, kuni Jumala on oma plaanid rahvaste ja Jeruusalemmaga viimseni täide viinud.
Paljud meist on kindlasti tuttavad sellega, et Laulus 122 antakse meile Taaveti läbi käsk paluda rahu Jeruusalemmale. Enamasti palutakse rahu siis, kui pommid plahvatavad või kui keegi jälle maha lastakse. Ja nii tundub see üsna nokk-kinni-saba-lahti lõputu ringina. Ma ei usu, et me peaksime kogu aeg olema kaitsepositsioonil. Tegelik rahu ei tule Jeruusalemma enne, kui tagasi on Rahuvürst isiklikult, kes ainsana saab iidse vaenu lepitada.
Seega, palume rahu koos vaimsete kindlustuste ründamisega, mis Rahukuningat tagasi püüavad hoida. Peame me paluma ka kaitset, sest pommitamised on otsesed deemonlikud rünnakud Jumala plaanide vastu.
Nüüd räägime neist kümnest kivist ehk mida tegelikult tähendab paluda rahu Jeruusalemmale.

1. Inimlik rahuplaan. Tom Hessi sõnade järgi peame paluma, et inimliku rahuplaani asemel teostuks Jumala Rahuplaan. Tõeline rahu tuleb alles siis, kui Rahuvürst on tagasi, kui nii juudid, araablased kui kõik paganad on tunnistanud Jeesus Messiaks. Inimesed mõtlevad, et kui õnnestuks moslemid, juudid ja kristlased omavahel ära lepitada, et siis tuleb rahu.
Isaac Rabin kirjutas alla rahuleppele Clintoni ja Arafatiga ja laulis 1995 a. suurel rahuüritusel rahulaulu. Ta pani laulusõnad tasku, tuli kuul, mis läbistas sõna “Rahu” ja tappis ta.
Piibel ütleb selgelt, et rahu tuleb ainult Jeesuse risti väe läbi. Seega ei tohiks me keskenduda praegu Lähis-Ida probleemidele, vaid Jumala suurele plaanile, mille täitudes kaovad probleemid iseenesest. Nii et kõige esimene asi, mille eest palvetada, on Jumala rahuplaan.
Võib olla laseb Jumal meelega nendel olukordadel Iisraeli ümber kurnavad ja närvilised olla, et kõik saaksid aru, et rahu saab ainult Rahuvürsti läbi. On ju öeldud, et lõpuaegadel hüüavad rahvad: “Rahu, rahu!”, aga tuleb hoopis häving. Samas ütleb Jeesus, et “ärge kartke, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nagu maailm annab, sest mina olen maailma ära võitnud.”

2. Jesaja 28:14 heidab Jumal Jeruusalemma rahvale ette, et nad on sõlminud surmaga lepingu, ja arvavad, et see tagab neile rahu. Ta ütleb selgelt, et see leping ei püsi, surm käib neist endiselt üle nii hommikul, päeval ja ööl. Tom Hess ütleb, et see tähendab lepingut islamiga ehk selle musta kiviga Mekas, mis on surma sümbol.Tänu Jumalale, et ta ütleb, et see leping ei püsi. Salm 16: “Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes sellesse usub, see ei tunne kunagi rahutust” Jeesus on Lähis-Ida kindel nurgakivi!.
Praegu juudid imestavad, miks toob Jumal neid tagasi sinna, kus neid tappa tahetakse. Moslemid ei saa aru, miks need juudid äkki kõik koju hakkasid tulema, neil oli hea elu, nüüd tulevad juudid ja rikuvad kõik ära. Jesaja 19 peatüki kolm viimast salmi avalikustavad selle ka meile, et tuleb päev, kus Egiptus läheb Assurisse ja asüürlased lähevad Egiptusesse, et koos Jumalat kummardada. Ja Iisrael seisab kolmandana nende kõrval, õnnistuseks keset maad. Ja Jumal ütleb: “Õnnistatud olgu Egiptus, mu rahvas, Assur, mu kätetöö, ja Iisrael, mu pärisosa!”
Tom Hess arvab, et araablased on seal selleks, et Jumal kavatseb nad päästa, nende südamed ringi pöörata. Kui nad nüüd ütleksid juutidele: “Me õnnistame teid ja usume teie Messiasse, kuidas küll teie ei usu!?” teeks see juudid kadedaks. Mõelda vaid, kui juudid hakkavad nägema, et araablased tunnistavad juudi soost mehe oma Messiaks. Seda on juba olnud. Kairos näiteks lubati moslemitel avalikult vaadata Jeesuse filmi.

3. Abort. Saatan vihkab juute, sest ta teab, et kui juudid on kodus omal maal ja võtavad vastu Messia, on temal ots peal. Läinud sajandi lõpuks oli juba 45% juute tagasi Iisraeli pöördunud. Viigipuu ei ole hakanud õitsema mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Kui 1967 aastal oli ainult paar tuhat messiaanlikku juuti, siis nüüd on neid umbes 350 000. Saatan on kohutavalt närvis, sest Jumal taastab Iisraeli nii füüsilises kui vaimses plaanis. Selle ärahoidmiseks on ta püüdnud hävitada juudi beebisid nii Egiptuse vaarao, Heroodese kui ka Hitleri kaudu. Kuna tal see ühelgi korral päris lõpuni ei õnnestunud, püüab ta nüüd teha nii suurt kahju kui võimalik abordi läbi. Iisraelis aborte ei tehta, aga abort on seadustatud paljudes teistes maades, kus juudid elavad. See kivi tuleb kõrvaldada. Peame paluma vaba abordi keelustamist.
4. Asendusteoloogia. Seda usub pool uuestisündinud kogudust maailmas, öeldes, et Jumal on juudid lõplikult kõrvale heitnud ja tegeleb nüüd ainult kogudusega. Sellest on tõusnud palju probleeme. Üks suuremaid õnnetusi pääses valla kahjuks Martin Lutheri kaudu. Ta oli suureks õnnistuseks kogudusele, kuid nagu Piibel ütleb saavad õnnistus ja needus tulla ühest ja samast suust, siis paraku oli see nii ka Lutheriga, kes juute needis. Kui nad ei saanud tema arvates piisavalt kiiresti päästetud, vihastas ta nende peale ja ütles, et juudid on deemonid, neil tuleks keeled suust välja tõmmata, passid ära võtta ja Saksamaalt välja kihutada. See teoloogia sai kahjuks ka Hitleri plaanide aluseks, millega ta õigustas oma tegevust. Ka paljud uuestisündinud kristlased olid sellest valest pimestatud.
Lõpuaegade kohta on öeldud, et paljud rahvad on pimestatud ja lähevad Iisraeli kallale. Neil läheb Piibli järgi äärmiselt halvasti. Koguduse pealt tuleb see pimedusekate eemaldada. Jumalal on kaks silma ja kaks silmatera – kogudus ja Iisrael! Ja kumbagi ei saa keegi karistamatult puutuda.

5. Mammona ahelad. Piiblis on 700 korda mainitud juutide tagasipöördumist koju. Kui Jumal on arvanud heaks midagi mainida 700 korda, peab Ta seda tõesti väga tähtsaks pidama. Juudid on pöördunud tagasi Araabiast, Ida-Euroopast, 12 viimase aastaga üle miljoni endisest N.Liidust. See on õige, et me palume juudi rahvast vabaks kommunismi küüsist.
Suurem probleem mitte idas, vaid hoopis läänes, kus elab 80% võõrsil asuvatest juutidest, nendest omakorda 60 % USAs. 11. september oli küll äratuskellaks USA-le, kuid see oli ka märk maailma suurimale juudi kogukonnale New Yorgis. Jumal kutsub neid koju tulema. Mammonaahelad peavad juudi rahva langema.

6. Surnuluud peavad saama elavaks. Hesekiel (37) kirjeldab, kuidas laialipillutatud luud kogunevad kokku, kuid neis ei ole Elu Vaimu. Selleks aga, et nad võiksid selle eluandva Vaimu saada, peavad tagasi tulema ka võõrsil juba uuestisündinud juudid. Jesaja 51:11 ütleb, et “Issanda lunastatud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates! Nende pea kohal on igavene rõõm, rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära!” Selleks, et see võiks sündida, peame palvetama, et ka Isanda lunastatud tuleksid tagasi ja oleksid seal valguseks ning soolaks ja lõikustöölisteks.

7. Pruut peab end valmis panema. Jeesus kui Kuningas on seda väga kaua oodanud. Peigmees pöördub tagasi, kui pruut on valmis, ning rahu tuleb maailma ja Jeruusalemma siis, kui need kaks on kokku saanud. Sellest, milline peaks pruut olema, räägitakse meil kogudustes õnneks üsna palju. Seega palume, et pruut e. Jumala ülemaailmne Kogudus end Peigmehe tulekuks vääriliselt valmis paneks.

8. Paganate täisarv peab sisse tulema. Ro. 11: 25: Iisraelile on osalt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse saanud, ja siis pääseb lõpuks ka kogu Iisrael. Seega, rahu Jeruusalemmas ja juutide pääste ootab meie taga. Seega, kui kuulutame näiteks naabrile evangeeliumi ja palvetame tema eest, palvetame samal ajal ka rahu Jeruusalemmale. Täiesti uus vaatenurk.

9. Iisreli pääste. Iisraelis on umbes 80 linna. 7 aastat tagasi olid ainult 20 linnas kristlikud kogudused, nüüd aga juba 70. Viigipuu ilmutab oma esimesi õisi ning juudid ja araablased ülistavad koos Jumalat. Palugem, et viigipuu võiks minna täisõide. Ja et õlipuu saaks tagasi kõik oma oksad – nii metsõlipuu kui ka oma loomulikud oksad, millest räägib room kirja 11. peatükk. Kui Iisrael võtab vastu Messia, milline võidmine siis vabaneb. Piibel ütleb, et nõder on siis nagu Taavet ja Taaveti koda on nagu Jumal.

10. Jeesuse tagasitulek. Kui Jeesus oli surnud ja maetud, lahutas teda ja inimkonda hauasuu ette veeretatud kivi. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal ingli, kes veeretas kivi eest ära ning Jeesus sai tulla Jeruusalemma, kust üles võeti. Piibli järgi peab Ta seal olema niikaua, kuni kõik takistused on kõrvaldatud. Kui tee on valmis, lükkab Isa taas kord kivi eest ära ja Jeesus saab tulla tagasi alla, Jeruusalemma, ning asuda oma troonile. Keegi teine ei saa seda teha, ainult Isa üksi. Jeesus ütles ise (Mk 13:32; Ap 1:7), et ainult Isa teab, millal ta saab tagasi tulla. Palugem siis Isalt tarkust ja abi, et võiksime teha oma parima, et Ta veeretaks ära ka selle viimase kivi ning läkitada meile meie kauaoodatud Rahukuninga Messia.

admin Teoloogia

Comments are closed.