Home > Peatoimetaja veerg > RAHU KAUDU HÄVITAME IISRAELI RAHU

RAHU KAUDU HÄVITAME IISRAELI RAHU

august 1st, 2002

Peeter Võsu

Ringkäigul islamiusumaades 1994. aastal kinnitas PVO juht Jasser Arafat kõikjal, kus ta liikus, et miski nende plaanis ei ole muutunud. Kaplinnas, Lõuna Aafrika Vabariigis ütles ta oma tuntuks saanud lause: "Piece by piece we will destroy Israel by peace" (hävitame Iisraeli tükkhaaval ja rahu kaudu).

Sõja asemel teine strateegia

Oslo rahulepe põhjustas segaseid tundeid kogu islamiusu maailmas. Kas tõesti on nende juhid hüljanud sajanditevanuse Koraani? Pühakirja järgi ei ole moslemitel võimalik ära anda ühtegi tükki maad, mis kuulub Allahile. Kokkulepped uskmatutega on võimalikud iga maaga, mis pole veel täiesti Allahi kontrolli all. Kui mingi maatükk on liidetud islamimaaga, siis kuulutatakse see "Rahu hooneks" (Dar el Salam) ning see on Allahi oma igaveseks ajaks. Tagastamatu "Dar el Salam" rajamine ehk WAQF on pöördumatu. Lähis-Ida erinevates osades oli WAQF kehtinud 800 – 1300 aastat, kuni tekkis Iisraeli riik. Kogu islamimaailma loomulik küsimus oli: "Kuidas on võimalik rahu Iisraeliga?" Koraani tõe järgi ei ole Iisraeli riigi olemasolu Lähis-Idas võimalik. Jasser Arafat kinnitas oma ringreisil, et midagi ei ole pühakirja tõdede osas muutunud. Kuna islamiriigid olid Iisraelile kõik sõjad kaotanud ning igas sõjas pidanud ka maad loovutama, tuli leida teistsugune strateegia. Mõistes, et Iisraeli ei saa hävitada sõjas, tekkis uus, geniaalne idee, hävitada Iisrael rahu läbi. Niisiis, Arafat pidi pühakodades käima ja uut strateegiat tutvustama, et kinnitada pühakirja autoriteeti.

Lääne suunal on islamimaailm loomulikult saatnud välja hoopis teistsuguseid sõnumeid. Teadmata konflikti religioosset tausta, loodavad paljud Lääne poliitikud sinisilmselt, et rahu saavutamiseks Lähis-Idas tuleks Iisraelil vaid "palestiinlaste" teatud nõuded täita. Lääs on kiiresti unustanud, milliste kavatsustega Jasser Arafat oma tegevust alustas. Kui 1970-ndate aastate keskel tundis kogu maailm teda kui terroristide juhti, siis 1995-ndal aastal anti talle Nobeli preemia.

Euroopa on "õnge läinud".

Mis on siis aja jooksul muutunud? Kas Arafati eesmärgid? Jasser Arafati selge sõnum oma usukaaslastele mošeedes on, et tema peamine eesmärk – hävitada Iisraeli riik – on igati jõus. Tundub, et muutunud on vaid strateegia, teha seda rahu ajal ja rahu kaudu. Selline tegevus toetab tugevalt ka kogu tema rühmituse avalike suhete strateegiat. Igasugust Iisraeli-poolset korra taastamise katset saab kogu Lääne meedia ees nimetada terroriaktiks. Niisiis, selliselt saab iga hoobiga "lüüa kaks kärbest" – enesetapja pommi tagajärjel hukkub iga kord mitmeid juute ning kui Iisraeli valitsus asub vastumeetmeid kasutusele võtma, saab teda süüdistada terrorismis.

"Meediasõda" on Arafat juba aastaid võitnud. Enamik Euroopa Liidu riike on "õnge läinud". Isegi hulgaliselt kristlasi on jäänud uskuma juutide verejanu ja vaenulikkust araablaste suhtes. On tõsi, et osa araablasi peab ka süütult kannatama, kuid kui iga nädal tapetakse Iisraeli tavakodanikke, peab ju valitsus midagi ette võtma, et terroristid saaksid teenitud karistuse. "Meediasõjas" ei ole Iisraeli hääl olnud eriti edukas. Ei tea, kas suurte rahvusvaheliste meediagigantide finantshuvid araabiamaade õlitööstuses või sadu kordi suurema araabiamaailma võime ühepoolset informatsiooni pakkuda on enamasti kallutanud lääne meedia eelistuse araablaste poole. Erandiks võib siin pidada USA suhtumise muutumist ja sedagi mitte niivõrd tulenevalt juutide poolsest meediatööst vaid pigem seoses oma kannatustega seoses 11. septembri terroriaktiga.

Religioonide konflikt

Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna aastakoosolekul Šveitsis 30. maist 2. juunini sai organisatsiooni üheks prioriteediks meediaga suhtlemine. See, millega juudid ei ole suutnud maailma üldsust kaasa haarata, võib võimalikuks osutuda organisatsioonile, kellel on mõju erinevates sfäärides rohkem kui sajas riigis.

Apostel Johannes kirjutas mitmeid kordi, kui oluline on "käia valguses". Meie eesõiguseks on tuua valguse kätte asju, mille kinnikatmisest on paljud huvitatud. Kuna Lähis-Ida konflikt on eelkõige religioosne, mitte poliitiline, on selle mõistmiseks vaja aru saada mitmetest vaimulikest asjadest. Mõistes Jumala plaani selliselt, nagu Piibel sellest kirjutab, teame, et vaatamata islamimaailma tohutule arvulisele ülekaalule, on Iisrael võidukas ning võitmatu. Iisraeli õigus omale maale ei tulene nende headusest või jumalakartlikkusest. Nende õigus omale maale põhineb Jumala lepingul Aabrahamiga ja mitmetel järgnevatel Piibli sõnumitel, kus Jumal on seda lepingut kinnitanud.

Kristlastena on meil võimalik toetuda nii Jumala lepingule Iisraeli rahvaga kui ka tänastele faktidele Iisraelis. Loodetavasti jõuab see tõde meie meediakanaleid pidi võimalikult paljude inimesteni, kaasa arvatud ka mitmete islamiusku tunnistavate inimesteni, ning muudab nende arusaamise.

admin Peatoimetaja veerg

Comments are closed.