Home > Tunnistused > HEA MAAILM!

HEA MAAILM!

august 1st, 2002

TÜTARLAPSE KIRI MAAILMALE

Allkirjata

Tõlkija: Lea Lääts

Mõistan, et olete praegu pahased meile siin Iisraelis. Tegelikult näib nii, et olete väga pahased, isegi vihased, raevunud. Tõesti, väga sageli te pahandate meie peale. Täna on põhjuseks "üleliigne jõu rakendamine" "süütute" Hamasi juhtide vastu. Hiljuti oli põhjuseks palestiinlaste toores kohtlemine; enne seda oli põhjuseks Liibanon ja veel enne seda Bagdadi tuumareaktori pommitamine, Jom Kippuri sõda ja Siinai sõda. Näib, et juudid, keda järgib kordaminek ja kes sel põhjusel ikka veel elavad, teevad teid eriti pahaseks.

Muidugi, hea maailm, kaua enne Iisraeli olemasolu meie, juudi rahvas, pahandasime teid. Pahandasime Saksamaa rahvast, kes valis Hitleri, ja me pahandasime Austria rahvast, kes juubeldas, kui ta tungis Viini, ja me pahandasime kogu slaavi rahvaste peret – poolakaid, slovakke, leedulasi, ukrainlasi, venelasi, ungarlasi, rumeenlasi.

Ja me läheme väga kaugele tagasi sõna "pahameel" ajaloos. Me pahandasime Chmieinicki kasakaid, kes tapsid meid kümnete tuhandete kaupa aastail 1648 – 49. aastal. Me pahandasime ristisõdijaid, kes olid Püha Maad vabastama minnes nii pahased juutidele, et tapsid meid lugematul hulgal. Sajandeid pahandasime roomakatoliku kirikut, kes tegi oma parima, klaarimaks meiega vahekordi inkvisitsiooni abil. Ja me pahandasime Martin Lutherit, kes osutas imetlusväärset kristlikku oikumeenilist vaimu, kutsudes üles sünagooge põletama.

Ja kuna meid vaevas nii väga see, et oleme teile tüliks, hea maailm, siis otsustasime teid rahule jätta ja rajasime oma riigi. Põhjendasime seda sellega, et kui elame teie hulgas kodukülalistena eri maades, siis pahandame teid, ärritame teid, segame teid. Nii otsustasime tulla koju, samale kodumaale, kust Rooma, ilmselt samuti pahasena, pagendas meid 1900 aastat varem.

Aga, hea maailm, paistab nii, et teid on raske rahuldada. Jätnud teid, teie pogrommid, inkvisitsiooni, ristiretked ja holokausti, lahkunud ülejäänud maailmast, et elada oma väikeses riigis, me ärritame teid endiselt. Teile teeb muret see, et me kiusame taga vaeseid palestiinlasi. Te olete ägedalt vihastanud selle peale, et me ei loovutanud maad 1967. aastal, mis on selgeks takistuseks rahule Lähis-Idas. See teeb pahaseks Moskvat ja Washingtoni. Radikaalsed araablased on vihastanud ja Egiptuse leplikud on saanud pahaseks.

Hea maailm, mõelge normaalse Iisraeli juudi tunnetele. Aastail 1920, 1921 ja 1929 ei olnud 1967. aasta territooriumid takistamas rahu juutide ja araablaste vahel. Tegelikult ei olnud olemas juudi riiki, mis oleks kedagi seganud. Sellest hoolimata tapsid noodsamad tagakiusatud palestiinlased kümnete kaupa juute Jeruusalemmas, Jaffas, Hebronis. Üksnes Hebronis tapeti 1929.a. 67 juuti ühe päevaga. Hea maailm, miks araablased – palestiinlased – tegid seda? Kas see tulenes sellest, et nad vihastasid Iisraeli rünnakuvalmiduse pärast 1967. a.? Ja miks tapeti 510 juudi meest, naist ja last araablaste rahutustes aastail 1936 – 39? Kas seegi oli araablaste pahameelest 1967. a. pärast? Ja kui teie, maailm, tegite 1947. a. jaotusettepaneku, mille kohaselt oleks moodustatud "Palestiina riik" väikese Iisraeli juurde, ja araablased hüüdsid "ei" ning alustasid sõda ja tapsid 6000 juuti – kas oli sellegi põhjuseks 1967. a. rünnak? Ja miks muuseas, hea maailm, ei kuulnud me tookord ühtki pahameele poolt esilekutsutud hüüdu?

Vaesed palestiinlased, kes täna tapavad juute granaatide, plahvatusainete, süütepommide ja kividega, on sama rahvas, kes tookord, kui neil olid kõik need alad, mida nad nüüd nõuavad oma riigile, püüdis juudiriiki merre ajada. Needsamad moondunud näod, seesama viha, sama hüüe "itbah – al – jahud" – tapke juudid!, mida näeme ja kuuleme täna, me nägime ja kuulsime tookord. Sama rahvas, sama unistus – Iisraeli hävitamine. Sellest, mis neil eile ebaõnnestus, unistavad nad täna, kuid meie ei tohiks neile vastu seista.

Hea maailm, te vaatasite pealt holokausti ajal ja te jälgisite eemalt 1948. a., kui seitse riiki alustasid sõda, mida Araabia liit uhkelt võrdles mongolite hävitustööga. Te vaatasite pealt 1967. a., kui Nasser vandus kõigi araabia pealinnade pööbli metsikute hurraahüüete saatel, et ta ajab juudid merre. Ja te jääksite pealtvaatajaiks ka homme, kui Iisrael seisaks lõpliku hävingu ees. Ja kuna me teame, et araabia palestiinlased unistavad iga päev sellest hävingust, siis teeme kõik võimaliku, et jääda ellu meie oma maal. Kui see tekitab teile peavalu, hea maailm, siis mõelge, kui mitu korda teie põhjustasite meile peavalu.

Kõigest hoolimata, hea maailm, vabandame, kui valmistame teile muret, aga siin Iisraelis on üks juut, kes soovib ellu jääda ja tagada turvalisust oma lastele ja lastelastele.

admin Tunnistused

Comments are closed.