Home > JRKS > JUMAL EI OLE IISRAELI KOJU TOONUD SELLEKS, ET MAAILM VÕIKS TEMA ÜLE IRVITADA.

JUMAL EI OLE IISRAELI KOJU TOONUD SELLEKS, ET MAAILM VÕIKS TEMA ÜLE IRVITADA.

august 1st, 2002

Kristlik Nädalaleht

Piret Udikas

Iisraeli päev ja Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti Osakonna aastakoosolek oli nõnda palju rahvast Tallinna Mustpeade Majja kokku toonud, et istekohtadest näis puudus kätte tulevat. Kõik ootasid kohtumist külalisega otse sündmuste tulipunktist Iisraelist – Jeruusalemma RKS peadirektorit Malcolm Heddingit. Kohtuti ka JRKS Soome osakonna juhi Ulla Järvilehtoga.
Esimene terroriohver Eesti juutide seas

Kohtumine algas juudi muusika kuulamisega, mis sulatas Iisraeli sõprade südamed, eriti soojalt võeti vastu noorte esinemine.
Juudi Eesti kogukonna esindajalt kuuldi, et terroristide hävitustöö Iisraelis on jõudnud ka meie õuele. Üks Iisraelit külastanud Eesti juut hukkus bussis terroristist eneseõhkija rünnaku tõttu.
Vaatamata pidevatele tapatalgutele ja kavatsusele murda nii juutide igipõline soov elada Tõotatud Maal, ei mõtle keegi Eestist Iisraeli läinud juut sealt lahkumisele. "Me ei tule tagasi, sest Iisrael on meie maa ja meie kohus on seda kaitsta. Nii tahavad siin elavad juudid kaitsta ja seista Eesti eest," rõhutas juudi kogukonna esindaja.
Eestlasi ja Eesti juute seob palju – ühine minevik, meid vaenati ja hukati kommunismi ikke all.
Juudi rahvas elab üle ühte raskemat aega. Väga paljud ei mõista, mis toimub Iisraelis. Iisrael, muidu väga ilus ja külalislahke maa, peab seisma ja sõdima 200 miljoni araablase vastu, kes soovivad seda imelist, Jumala Tõotatud Maad hävitada.
Samas on maid ja inimesi, kus mõistetakse Iisraeli, tuntakse talle kaasa ja soovitakse juute aidata. Ka Venemaal ollakse valmis Iisraelile appi minema.
Iisrealis on maailma tipptehnoloogia. Seal paikneb üks maailma mobiilsemaid sõjavägesid. Praegu sõidavad juudid oma isiklike sõiduautodega rindele, kaitsma oma üht ja ainust Püha Maad. On palju neid, kes on valmis andma oma elu Iisraeli eest. Kui Iisraelis on rahu, on rahu ka maailmas. Maailm süüdistab kõiges juute ja on sellega omaks võtnud araabiamaade juhtloosungeid.
Kuningas Hussein II saatis oma riigist välja kõik juudid. Kas Iisrael peaks vastama samaga? Vastupidi, Iisrael on andnud peavarju ja tööd tuhandetele araablastele, keda nende enda maad vastu ei võta, vaid kasutavad elava inimkilbina Iisraeli hävitamiseks. Need linnad, mille rahulike elanike hävitamises Iisreali praegu süüdistatakse, on kõike muud kui rahulikud. Seal asub PVO sõjatööstus, sealt tulid ja tulevad pommid, lõhkeained, relvad, millega iga päev juute õhku lastakse.

See on konflikt Piibli ja koraani vahel

Külaline Suure Kuninga linnast, JRKS peadirektor Malcolm Hedding on pärit Lõuna-Aafrikast ja elanud Jeruusalemmas 25 aastat.
"Paari nädala eest oli meil kokkusaamine Iisraeli välisministeeriumis. Ta palus meid viia kõikjale, kuhu läheme, tervitusi ja öelda, et Iisraelil on väga rasked ajad," rääkis JRKS peadirektor.
Jesaja 2:2-4: "Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde!. Ja paljud rahvad lähevad ja ütlevad: "Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jumala sõna!" Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid: siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima!"
Iisraeli rahvas saab suureks õnnistuseks kogu maailmale. Abi ei tule Euroopa Liidust ega NATOst, see tuleb Iisraelist. See, et Aabraham oli sõnakuulelik Jumalale ja tuli välja Kaldea Uurist, saab olema õnnistuseks kogu maailmale. Aabrahami tõttu on meil pääste Jeesuses. See õnnistus on meile tulnud juudi rahva tõttu. Me oleme saanud osa vaimulikust pärandist. Juutide kaudu on tulnud õnnistus maailmale.
Praeguse konflikti tegelik põhjus on püüd Iisraeli hävitada. See konflikt lahvatas põlema 1917.a., kui islami pühad paigad kolisid Mekast ja Mediinast ümber Lähis-Idasse. Koraani järgi ei tohi keegi seda maad ära võtta, mingeid rahuleppeid ei tule, see on islami jagu Suure Kohtu Päevani. 1917.a. lõid Briti väed puruks Türgi ja eemaldasid sellega islami südame. See oli katastroof islamile, mis laienes 1948.a.Iisraeli riigi sünniga.. Islami järgi ei saanud seda juhtuda, juudi riik ei tohi eksisteerida, tema eksistents on islami olemasolu kriis.
1991.a. Lahesõda tõi uue katsumuse islamile – ameeriklased rajasid suured sõjaväebaasid Saudi-Araabiasse, islami pühadesse linnadesse Mekasse ja Mediinasse ega kavatse sealt enam lahkuda. Seepärast vihatakse Ameerikat, viha on sünnitanud Osama bin Ladeni. Neil on vaid üks lahendus – Iisrael hävitada.
"Kui te ei mõista vaimset tausta, ei saa te mõista konflikti olemust," rõhutas Hedding Malcolm. "Sõda on käimas Jumala Sõna ja islami vürsti (kõrgistuse) vahel. See on konflikt Piibli ja koraani vahel. Kõik islami terroriorganisatsioonid, ka PVO on radikaalsed rühmitused, kes tahavad hävitada juudi riiki ja pöörata rahvas islami usku."
1994.a. ütles Arafat ühel salajasel kohtumisel Johannesburgi mošees: "Ma kinnitan teile, et PVO ei loobu kunagi 1964.a. plaanist Iisrael hävitada. Me kasutame rahu Iisraeli hävitamiseks."
Täna on Jumala rahvas taas paganate hävituse all. Meenutagem, mis juhtus siis, kui Jumal tegi lepingu Aabramiga, ta lubas Aabramile päranduseks maa "Egiptuseojast suure jõeni". Aabram tõi Jumalale ohvriloomad, aga kohe olid platsis ka röövlinnud 1Ms 15:11; "Kui röövlinnud laskusid korjuste peale, siis
peletas Aabram need minema." Kui Jumal lõi juudi riigi, olid pimedusejõud kohe platsis. See toimub Iisraelis praegugi – maailma röövlinnud on kohal,et saaki jagada.

Kristlaste palved puudutavad Jumala südant

Jumala rahvas teab Piibli tõotusi, millega Jumal on lubanud õnnistada neid, kes õnnistavad Iisraeli. Kristlased on otsustanud seista Iisreali eest. Praegu näeme, kuidas täituvad Jumala prohvetlikud tõotused.
Iisrael vajab meie palveid. On tähtis, et maailm kuuleks: kristlased toetavad Iisraeli.
"Kindlust lisab see, et Jumal valitseb maailma, Jumal, kes on toonud juudid tagasi kodumaale," rääkis Hedding Malcolm. "Jumal kaitseb juute ka praegu. Jumal on pööramas juutide südameid enda poole. Kannatuste ajal saab Jumal meiega rääkida. Juudid alistuvad Jumalale, kogu maailm on nende vastu, mujalt ei ole abi leida. Jumal on ustav, Ta ei ole Iisraeli koju toonud selleks, et maailm võiks tema üle irvitada."
Nii kristlased kui juudid usuvad Messija tulekut ja teavad, et siis hakkab maailmas valitsema rahu, inimesed ei sõdi enam üksteisega. Mees Jeruusalemmast rääkis: "Üks minu hea sõber heebrea keele ülikoolist ütles: kui Messias tuleb, küsin ma temalt, kas ta on varem ka siin käinud." Meie, juudid ja kristlased oleme üks, meil on üks Jumal, ühine kultuur, loeme sama Piiblit, tunnistame Iisraeli prohveteid.
Kõige rohkem asju sünnib siin maailmas palve läbi. Kristlastel tuleks paluda nii, et Jumala süda saaks puudutatud. Kui Jumala süda liigub, siis liigub ka Jumala käsi. Ainult Tema suudab konflikti kõrvaldada. Palume rahu Jeruusalemmale. Aidaku Jumal meid olla ustavad!

Iisraeli päev jätkus JRKS Eesti osakonna aastakoosolekuga, kus ligi pooletuhandelisele liikmeskonnale valiti uus juhatus. Tänutundes peeti meeles eelmise aasta lõpul autoavariis hukkunud juhatuse esimeest Andres Võsu. Tema amet usaldati tema vennale Peeter Võsule.

admin JRKS

Comments are closed.