Home > JRKS > PALVETATI NÄOGA JERUUSALEMMA POOLE

PALVETATI NÄOGA JERUUSALEMMA POOLE

august 1st, 2002

Piret Udikas

Iisraeli sõprade suvepäevad Eesti põhjarannikul Aa rannas metodisti kiriku laagris tõid kokku üle poolesaja inimese Eesti erinevatest kogudustest. Päevade aukülalised olid ajakirjanik Irina Stelmahh, Olja Stelmahh, Hasahari toimetaja Elhonen Saks jt juudi kogukonna esindajad.

Päevad olid rikkad sündmustest

Iisraeli päevad algasid sabatiõhtuga, mida juhtis Olja Stelmahh: "Sabatil on mitmeid tähendusi. Kõigepealt annab see tuhandeaastase rahuriigi eelmaitse. Sabat tähistab igavest lepingut Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Sabat tähendab Jeesuse teenimist."
Kohtumisel Eesti juudi kogukonna esindaja Elhonen Saksaga saadi teada palju huvitavat juutide elust Eestis ja mujal. E. Saksa piiras alati väiksem või suurem kuulajaskond.
Olja Stelmahhi jutlus juutluse ja kristluse suhetest tuletas kristlastele taaskord meelde, et me ei peaks otsima seda, mis meid juutidest lahutab, vaid mis ühendab.
Kohtumisel ajakirjanik Irina Stelmachiga heideti koos pilk Iisraeli kaardile. "Kuidas jagada Iisraeli maad – alad, mida Palestiina nõuab, asuvad ju Iisraeli riigi sees?!"
JRKS Soome osakonna juhataja Ulla Järvilehto pidas kaks jutlust, neist viimase Galilea ääres, st mererannas.
Iisraeli päevade korralduse põhiraskus langes JRKS Eesti osakonna juhtide Peeter Võsu ja Heiki Põldaru õlule. Laagriliste soojad tänusõnad kuulusid neile ja kõigile, kes tegid palju Iisraeli päevade õnnestumiseks, eriti Oleviste koguduse pastorile Ülo Niinemäele ning lauljatele-muusikutele Lea ja Peeter Kangurile.
"Lehtmajade pühal kohtume Iisraelis!" lõpetas Peeter Võsu laagripäevad üleskutsega osaleda reisil Pühale Maale., tõlkis Olevist koguduse pastor Ülo Niinemäe.

Eestis elab 2500 juuti

Ajalehe Hasahari toimetaja Elhonen Saks kõneles sellest, et judaismis on palju erinevaid voolusid: on liberaalseid, reformaatorlikke, messiaanlikke juute, kuid Jumal on üks. "Oleme suutnud ellu jääda ja juutideks jääda. Nüüd on kogu maailm tõusnud meie vastu. Usume, et Jumal aitab ka seekord."
Elhonen Saks on pärit Valgast, sündinud 1927.a. Tollal elas Valgas 200 juudi peret.
Juudi kogukond on siin jõudsalt kasvanud. 19. sajandi algul oli Eestis kakssada juudi peret – tegeldi peamiselt väikekaubanduse ja käsitööga.
Vabadussõjas võitlesid eesti juudid vabatahtlikena eestlastega õlg õla kõrval meie iseseisvuse eest. 1924.a. anti välja Eesti kultuurautonoomisaseadus, ainulaadne maailmas. Eestis olid kõikidel suurematel rahvustel omakeelsed koolid. Sünagoogid olid Tallinnas ja Tartus, gümnaasiumid Tallinnas ja Tartus. Palvemajad tegutsesid igas linnas. Olid seltsid, draamaringid, esitati juudikeelseid näidendeid, elati oma rahvuskommete järgi.
"Tundsin end alati siin kodus olevat, ei olnud konflikte. Tallinnas ühes restoranis paluti küll meid kord lahkuda, kuna seal oli seltskond, kes ei soovinud juutidega koos olla," meenutas hr Saks.
Kõik muutus pärast Eesti okupeerimist. 14.juuni 1941.a. küüditatud 10 000 eestlase seas oli üle 440 juudi. Oli neid, kes läksid kommunistlike ideedega kaasa, aga neid oli ka eestlaste hulgas. Juudid suhtusid nõukogude võimu paremini kui eestlased, neil oli põhjust rohkem karta sakslasi. Hävituspataljonis oli juute 1,2 %, nii ei vasta tõele Jüri Lina süüdistus, et hävituspataljon koosnes peamiselt juutidest.
Holokaust (vanakreeka keeles põletusohver) nõudis enam kui kuue miljoni juudi elu.
"Meie juudi kogukond ei toeta neid avaldusi, kus nõutakse, et eesti riik peab vabandama juutide ees, Eesti riiki ei olnud siis olemas, maae oli okupeeritud."
1988.a., kui Eestis hakkasid puhuma vabaduse tuuled, kutsus Trivimi Velliste kokku juudi rahvusest inimesi ja tegi ettepaneku luua Eestisse juudi kultuuriselts. See oli esimene N Liidus. Anti välja ajalehte, õpiti oma ajalugu tundma. Kui loodi rahvuste foorum, sai selle esimeseks presidendiks juut Hagi Šein Loodi sidemed paljude juudiorganisatsioonidega Venemaal.
Nüüd on juutidel Eestis oma kool, juba on lõpetanud kuus lendu. Kool on kahjuks venekeelne, kuid kannab head vilja, paljud lõpetanud pääsevad edasi õppima kõrgkoolidesse.
Praegu on Eestis 2500 juuti, peamiselt segaabieludes. Mõned neist sõidavad elama Iisraeli. Saksa riik kutsub juute enda juurde elama, tahtes heastada kurja.
Möödunud aastast alates on Eesti juutidel rabi, kes on tugevasti usuelu uuendanud.
"Tunneme end siin Eesti riigi kodanikena, täidame Eesti riigi seadusi. Soovin, et kümne aasta pärast maksaks siin jälle sõjaeelne seadus, kus üks aumehe sõna kaalub rohkem kui kümme allkirja.," ütles Elhonen Saks.
Kui ta helistab Iisraeli lähedastele, lõpeb see sõnadega: võibolla tuleb Messias homme. Kui teed midagi head, siis tuleb Messias pea, loodavad juudid.

Jeesus lõhkus vaheseina juutide ja paganate vahel

Olja Stelmahh pidas jutluse, mis läks kristlastele väga südamesse. "Jeesus ei tulnud prohveteid tühistama, vaid täitma. Peaksime ennast asetama Toora valgusse. "Kui ütleme, et järgime Jeshuad, siis peaksime elama, nagu tema elas."
Kogu seadus on kirjutatud meie südamelaudadele. Me ei loe sealt, sest oleme mässajad. Kui teeme meelega pattu ega täida Jumala seadust, siis Jeesuse vere seadus meie elus ei toimi.
Meil peaks olema ümberlõigatud süda, mitte liha. Tõstame kilbile oma valikuvabaduse ja loeme Piiblist selliseid kohti, mis õigustavad meie isetegemist. Ütleme: me ei ole käsu, vaid armu all.
Juutide probleem Eestis on koššertoidu puudumine. "Mis me räägime puhtast toidust, kui kui eesti õed-vennad söövad verivorsti. Jumal ütles Noale: veres on hing, sa ei või seda süüa." Meie vastame: me ei ole seaduse, vaid armu all. Armeenias on kristlaste abieludesse tulnud homosuhted. Nad ütlevad: me pole seaduse, vaid armu all.
Peame uut seadust võrdlema Tooraga, et ei oleks vastuolu Moosese seadusega. Jeshua tuli, et lõhkuda vahesein paganate ja Iisraeli vahel. Ta tuli, et kõik rahvad võiks kirjutada oma südamelaudadele Moosese seadused, et paganad ja juudid elaksid mitte seaduse, vaid südame järgi.
Kristlased ütlevad: aga mulle ei ole see veel ilmutatud. Paulus ütleb: igaüks, kes Jumalat usub, aga rikub abielu, on ahne, joodik, sellisega ärge koos sööge. Mitte sellepärast, et ta on pagan, vaid ta on patune.
Ütleme, meie jaoks ei ole seadus, me käime Vaimus. Aga kui me patustame, ei ole meis Jumala Vaimu.
Oleme hakanud keerama pühakirja enda kasuks. Abielueelne patt takistab Jumala plaani täitumist.
Jumal karistas Taavetit sama asja pärast, tema poeg suri. Teeme pattu, et Jumal annab niikuinii andeks. Paulus ütleb: ärge kasutage armu patustamiseks. Ärge petke end,, kallid õed-vennad: Jumal ei lase end pilgata. Lõikame neid seemneid, mida oleme külvanud. Meil on vaja patud maha panna.
Kõik meie elus peab austama Jumalat: meie elu, meie töö, meie voodi. Elagem nii, et juudid ütleksid: kristlased usuvad tõesti Jumalat.

Holokaust jätkub

Ajakirjanik Irina Stelmach: See, mis praegu Iisraelis tehakse, on holokausti jätk. Iisraeli territoorium on pool Eestit ja seal elab 6,5 miljonit inimest. Neil ei ole maad, mida loovutada, samuti nagu araablastel pole anda rahu. PVOga ei tule mingit rahu ega kooseksisteerimist, sest see organisatsioon loodi eesmärgiga hävitada Iisraeli riik. Egiptuse kaartidel pole Iisraeli riiki olemas.
Araablased said aru, et avalikus sõjas nad ei võida. Nende eesmärk on Iisraeli kodanikke terroriseerida, kuni nad alla annavad. "Muide, mis riiki palestiinlased tahavad, neil on oma riik – Jordaania – ju olemas, " rääkis Irina Stelmach.
Ajakirjandus on ebatäpne isegi terminites. Räägitakse palestiinlastest, mingeid palestiinlasi pole olemas.
Koolilapski teab, et Palestiina alad on iidsetest aegades kuulunud juutidele. Arafat ise on aga sündinud hoopis Kairos.
Need, keda ajakirjandus nimetab palestiinlasteks, on tegelikult araablased. "Okupeeritud alad" on tegelikult vabastatud alad. PVO loodi enne sõda Egiptusega 1967.a. eesmärgiga juudi riigi hävitada. Iisraellased ongi juba meeleheitel ja teevad meeleheitlikke otsustusi.

Jeesus tuleb ja paneb jalad Õlimäele

JRKS Helsingi osakonna juhataja Ulla Järvilehto: Oleme see sugupõlv, kelle silme all Jumala prohveteeringud tõeks saavad. Piibel on praegu ajakohasem kui ajalehed.
Kas märkame, et Jumal teeb ka meie päevil imet? Iisraeli rahvas oli 2000 aastat pagenduses ja tuli tagasi. Heebrea keel ärkas ellu. Kristlaste kohus on osaleda selles imes, aidata juute koju. Soomest on saadetud koju 15 000 juuti. Kui Jumal toob oma rahva koju, siis ta ei eralda usklikku ja uskmatut.
Imed jätkuvad. Templimägi on praegu moslemite valduses, aga ühel päeval tuleb Jeesus ja paneb oma jalad Õlimäele. Imed sünnivad, aga suur osa kristlastest ja maailm magab.
Kui 1980.a. jagati Jeruusalemm, kolisid suursaatkonnad Tel Avivi. Just siis loodi kristlikud suursaatkonnad 37 maas, kes ei lahkunud, vaid jäid Jeruusalemma. JRKS on sellest peale saatnud maailmale õiget infot Iisraeli kohta. Miks maailm peaks jagama ühte väikest linna?
Sak 12:1-3 "Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile.Niihästi Juudat kui Jeruusalemma hakatakse piirama! Ja sel päeval ma teen Jeruusalema tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebivad endile haavu; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu." Need, kes lähevad Iisraeli vastu, kangutavad end katki. Kui raskeks olukorrad ka ei läheks, me teame, et abi tuleb ülevalt: Jumalal on ikka nöörid peos.
Hes 37:1-14 räägib sellest, kuidas Jumal teeb surnuluud elavaks. Org täis surnud luid. Jumal küsib prohvetilt: "Kas need luud peaksid saama elavaks?" Inimlik vastus oleks: loomulikult mitte.
Kristlikud kogudused on nii mõeldnud aastasadu – see pole võimalik. Asendusteolooga väidab: Jumal hülgas Iisraeli, ja nüüd on kristlased ainult tema rahvas. See on uhkuse ja ebausupatt. Ro 11 räägib: meie oleme poogitud nende hulka, mitte asemele.
Kui meie teeme pattu, kas Jumal siis meid hülgab? Jumal teab, et kõik vajavad lepitust. Ta ütleb korduvalt: ma ei hülga inimesi, vaatamata sellele, mida nad on teinud. Jumal ei võta tagasi oma kutsumist ega arnu.
Just nüüd kogunevad kõik luud kogu maailmast Iisraeli. 20 saj algul oli see unustatud, väheasustatud, tühi maa – Mark Twain kirjutab sellest. Nüüd on saanud sellest maailma sündmuste keskpunkt.
Oleme kõik saanud juutide kaudu, piibli, Messia. Jumal kutsub meid juute aitama. Praegu, katsumuste ajal, kui juudid näevad, et kristlased on nende kõrval, kui nad näevad meie armastust, siis nad vastavad samaga.

Aeg on tegutseda

Kaarel Aruste Eesti Kristlikust Rahvaparteist kutsus kristlasi üles tegudele. 2000 liikmega Kristlikus Rahvaparteis on plaan moodustada grupp, kes püüab Iisraeli tööd edasi viia. "Teeme pisku ära, siis saame ka enamaga hakkama." Kristliku rahvapartei programmis kinnitatakse toetust Iisraelile, kuid tegusid võiks rohkem olla, arvab Kaarel Aruste. Moodustamisel on grupp, kes püüab Iisraeli tööd edasi viia, kavatsetakse haka välja andma Iisraeli-teemalist infolehte.
Kui maailm ei astu praegu vastu terroristidele, siis levib brutaalne tapatöö üle maailma. 11. september kinnitas seda. Maailm mõistab, et Ameerikal oli õigus minna sõtta eneseõhkijate, pommipanijate vastu. Iisraelis toimub seesama, aga siin järsku ei saada aru. Maailm on löödud pimedusega ega suuda eraldada tõde valest. Nagu Ameerikalgi, on ka Iisraelil õigus ja kohustus kaitsta oma maad ja rahvast kõigi riigi kasutuses olevate jõududega.
Kui maailm ei astu praegu kurjusele vastu, kui tunneb terroristidele kaasa, siis muutub terrorism Iisraeli riigi probleemist ülemaailmseks küsimuseks.
JRKS Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu tuli heade uudistega Šveitsist, JRKS aastakoosolekult. "Organisatsioon on jõudu kogunud, tal on palju toetajaid. Peame hoidma koguduste ühtsust, et olla tugevad, mitte raisata jõudu killustatuse peale," rääkis Peeter Võsu laagri rahvale.
Šveitsis oli üheks peateemaks meedia. "Praegu läib tohutu meediarünnak Iisraeli vastu. Juudid ei saa alati ennast kaitsta, aga kristlaste kogudused üle maailma saavad seda teha, eriti kristlikus meedias."
Vaimulik võitlus on teravnemas, tähtis on kristlaste vaimsus. Me oleme vastutavad Jumala ees. Juudi rahvas vajab tuge, eriti kristlastelt.
Islam saab lüüa, Iisrael jääb püsima, sest Jumal ütleb viimase sõna.
Keegi ei saa tühistada Jumala tõotust Aabrahamile, Iisrael on antud sellele rahvale, keegi ei saa seda temalt ära võtta.

Enne laagrist lahkumist ütles Irina Stelmahh: "Mul oli väga suur rõõm teie seltsis olla, olen siit saanud palju soojust, ma ei unusta neid päevi elu lõpuni."
Elhonen Saks lisas: "Mul on hea meel, et minu rahval on nii palju sõpru. See kokkusaamine jääb meelde ja loodan, et kõik, mis me siin tegime, oli Jumalale meelepärane."

admin JRKS

Comments are closed.