Home > JRKS > IISRAEL VAJAB TOETUST

IISRAEL VAJAB TOETUST

august 1st, 2002

Peeter Võsu

Olukorras, kus enesetaputerroristide rünnakud tavakodanike vastu on muutunud Iisraelis igapäevaelu koostisosaks, peaks kogu lääne ühiskond nende korraldajad resoluutselt hukka mõistma. Mistahes islamirühmituste terroriteod kinnitavad, et terrorism jätkub senikaua, kuni Iisrael on hävitatud. Seda öeldi isegi 11.septembri USA rünnakute puhul. Naiivne on loota, et PVO, kes nendega koostööd teeb, rahu saavutamist maatükkide vastu tõsiselt võtab. Eesti riigi kodanikud, erinevalt Euroopa enamusest, peaksid mõistma ja mäletama olukorda, kus ei soovita väikeriiki toetades riidu minna oma suure naabriga. Selle tõttu peaks Eesti riik erinevalt teistest, kes läbi aastate on Iisraelilt nõudnud kasutut ja mõttetut järeleandmist, asuma ametlikult Iisraeli toetama.

Igal riigil on nii õigus kui ka kohustus kindlustada oma territooriumil kord ja turvalisus kõigi inimeste jaoks, kes seal viibivad. Tsiviilühiskond ei tohi sallida riigi seadusliku valitsusega opositsioonis olevate rühmituste vägivallatsemist ja massimõrvu. Eriarvamuste on igas riigis ja ühiskonnas, kuid nende lahendamiseks on olemas demokraatlikud meetodid.

Iisraeli riigis on üks seaduslik valitsus, kelle kohustuseks on luua õiglane seadusandlus ning seda kaitsta, kui vaja siis ka jõudu rakendades. Kui 1919.aastal Palestiina jagati araablaste ja juutide vahel, oli neil võimalus otsustada, kummale poole oma elukohta valida. Vaatamata õigusele elama asuda oma kultuurikeskkonda, asusid paljud araablased elama koos juutidega Iisraeli. See aga ei anna neile õigust seda imetillukest, poole Eesti suurust riiki uuesti jagama hakata. Oma maa üle seaduslikku õigust omades on juudid olnud valmis sellest rahu saavutamise eesmärgil tükke loovutama. Vaatamata kõigile neile järeleandmistele ei ole terroristlikud rühmitused oma ebainimlikke rünnakuid tsiviilelanike vastu vähendanud, vaid hoopis suurendanud. Enesetaputerroristide lõhkevestid on läinud seeriatootmisse. Islamiäärmuslikud vanemad saadavad surma oma teismelisi ning veelgi nooremaid lapsi eesmärgiga sellise teo eest 25000 USD preemiat saada. Selliste tegudega ei saa kristliku taustaga Euroopa nõustuda.

Islamimaailma nõuab Iisraeli jagamist, aga mõtleb selle all kogu Iisraeli riigi hävitamist. Iisrael on nii väike, et kui selle küljest veel osa maad ära võtta ning jagada Jeruusalemm, ei ole riiki enam võimalik vaenulike naabrite eest kaitsta.

Jeruusalemma jagamine ei ole millegagi põhjendatud. Linn, mille rajajaks üle 3000 aasta tagasi oli Iisraeli rahvas ning mis kuulus Iisraeli riigile kuni selle hävitamiseni aastal 70 Rooma impeeriumi poolt, on pärast seda olnud paljude rahvaste alluvuses, kuid ei ole kogu oma ajaloo jooksul olnud ühegi teise riigi pealinn. Islamiusu moshee olemasolu seal ei ole ju piisavaks põhjuseks selle jagamiseks. Mosheesid on mitmetes riikides, kaasa arvatud katoliiklik Vatikan.

Juudid, kes ei soovi elada teiste rahvaste keskel, lähevad oma asupaikadest Iisraeli, omale kodumaale. Oleks naeruväärne, kui nad igas riigis hakkaksid taotlema oma riigi moodustamist. Kui Palestiina riik 1919-ndal aastal kaheks (Jordaaniaks ¾ ja Iisraeliks ¼) jagati, lahkus enamus juute Jordaaniast ning asus elama Iisraeli. Enamus araablastest aga ei läinud Iisraelist Jordaaniasse, vaid otsustasid Iisraeli hävitada. Vaatamata sellisele jõhkrale käitumisele on suur osa maailma elanikkonnast hakanud uskuma, et sellel osal araablastest, kes Iisraeli jäid, on õigus seal oma riik luua.

Kristliku taustaga Eesti juured on Iisraelis. Läänelik mõttelaad ja maailmavaade, arusaamine kurjast ja heast, üksikisiku väärtusest ja palju muud baseerub sellel pärandil. Pärast trükipressi leiutamist oli pikka aega kõige enam trükitavaks raamatuks Piibel, mis on kujundatud lääneliku mõttelaadi selliseks nagu ta tänapäeval on. Eestil ja Iisraelil on ühine taust. Asudes toetama islamiusu maailma, võitleme tegelikult oma tõekspidamiste vastu. Kutsun üles kõiki eestlasi toetama Iisraeli riiki võitluses terrorismiga omal maal.

admin JRKS

Comments are closed.