Home > Lühisõnumid > Antisemitism vene moodi

Antisemitism vene moodi

november 1st, 2002

Lehhaim

Tõlkija: Piret Udikas

Venemaal ilmuva juudi kogukonna kirjanduslik-publitsistliku ajakirja “Lehhaim” selle aasta 3. numbris ilmus ärevust tekitav artikkel olukorrast Kostroma oblasti linnades.
Vaenamine käib avalikult

Juudivaenulikke intsidente tähendati mitmes linnas, teiste hulgas ka Nerehtis. Ühe antisemiitliku grupeeringu jultunud liikmed ajavad täiesti avalikult ja segamatult juudivaenulikku kampaaniat, hirmutavad ja peksavad inimesi.
Ajakiri avaldas Kostroma juudi kogukonna esimehe Andrei Ošerovi kirja oblasti kubernerile.
Ajakirjas “Juudi sõna” nr 7 ilmus informatsioon Venemaa pearabi Berl Lazari pöördumisest kuberneri poole üleskutsega lõpetada antisemiitlikud aktsioonid.
Nimetatud pöördumine sai ajendiks paljudele antisemitismi ja ksenofoobiat (võõraviha) käsitlevatele artiklitele paljudes kohalikes väljaannetes.
“Lehhaimi” ajakirjanikud otsustasid sõita Nerehti, et näha oma silmaga, mis tegelikult toimub. Juba linnas ringi sõites märkasid nad rahvastevahelist vaenu väljendavaid kritseldusi majade seintel.

Hämamine kestab

Asja uurimisega tegelevad oblasti prokuratuur jt organisatsioonid. Nende esindajate sõnul pole neile mitte ühtegi konkreetset signaali antisemitismi kohta saabunud.
Prokuratuuri kutsuti ka artikli autor ja küsiti, miks too arvab, et ühe poisi peksmine vaksalis on antisemiitlik akt, aga mitte tavaline huligaansus. “Vastasin, et info tuli sellelt samalt poisilt ja tema emalt ja nende sõnul peksid poissi noorukid vastavate eraldusmärkidega jopedel. Nii oli kohe selge, kellega oli tegemist.”
Galitski imestas, et artikli autor ei pöördunud administratsiooni poole, vaid kirjutas kirja Ameerikasse ja informatsioon sattus Interneti lehekülgedele. Artikli autor vastas, et ta oli andnud protestikirja oblasti kubernerile, millele aga ei saanud mitte mingit vastust. Pärast seda tutvus ta viitsekuberneri artikliga “Skinnid meie hulgas” ajalehes Kostroma uudised, mis tegelikult kujutab endast varjatud reklaami sellele organisatsioonile.
Kostroma oblasti viitsekuberner Sergei Galitski kinnitas artikli autorile, et juudi kogukond saab objektiivsed vastused kõigile küsimustele, mis on seotud intsidentidega Kostroma oblastis ning lisas, et “ on vaja rakendada ühiseid jõupingutusi häbiväärsete nähtuste tõkestamiseks.”

admin Lühisõnumid

Comments are closed.