Home > Ajalugu > Aeg kahetseda, aeg andestust ja armu paluda

Aeg kahetseda, aeg andestust ja armu paluda

november 1st, 2002

Piret Udikas

Tallinnas Sakala keskuses ja Pärnus hotellis Viiking pidas loengu skandaalse raamatu “Holokaust luubi all”, mis nimetab holokausti ajaloovõltsimiseks, šveitslasest autor Jürgen Graf.
Aastal 1998 mõisteti Graf Šveitsis kolmeks kuuks vangi oma “uurimuste” eest. Sellest peale on ta oma vaateid propageerinud eksiilis, Graf on elanud Venemaal ja Iraanis.

Antisemiitlikku tuld ei süttinud

Jürgen Grafi kutsus Eestisse nähtavasti Kaido Nõmmik, kes andis välja ka tema raamatu, mis nimetab holokausti pettuseks. See raamat on keelatud paljudes Euroopa riikides.
“Holokaust luubi all” ilmus justkui kirjastuse “Kunst” väljaandel, kirjastus ise aga eitab enda osalust raamatu väljaandmisel.
Nõmmiku sõnul andis ta raamatu välja natsiküti, Simon Wiesenthali keskuse töötaja Efraim Zuroffi visiitide tõttu Eestisse. On arvatud, et raamatu ilmumise eesmärgiks oli puhuda lõkkele antisemiitlikke meeleolusid Eestis. See ei õnnestunud, sest eesti ajakirjanduses ilmus üllitise kohta kriitilisi retsensioone.
See aga ei takistanud saavutamast raamatul suurt ostu- ja tõenäoliselt ka lugejamenu.
Tallinnas oli revisjonisti kuulama-vaatama tulnud igas vanuses inimesi: neonatsi välimusega noori, pensionäre, eesti- ja venekeelseid, kokku võis publikut olla 250 ringis.
“Saan rääkida vabas Eestis seda, mida demokraatlikus Šveitsis rääkida ei saa,” üritas Graf kuulajaile mett moka peale määrida.
Missugused on siis need Grafi revisjonistlikud vaated? “Oleks normaalne muuta kunagisi arusaamu ajaloost ja kummutada kuue miljoni juudi mõrvamine Teise maailmasõja ajal,” ütles Graf. Tema arvates suri getodes ja laagrites mitusada tuhat juuti ja seda peamiselt nälja ja tüüfuse kätte. Ta eitab juutide hävitamise massilise programmi ja surmalaagrite ning gaasikambrite olemasolu. Miljonid tapetud juudid olevat juutide enda väljamõeldis.
Eesti Päevalehes ilmus ajaloolase Marek Tamme artikkel, kus autor kinnitab, et pole oluline, kas juute tapeti miljonite või tuhandete kaupa, gaasikambrites või lasti maha, igal juhul oli see sihikindel juudi rahvuse hävitamine.
Eesti juudi kogukonna ajalehe Hašahar toimetaja Elhonen Saks kirjutab selle aasta mai-juunikuises numbris, polemiseerides ühe juutide elu käsitlevale telesaatele vaenulikult reageerinud inimesega. “Genotsiid on osaline, valikuline rahvastiku hävitamine. Kõiki pole kunagi tapetud, lapsed on reeglina rahule jäetud. Holokaust oli totaalne, üleüldine häving. Hukkamisele kuulusid kõik, kaasa arvatud rinnalapsed. 20. jaanuaril 1942 Berliini lähedal Wannsees kinnitatud plaani kohaselt kavatseti tappa kõik Euroopas elavad juudid – kokku 11 000 000 inimest. Plaan jäi täitmata, natsidel “õnnestus” hukata ainult 6 000 000

Meie teod tulevad tagasi meie enda peale

Miks ühest Grafist üldse nii palju rääkida? Eestis on ennegi käinud kummaliste arvamustega inimesi, kes üritavad oma ideid teistele pähe määrida.
Möödanik ja tänane päev näitavad, et nendes maades, kus minevikule ei vaadata ausalt silma, ei vabaneta sellest kunagi. Maades, kus ei tehta natsismiga lõpparvet, tõstab koletis uuesti pead.
Kahjuks ei ole holokaust ei juutide ega kellegi teise väljamõeldis. Miljonite tapetud juutide kohta on lugematul arvul tõendeid. Ka Eestis. Meie Riigiarhiivis võib iga kahtleja, iga revisjonist, iga ajaloolane ja ajakirjanik leida suurel hulgal dokumente, mis jutustavad umbes tuhande Eesti juudi ja 19 000 mujalt, peamiselt Ida-Euroopast siia veetud juudi surma minekust. Dokumendid on eestikeelsed, eestlased andsid korraldusi ja kandsid ette nende täitmisest, eestlased kaebasid, kirjutasid alla, aga käisid ka vahistatud juutide eest kostmas ja nende süütust tõestamas..
Arhiivis leidub palju nimekirju tuhandete tapetutega koonduslaagritest, kus peeti hukatud juutide kohta regulaarset arvet. Mustlasi tapeti niisama, vaid üksikutel aruannetel on märgitud surma saadetud mustlaste arv.
Sina revisjonist ja kahtleja – võta ette külaskäik Riigiarhiivi ja veendu, et holokaust neelas juute meie enda õuel. Ja kui ebameeldiv see meile ka pole – paljud eestlased, eriti omakaitselased on süüdi juutide hävitamises.
Iisraelis Yad Vashemi holokausti memoriaalansamblis on suur hulk toimikuid hukatud inimeste nimekirjadega, sakslased ise jäädvustasid oma tapatööd filmilindile, Lääneriikide arhiivides leidub väga palju materjale.
1945.a. novembris algas kuulus Nürnbergi protsesss, kus kogu maailm sai näha natside jõledusi.
Tunnen eakat eestlannat, kes sattus Klooga raudteejaama lähedal peale põlevale inimriidale.
Me võime jätkuvalt eitada eestlaste osalust holokaustis ja väita, et kõik oli sakslaste kätetöö.
Kuid enne võiksime mõelda, mida teeb Jumal rahvaga, kes on taga kiusanud tema silmatera, omandrahvast. Piibel viitab sellele korduvalt: Ob 12-15: “… ära rõõmutse Juuda laste pärast nende hukkumispäeval, ära oma suuga suurusta hädapäeval!…ära pista kätt tema varanduse külge tema õnnetusepäeval! Ära seisa teelahkmel tema põgenikke hävitamas… Sest Jehoova päev on ligidal kõigi rahvaste jaoks! Nõnda nagu sina talitasid, talitatakse sinuga, su teod tulevad tagasi su oma pea peale!”

admin Ajalugu

Comments are closed.