Home > Lühisõnumid > Eesti piiritus jõudis Iisraeli

Eesti piiritus jõudis Iisraeli

november 1st, 2002

Rakvere piiritusetehas, mis kuulub kontsernile Onistar, saatis Iisraeli esimese merekonteineri piiritusega. Onistari nõukogu esimehe Aleksander Skoblovi sõnul on see suur saavutus, arvestades Iisraeli kultuuri- ja religioonitraditsioone. Seal on nõuded piirituse kvaliteedi suhtes väga kõrged. Toode peab olema valmistatud eelmise aasta teraviljast ja tuleb säilitada erakordses puhtuses.
Kogu piirituse ekspordi protseduurile aitas kaasa Eesti Juudi Kogukonna pearabi E. Šmuel Kot. Rabi kinnitas piirituse mahutid eripitsatiga juudi sümboolikast ja andis loa laadimistöödeks.
Skoblov kinnitas, et õiguse piirituse täiskonteineri saatmiseks Iisraeli saadi tihedas konkurentsis teiste tootjatega. Saadetis läks hiljuti käikuantud alkohoolsete jookide tehasesse Iisraelis.
Eelmisel aastal eksportis Onistar rekordkoguse alkoholi – kokku 1,74 miljon liitrit. Eestis valmistatud piiritus on leidnud tunnustust laias maailmas.
Guinnessi rekordite raamatus on vaid üksainus sissekanne, mis puudutab Eestit – siin on valmistatud maailma kõige kangem piiritus alkoholisisaldusega 99,9 %.

Ajalehtede “Äripäev” ja “Hašahhar” materjalide põhjal

admin Lühisõnumid

Comments are closed.