Home > Peatoimetaja veerg > Iisrael maailmapoliitika keskmes

Iisrael maailmapoliitika keskmes

detsember 1st, 2002

Peeter Võsu

Ootuspäraselt alustasid 20. märtsi varahommikul lääneriikide liitlasväed Iraagi desarmeerimist. Selle operatsiooni seaduslikkusele ja eetilisusele hinnangu andmine on jaganud maailma kahte leeri. “Kas Iraagist tulenev oht oli ikka piisavalt reaalne õigustamaks lahingutegevuse alustamist?” on mitmete küsimus ja ka vastuargument. Kristlaskonna hulgast on tõusnud hääli, mis ei pea jõuvõtteid mingil tingimusel õigeks. Millise olukorrani jõuab tsivilisatsioon juhul, kui agressorile piiri ei panda?
Küsimus, kas sõda alustasid ameeriklased, on siiani vastuseta, kuna 21. sajandil puudub üheselt mõistetav sõja definitsioon. Klassikalisi termineid kasutades võiks öelda, et 20. märtsil algas sõda. Samas võiks ju ka väita, et sõda algas 11. septembril 2001. Sõja alguse kohta võiks ka teisi kuupäevi pakkuda, sõltuvalt sellest, mida me sõjaks peame.
Tundub, et islamistlikud ideoloogid on leidnud läänemaailma kõige haavatavama koha. Jäädes oma võimsuselt ja tehnoloogia arengult lääneriikidele alla, ei suuda isalmimaailm neile sõda kuulutada. Ometi teavad mitmed muhameedlikud ideoloogid, kellest paljud on oma hariduse läänes hankinud, et kristliku taustaga valge inimene on patsifistliku ellusuhtumisega ja nendepoolne sõja alustamise võimalus on peaaegu olematu. Niisiis, nende valitud taktikaks on terrorisõda. Terrorisõja skeem on petlik, kuna selle elluviijad on ebaseaduslikud grupeeringud, rahastajateks, koolitajateks ja salajasteks toetajateks on aga seaduslikud valitsused.
Islamiriikide kuulutamata terrorisõda lääne tsivilisatsiooni vastu on olnud viimase kümnendi jooksul ulatuslik ja plahvatuslikult kasvav. 11/9 oli selle mastaapse jäämäe veepealne osa. Aastast aastasse on kuulda olnud mitmetest rünnakutest USA saatkondade vastu ja ka lõbustusasutuste vastu kõikjal maailmas. Kõige vihasem võitlus on läbi aegade toimunud Iisraeli kui lääne tsivilisatsiooni sünnimaa vastu.
Iraani liider Ayatollah Ali Khamenei väitis oma ametlikus kõnes jaanuaris 2001, et islamistliku reþiimi aluseks on opositsioon Iisraeliga ja Iraani ülesanne on Iisraeli täielik elimineerimine regioonist (Iisraeli välisministeeriumi koduleht internetis). Samuti rõhutas Iraani juht, et Iraani poliitika palestiinlaste võitluse toetuseks ei lõpe iial ning et nende mõtted on alati Palestiina juures, mis võeti ära islamilt.
Jaanuaris 2003 kirjutas Iisraeli välisministeerium: “Viimase mõne kuu jooksul on Iraak andnud märkimisväärset finants- ja sõjalist toetust terroriorganisatsioonidele, kes selle riigi nägemust ellu viivad” (Iisraeli välisministeeriumi koduleht internetis). Dokumenteeritud on USD 10 000 andmine 12 mässu korraldanud Iisraeli araablase perekonnale, kes rahutustes hukkusid, ning mitmeid teisi raha ülekandeid Iisraeli pankade kaudu. Dokumenteeritud on ka ametliku Palestiina araablaste organisatsiooni, Palestiina Vabastusorganisatsiooni tänusõnad Iraagi juhile Saddam Husseinile “helde rahalise abi eest nende organisatsioonile”, kust see liikus edasi Al-Aqsa terrorirühmituse kätte. Samuti on teada, et Iraak riigina on terroristide väljaõppe korraldajaks ja rahastajaks.
Milline on terrorisõja hind olnud kogu lääne tsivilisatsioonile? Kui arvestada kokku otsesed purustused USA-s, Iisraelis ja mujal maailmas, siis võime loetleda hukkunud inimelusid tuhandetes ning ainelist kahju miljardites dollarites. Kui arvestada kaudseid kulutusi, siis selle tõttu on kõik maailma riigid pidanud kogu oma julgeoleku ümber korraldama alates lennujaamade turvalisusest kuni relvastatud valve vajaduseni lõbustusasutustes. Kõigi nende korralduste üldkulusid ei ole keegi kokku arvestanud, aga selge on see, et see kõik tuleb maksumaksja taskust lisakuluna. Alahinnata ei saa siin ka moraalset kahju, mida põhjustab alaline ebakindlus, et keegi võib suvalisel hetkel plahvatuse korraldada.
20. märstil, mõni tund pärast liitlasvägede operatsiooni algust Iraagi juhtkonna vastu pidas Saddam Hussein lühikese kõne, kus ta kolm korda nimetas Iisraeli vaatamata sellele, et Iisraelil ei olnud nimetatud operatsiooniga midagi ühist. Miks ta seda tegi? Miks Lahesõja ajal Iraak kõik oma vastulöögid ameeriklastele andis Iisraeli suunas? Vastuseid neile küsimustele on andnud mitmed Vana Testamendi prohvetid. Küsimus taandub sellele, kes on tõeline Jumal ja kas Piibli ettekuulutused täituvad või mitte.
Eelpool loetletud faktide põhjal võib kindlalt väita, et nii Iraak kui ka Iraan toetavad terrorismi maailmas ning Iisraeli riik on selle fookuses. Samuti võib väita nende faktide põhjal, et riigid on asunud ebaseaduslike terroristlike rühmituste toetajateks, et sellega on juba sõda alanud. Sisuliselt on ju ühe riigi sõjaline tegevus teise vastu sõda, ka siis kui see riik teeb seda mitte otse, vaid terroristlike ühenduste kaudu. Seepärast väidan, et sõjaga tegi algust Iraagi juhtkond ning USA ja liitlasvägede operatsioon on vastuseks sellele.
Kristlaskond võiks ja peaks oskama olukorda sisuliselt hinnata. Kui paljud on USA hukka mõistnud sel lihtsal põhjusel, et ei ole olukorda piisavalt analüüsinud ja hinnang on antud esimeste emotsioonide toel ja teadmatusest. Selliselt võime mitte ainult valele poolele süüdistusi esitada, vaid hakata ka otseselt oma tutvusringis levitama meeleolusid, mis kutsuvad üles toetama Jumala plaanidele vastu töötavaid jõudusid. Olgem arukad, et valida õige pool.

admin Peatoimetaja veerg

Comments are closed.