Home > Intervjuud > Olen valmis surema, kuid Allahi käte läbi

Olen valmis surema, kuid Allahi käte läbi

detsember 1st, 2002

Intervjuu moslemi usujuhi imaaniga

Israel Today 2/2003

Tõlkija: Piret Udikas

Sel ajal kui moslemi preestrid jutlustavad vihkamist Iisraeli vastu ja aulist märterlust (enesetapurünnakute peitenimi) kõigis araabia maades, leidub ka neid, kel on teistsugune sõnum. Nende hääled on haruharva kuuldavad, aga mõned imaamid vastandavad ennast terrorismile ja julgustavad oma järgijaid elama rahus Iisraeliga.
Israel Today toimetaja Aviel Schneider rääkis ühe vanemimaamiga Iisraelis, kelle perekond on elanud sellel maal 500 aastat.
See imaam on sageli jutlustanud, et enesetapurünnakud on patt islami seaduste järgi. Varsti pärast intervjuud hakkas imaam kartma oma turvalisuse pärast ja palus mitte avaldada tema nime. Oht, et islami sõjaväelased võivad hakata teda ründama sellepärast, et ta kuulutab rahumeelsust ja leplikkust, on reaalne.
Kas moðees on keegi kunagi küsinud, mida ütleb islami püha raamat Koraan enesetapurünnakute kohta?
Imaam: Igaüks, kes küsib seda avalikult, kukub samal päeval vanglasse. Kuid oma jutlustes astun ma selgelt pommirünnakute vastu, sest Koraan keelab need.
Kuid on hästi teada, et ründajad palvetavad enne rünnakule asumist Koraani juures?
Need on fanaatikud – mitte usklikud moslemid. Ka islami seadus keelab terrori rangelt. Ma isiklikult tunnen häbi, kui enesetaputerroristid esinevad kui moslemid. Tunnen siis ennast süüdi. Ma ei taha verevalamist.
Üks Palestiina terrroristide surmatoov rünnak toimus otse teie küla lähedal. Kas usute ikka veel juutide ja moslemite kooseksisteerimise võimalikkusesse?
Loomulikult. Järgmisel päeval läksime koos külaelanikega ühe iisraellase juurde, kes kaotas oma lähedase, kaastunnet avaldama. See puudutas mind sügavalt.
Aga moslemid on alustanud tihti moðeedest rünnakuid Iisraeli eksisteerimise vastu.
Rahvast on sageli kaudselt julgustatud moðeedes rünnakuteks. Al Aksa moðees (Templimäel) levisid kuuldused, et ortodokssed juudid tahavad ehitada sinna kolmanda templi. See kutsub vastavaid reaktsioone esile. Moslemid kalduvad uskuma neid kuuldusi.
Kasutades kuuldusi ja hüüdlauseid, tugevdavad imaamid oma positsioone, organiseerides suuri protestiaktsioone. Nad deklareerivad, et Al-aqsa moðee on ohus ja see häälestab tuhanded moslemid juutide vastu.
Kuid me teame, et moðeed tegelikult ei hävitata. Fakt, et juudid usuvad, et kolmas tempel ehitatakse Jeruusalemma, tuleb usust Jumala ilmutusse. Nii pea, kui seal hakkab tegutsema jumalik ehituskompanii, võtan ma templi ehitamisest osa!
Te olete ainuke imaam, keda ma tean, kes on terrorirünnakud avalikult hukka mõistnud.
On ka teisi, kuid vaid mõned. Enamik kardavad end sellega teha ebapopulaarseks. Araablased, kes toetavad juutidega kooseksistentsi, kardavad avalikult oma suhtumist näidata.
Miks ei ole imaamide seas rohkem teiesarnaseid vapraid?
Hirm on peapõhjus, kuid mitte ainuke. Imaamid, kes alluvad Iisraeli usuministeeriumile, teenivad 675 dollarit kuus. Radikaalne Islami Liikumine maksab oma imaamidele 1140 dollarit, lisaks mitmesugused soodustused.
Aastate eest hoiatasin, et Islami Liiga omandab Iisraelis järjest enam mõju.
Küsimus isikliku elu vallast – miks teil on vaid üks naine?
Esiteks sellepärast, et ma armastan teda, teiseks seepärast, et kahe naise ja majapidamise juhtimine on raske ja provotseerib tülisid abielus.
Kas te kardate saada märklauaks või tapetud islami sõjas Palestiina Omavalitsuse eest?
Olen valmis ühel päeval surema, aga mitte nende käte läbi, need peaksid olema Allahi käed.
Kas Iisraeli konflikt on poliitiline või religioosne?
Elame hullumeelses olukorras. Palestiinlased on mu vennad ja juudid on mu nõbud. Arvan, et vaidlused maa üle on poliitilised. Iisraelil on miljoneid vaenlasi. Kui see muutuks konfliktiks judaismi ja islami vahel, oleks Iisraelil kaks miljardit vaenlast – kogu moslemi maailm.
Te olete iisraellane ja palestiinlane. Kas te sooviksite elada Plestiina Omavalitsuse võimu all?
Sündisin Iisraelis, seetõttu olen iisraellane. See on minu maa ja mul on siin hea elu. Kuidas ma saaksin oma maad reeta?
Kas Iisrael keelab mul olemast araablane ja moslem? Ei. Iisrael on ainus maa, kes annab sulle raha sinu sünni- ja surmapäeval.
Olin hiljuti Brüsselis, kus mulle tehti maksasiirdamine. Süüria arst küsis mult: kes maksab 250 000 dollarise operatsiooni kinni. Iisraeli tervishoiusüsteem, vastasin ma. Ta ei tahtnud hästi uskuda.
Kas enamik Teie küla inimesi mõtlevad samamoodi?
Mitte enamik, vaid kõik. Kõik tahavad jääda iisraellasteks.

admin Intervjuud

Comments are closed.