Home > Teoloogia > Vahimehe palvekiri: 2003.aasta palvemarss

Vahimehe palvekiri: 2003.aasta palvemarss

detsember 1st, 2002

Christian Friends of Israel

Lonnie Mings

Tõlkija: Piret Udikas

“Mina seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale!” (Habakuk 2:1)

Viimased ettevalmistused sõjaks
“Jehoova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Jehoova on mu elu võimas kaitse,
kelle ees ma peaksin värisema?…
Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda mitte; kui sõda puhkeb mu vastu, selgi korral ma loodaksin Tema peale!”
(Psalm 27: 1,3)
Sel ajal kui ma kirjutan seda kirja, on USA ja Inglismaa Iraagi-vastase sõja ettevalmistamise lõppfaasis. Arvatakse, et rünnakute algus jääb kuhugile veebruari lõpu ja märtsikuu keskpaiga vahele. (Sõda algas 20. märtsi varahommikul, kl 3.33).
Tundub, et USA võib selle sõja võita mitte eriti suurte raskustega, kuid võib ette tulla tundmatuid asjaolusid ja üllatusi.
Iisrael on sõjaks ette valmistunud ja valmistumas, kuid on võimalikud ettenägematud asjaolud; olukord mõjub iga inimese närvidele.
Näib, et kogu maailm liigub kiirendatult teravatesse konliktidesse. Vaba maailma liidrid olid juba aastate eest mures, et tuumarelvad võivad sattuda hullude kätte. Nii see ongi läinud: Põhja-Korea liider Kil il Jong ähvardab Aasiat ja isegi USAd. On samuti oht, et Al-Qaedal on tuumarelv olemas või on ta lähedal selle omamisele.
USA on hoiatanud oma kodanikke, et nad vaataksid endale turvapaiga, sest me elame keerulisel ajal.
*Palvetagem Jumala kaitse pärast, kuid veel enam palvetagem, et Jumala au saaks nähtavaks ja paljud inimesed võiksid tulla päästmisele.
“Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas,
ta tõstab mind üles kaljule!”
(Psalm 27:5)

Kus on relvad?
“Paljud ütlevad mu hingele: “Ei ole temal päästet Jumalas!”
(Psalm 3:3)
* Kisenda Issanda poole, et ta varjaks ja hoiaks Iisraeli, et ükski pomm ei tabaks teda.
Kuni viimase ajani usuti, et Saddami massihävitusrelvad on tõenäoliselt kuskil Iraagis, kõrvalises maa-aluses salajases hoidlas, kuskil Bagdadi tänavatel, kõrvalistes paleedes või mujal sellistes kohtades.
Defektorid kinnitavad, et pommid on seni Iraagis, ebaharilikes kohtades. Teised räägivad, et pommid on smuugeldatud Süüriasse või isegi Liibanoni.
Uus ja jahmatav võimalus: kolm hiiglaslikku laeva, mis seilavad kolme erineva maa lipu all, ristlevad India ookeanil novembrikuust saadik. Kõigil kolmel raadiod vaikivad, kui laevad sadamast lahkuvad ja kaptenid on keeldunud andmast informatsiooni lasti ja sihtsadama kohta.
USA ja Inglismaa on teatanud ametlikult, et need laevad võivad kanda massiliseks hävitamiseks mõeldud relvi.
Sel ajal kui Iisrael on valmis igasugusteks õhurünnakuteks, on siiski reaalne oht, et “magav terrorirakuke” aktiviseeritakse kusagil riigi sees.
Viimasel paaril kuul on Iisraelis vangistatud terroristide gruppe, mille liikmed on Iisraelis elavad ja töötavad araablased. See näitab uue olukorra tõsidust – kõik see võib olla jäämäe nähtav osa.
Hamas on kutsunud Iraaki üles kasutama USA vastu enesetaputerroriste. Saddamil on palju sääraseid terroriste, kes on valmis smuugeldama Iisraelisse keemilisi või bioloogilisi relvi.
* Palveta, et kõik sellised katsed saaksid paljastatud ja tühistatud.
* Palu Jumalat, et ta paljastaks Saddami relvad, kus iganes need on ja palu Temalt, et ta annaks liitlasvägedele tarkust, kuidas nendega hakkama saada.
* Palveta süütute inimeste eest, kus iganes nad poleks, et Saddam Hussein ei saaks enam lisada rohkem elusid oma ohvrite nimekirja.
“Sellepärast ärge mõistke ühtki kohut enneaegu, enne kui Issand tuleb, kes ka pimeduse salajased asjad toob valge ette ja südamete nõud teeb avalikuks; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.”
(1Ko 4:5)
Ariel Sharon kutsus kokku valitsuse
“…kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse…”
(Õp 1:5)
* Palveta Iisraeli peaministri eest, kuidas juhtida uut valitsuskoalitsiooni ja liita see kokku. Likud partei ja NRP on kirjutanud alla koalitsioonileppele, kuhu kuulub Likud, NRP ja Shinui.
Juba on väidetud, et Sharon paneb kokku parempoolse ekstremistliku valitsuse, mis ei soovi jätkata rahuprotsessi.
Peaminister juhib 61liikmelist keskparempoolset koalitsiooni Knessetis: 40 saadikut Likudi parteist, 15 Shinuist, 6 NRPst. On mõeldav, et sellega ühinevad veel mõned liikmed teistest parteidest.
Nagu parlament, nii jätkab ka Iisrael, vähemalt lähitulevikus, oma senist liini. Sharon näib kõhklevat araablastega läbirääkimiste vajalikkuses Palestiina riigi üle.
* Palu Iisraeli iidsete mägede pärast, mis kuuluvad Jumalale, ja inimeste pärast, kes seal elavad.
* Palu Jumalat, et ta nurjaks ja teeks tühjaks kõik diskussioonid Palestiina riigi üle, et see maa võiks jääda Jumala valitud rahva kätte.
“Vaata, ma kogun neid kõigist maadest, kuhu ma olen nad tõuganud oma vihas, raevus ja suures meelepahas, ja toon nad tagasi siia paika ning lasen neid elada julgesti! Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks!””
(Jr 32:37-38)
Antisemitism võtab uskumatu pöörde
“Seepärast ütleb Jehoova, kes lunastas Aabrahami, Jaakobi soole nõnda: Jaakob ei jää nüüd enam häbisse ja ta pale ei kahvata nüüd enam! Vaid kui tema, ta lapsed, näevad eneste keskel mu käte tööd, siis nad pühitsevad minu nime ja peavad pühaks Jaakobi Püha ning kardavad Iisraeli Jumalat! Ja need, kes olid meelesegaduses, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust!”
(Js 29:22-24)
* Palveta, et ükski mõistusega rahvas ei kaotaks tasakaalu uute ja haiglaste valede sees ega pöörduks antisemitismi teele.
On ilmunud uusi raamatuid, mis käsitlevad näiteks “kosmosesüstiku teooriaid”. Antisemiitlikud ekstremistid ja teoreetikud üritavad tõestada, et Iisrael ja USA lavastasid Columbia-süstiku tragöödia, et juhtida kõrvale tähelepanu sündmustest Lähis-Idas. Üks “teooria” väidab, et hukkunud juut Ilan Ramon oli spioon, kes kogus kosmoses infot Iraagi kohta.
“Pärast õnnetust Columbiaga, ameerika ja iisraeli rahvale raskel ajal ei jäte antisemitistid oma viha külvamast,” ütles Abraham Foxman, ADL National direktor.
Ka moslemid keerutavad oma jutte, väites, et kosmosesüstik kandis “kurjuse kolmikliitu – ameeriklasi, iisraellasi ja hindut, sest nad on liidus islami usu vastu”.
* Palugem Jumalat, et vaikiksid suud, kes lobisevad mõttetusi ja rumalusi.
* Palugem samuti Jumalat, et ta paljastaks antisemitismi kurjuse, palugem Teda samuti paljastada Islami valed nii et paljud moslemid saaksid päästetud.
“Aga mina loodan sinu peale, Jehoova! Ma ütlen: “Sina oled mu Jumal!” Jehoova, ärgu ma jäägu häbisse, sest ma hüüan sind appi!… Jäägu õelad häbisse, jäägu nad vait ning vajugu surmavalda!”
(Psalm 31:15,18).
Belglaste ainus bränd on antisemitism
“Nende järeltuleva soo sa hävitad ära maa pealt ja nende seemne inimlaste seast!”
(Psalm 21:11)
* Palu Jumalalt, et Ta pööraks belglased oma avalikest avantüüridest. Kasutades 1993.a. seadust, mille Belgia parlament vastu võttis, võib Belgia mõista kohut teiste maade üle, kes “teevad kuritegusid inimsuse vastu”. Belgia on esimene, kes üritab vastutusele võtta Ariel Sharoni tema rolli eest sõjas Shatilla ja Sabra veresauna pärast Liibanonis, siis kui ta ei ole enam Iisraeli peaminister.
Neli põhjust, miks see on naeruväärne ja annab lõpptulemusena tagasilöögi Belgiale endale. 1) Sharoni tegevust on põhjalikult uuritud Iisraeli erikomisjonides ja selles ei ole leitud kriminaalsust. 2) Samasugused hagid Arafati, Saddami, Pinocheti jt vastu lebavad Belgia kohtusahtlites ja tunduvad olevat täiesti unustatud. 3) Belgia ise on süüdi tohututes julmustes Kongos. 4) Belgial ei ole rahvusvaheliselt tunnustatud õigust tegelda hagidega, mis puudutavad suveräänseid välisriike ja pole otseselt seotud Belgiaga.
* Palu, et Jumal võiks Ariel Sharoni kinnitada, kui ta juhib Iisraeli maad ja tema enda pea kohal ripub kirves.
“Ära anna mind mu rõhujate meelevalda; sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast!”
(Psalm 27:12)
Täna Jumalat vihma eest!
“Ons paganate ebajumalate seas vihmategijaid või annavad taevad piisku iseenesest? Eks see ole sina, Jehoova, meie Jumal? Me loodame sinu peale, sest sina oled kõik selle teinud!”
(Jr 14:22)
* Täna Jumalat küllusliku vihma eest sel talvel. Kui ma kirjutan seda kirja, vaatan aknast välja ja näen, kuidas vihma sajab. Vaheldumisi on sadanud vihma sellel ja ka eelmisel kuul.
Tänavune talv on olnud üks vihmarohkemaid viimaste aastate seas. Keneetsareti järve veetase on tõusnud enam kui kaks meetrit ja jätkab veelgi tõusmist. Veetase on kõvasti üle punasest joonest.
Vaadates suvele, on maa palju paremas seisukorras, kui loodeti. Võib minna veel mõni aasta, et Keneetsaret veega täituks. See suvi võib mööduda, ilma et vesi langeks punasest joonest allapoole.
Ole õnnistatud oma ustavuse eest, kui oled palvetanud vihma pärast Iisraelis.
* Kiida Jumalat Tema helduse eest ja palu, et kõik selle maa elanikud võiksid olla hoolikad vee kui hinnalise vara tarbimisel.
”Iisarael, looda Jehoova peale, sest Jehoova juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus.!”
(Psalm 130:7)
“Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.”
(Sakarja 12:10)

admin Teoloogia

Comments are closed.