Home > Teoloogia > Ega Jumal sindki säästa, kui sa oled vait

Ega Jumal sindki säästa, kui sa oled vait

detsember 1st, 2002

Prayer for Israel

Ken Burnet

Tõlkija: Raul Udikas

“Sest kui sa selsinasel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt, aga sina ja su isa pere hukkute! Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsnud kuninglikku seisusesse?” (Ester 4:14)
Vana Testamendi Estri raamat räägib meile mitte ainult kurja Haamani kõrvaldamisest ja juutide päästmisest, vaid see avab ka sõnakuulmatu kuninganna Vasti kõrvaldamise teema. Tema asemele tuli see, kes ei olnud mitte keegi – orb Ester.

Ester saab kuningannaks
2Tm 3:16: “Kõik Kiri on jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses…”, annab meie korrigeerimiseks ja instrueerimiseks olulisi paralleele.
Vastil oli oma isiklik tegevusplaan, ta tegi oma tahtmist, öeldes ära banketist, kus kuningas kavatses “näidata oma kuningriigi määratut rikkust ja oma võimu toredat hiilgust…”.
Seitse tarka meest andsid kuningas Ahasverosele nõu, et Vasti tuleks kõrvaldada, kuna tema käitumine võib halba mõju avaldada teistele naistele, ning nemadki hakkavad põlgama oma abikaasasid. (Er 1:17-22).
“Asenduskuninganna” Ester ei avalikustanud oma juudi päritolu, järgides tarka nõuandjat Mordekaid. (E 2:10)
Paneme tähele, et Ester ei kasutanud mingeid kosmeetikavahendeid, millega teised naised üritasid võita kuninga soosingut, vaid tegi ainult seda, millist nõu andis talle kuninga kammerteener Heegai (Püha Vaimu sümbol).
“Ja kuningas armastas Estrit enam kui kõiki teisi naisi, ja Ester leidis tema ees armu ja heldust enam kui kõik teised neitsid; ta pani temale kuningliku krooni pähe ja tegi ta Vasti asemel kuningannaks.” (E 2:17)
Holokausti eelmäng
Olulisim Estri kuningannaks määramises oli ajastus. Kuri Haaman plaanis hävitada rahvast, millest Ester põlvnes – juute. See ei ole mitte mütoloogia või teoloogia, vaid ajalugu. Sündmused, mis puudutasid Vasti tagandamist ja Estri ülendamist ning plaani juudid hävitada, on kirjas Pärsia ajaloodokumentides. Iga-aastane juutide püha purim räägibki juutide vabastamisest. See ei tekkinud muinasjutust, vaid sündmusest endast. Hilisem ajalugu tõi sellele saatanliku vastandsündmuse – holokausti.
Viimasel ajal palju räägitud koguduse vaikimisest 60 aasta eest holokausti ajal. Vähe või peaaegu mitte midagi ei räägita katsetest hävitada juudi rahvast, Iisraeli – see toimub otse meie endi silme all. Nii palju siis loosungist “mitte kunagi enam”.
Estrit hoiatati selgelt, et kuigi tema on kuninganna, hukkub ta koos oma rahvaga, kui ta ei räägi juutide kaitseks. “Kui sa jääd vaikseks…” Ilmselt oli ta siiamaani vait olnud ja nüüd anti talle valik: “Kui…” Mordekai, tema onu hoiatus sümboliseerib jälle Püha Vaimu. Meie mõtted liiguvad Ilmutusraamatusse: “Kel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb: kes võidab, sellele ma annan süüa elupuust.” (Ilm 2:7)
Kogudus on ükskõikne
Paljudele kogudustele räägitakse juutidega toimuvast, aga üksikud kuulevad ja vastavad. Rabiinlik kirjasõna ütleb, et kui Ester ei vasta, siis Jumal sekkub mõnel teisel moel. Kindlasti on see vaimulikult korrektne vaatenurk.
Kaks ja pool aastat (septembrist 2000) on kestnud terrorisõda Iisraelis. Võib lisada 52 eelnevat aastat, mil püüti kõrvaldada Iisraeli. Kogudus tervikuna on jätkuvalt ükskõikne ja vaikne.
Messia taastulekust ja teisest advendist sõltub Iisraeli pääsemine. “Sest mina ütlen teile: nüüdsest peale ei saa te mind näha, seni kui te ütlete: õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!” (Mt 23:39).
Mida peaks Jumal tegema meiega, oma ihuga, keda ta on kutsunud olema enda kaastöölised? Jumal ei soovi ainult palvegruppe, ta ootab koguduse kui terviku vastust – ühist eespalvet Iisraeli pärast teenistustel. See ei ole mitte mingi parakiriku kohustus, vaid see on Jumala Sõnal põhinev lõpuaja eesmärkide täitmine. Meie suhtumist näitab kadunud poja vend: tal ei olnud mingit aimu, mis oli tema isa südames, kes igatses eemale läinud poja järele.
Kättemaksupäev
Piibel ütleb meile selgelt, et Jumal on väga vihane rahvaste ükskõiksuse, laiskuse, vastutustundetuse ja julmuse peale, kes elavad kerget elu, sel ajal kui Iisrael hukkub. Ja Issand on “väga armukade Jeruusalemma ja Siioni pärast” (Sk 1:12-15). Jumal ei räägi siin kujundlikult, vaid tegelikust Jeruusalemmast, mille kohta hiljuti islamimaades kuulutati, et see linn pole kunagi olnud juutide oma – mitte ükski kivi sealt.
Kui meie käime oma igapäevaseid teid, ignoreerides neid suuri asju, mis Iisraeli ümber on koondumas, on meil vaja trompetihoiatust Jumala lähenevast “kättemaksupäevast riiu eest Siioniga “ – see on eriliselt adresseeritud paganarahvastele. “Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad… Sest Jehoova raev on kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on annud need tappa…. Sest see on Jehoova kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga!” (Js 34:1-2, 8). Ei koguduse ülesvõtmine ega mitmed muud asjad, mida me nii ootame, ei juhtu, kuni mõned kindlad tõsised sündmused aset ei leia, kaasa arvatud see kättemaksupäev.
Kui sa oled vait…
Estri vaikimine oli vastutustundetu. Siis ta parandas meelt ja kutsus üles Suusas leiduvaid juute kolm päeva paastuma ja palvetama. Ta teadis, mida teha, ja ta tegi seda, samas teades, et paneb oma elu kaalule.
Paljud jumalasulased ja Piibli õpetajad teavad, mis on Jumala eesmärgid Iisraeliga, aga omakasu pärast ja et vältida paadi kõigutamist – on nad vait.
Me teame, et on ajad rääkida ja aeg olla vait. Jumal ei ole rahul ja tuletab meile meelde Vasti enda tahtmisi ja plaane, mis olid Tema kavatsustega vastuolus. Vasti saatust näitab Kiri roomlastele 11:21: “ Sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa.”
Kui sa oled vait…

admin Teoloogia

Comments are closed.