Home > Tunnistused > Ortodoksne juut, kes armastab Jeesust

Ortodoksne juut, kes armastab Jeesust

detsember 1st, 2002

Piret Udikas

Israel Today

77aastane David Ben-Meir on ortodoksne juut,kes on üle 60 aasta uskunud, et Yeshua Jeesus on tema Päästja ja Iisraeli Messia. Viimased 16 aastat elab ta ultraordokoksses keskkonnas Mea Sherim Jeruusalemmas, kus ta tunneb nad sama hästi kui kodus.
Tema vanem vend Joseph oli esimene, kes rääkis talle Jeesusest. See oli just enne teist maailmasõda, kui nad elasid koos oma vanematega Ungaris.
Joseph oli tutvunud paari kristlasega, kes teenisid Ungari sõjaväes ja vend jagas oma kogemusi 14aastase vennaga. Koos avastasid nad raamatut, mida oli neil keelatud lugeda – Uut Testamenti.
“Oleme oma juurtelt sionistlik ortotoksi perekond, räägib Ben-Meir. Minu isa oli järjekindlalt opositsioonis iga asjaga, mis võis olla seotud kristlastega. Ühel hetkel võttis ta mind kaasa rabi juurde, sest tahtis mind päästa Jeesuse küüsist.
Hitleri reþiimi ajal Ben-Meiri vanemad ja neli õde-venda surid koonduslaagris. Tema ja ta vennad Joseph ja Jacob saabusid 1945 Iisraeli.
Seal ta alustas uut elu kui 20aastane Iisraeli messiaanlik juut.
Pärast teenimist ühes armeeüksuse koosseisus 1948.a. iseseisvussõjas hakkas ta otsima teisi juudikristlasi. Ta kohtas mitmeid neist, näiteks Jacob Goren, Mordechai Neumann ja keegi Koffsmanni-nimeline.

Israel Today: Kuidas tundus Teile kui juudikristlasele elu tollal?
Ben-Meir: Nagu praegugi, elasin ma koos ortodokssete juutidega ja käisin igal sabatil sünagoogis. Kõik need aastad täitsin ustavalt Toorat, mida Jeesus rääkis meile Matteuse evangeeliumis.
Israel Today: Kas Te tunnete veel selliseid juute, kes usuvad Jeesusesse?
Ben-Meir: Aastaid pärast meie riigi rajamist kohtasin endist rabi Bulgaariast, Rabbi Daniel Zion oli samuti ortodoksne juut, kes uskus Jeesusesse. Alul oli ta rabi, aga kui meedia avalikustas tema usu Jeesusesse, siis pidi ta sellest ametist loobuma.
IT: Kuidas Te eristate ennast Iisraeli messiaanlikest juutidest?
Ben-Meir: Arvan, et paljud messiaanlikud kogudused Iisraelis on eksiteel. Selle asemel et järgida Toorat, nagu Yeshua on meid käskinud, järgivad nad kristlikke traditsioone., mis on võõrad juutidele, kes usuvad Jeesust. Ometi on paljud kogudused pöördumas oma juudi juurte poole.
IT: Te peate silmas teatud liiki messiaanlikku sünagoogi?
Pole tähtsust, kuidas seda nimetada. Tähtis on vaid see, et me jääksime ustavaks juutidele, kes usuvad Jeesusesse. Ma ei pea saama kristlaseks, nagu kristlased ei pea saama juudiks, kui nad usuvad Jeesusesse.
IT: Kuidas on elada juudiusulisena ultraortodoksses Mea Sherimis?
Mul on olnud häid ja halbu aegu.
Kui mu majaomanik avastas, et ma olen usklik, ütles ta mulle korteri üles. Ta ähvardas mind paljastada kui ohtlikku misjonäri, kui ma ei jäta seda raha talle, mis ta mulle võlgnes, lõpetades minu üürilepingu ette teatamata.
IT: Miks te asusite elama Mea Sherimi?
Ma tundsin tihedaid sidemed oma juudi vendade ja õdedega Mea Sherimis, isegi kui nad ei ole Jeesuses ära tundnud Messiat. Aitasin vaeseid, kes jäid holokaustis ellu, ja jagasin toitu vaestele peredele, kõik see avas uksi, et kuulutada oma usku.
IT: Kui aktiivsed on misjonärid täna Iisraelis?
Minu arvates misjonärid teevad palju kahju, näidates valesti teed Jeesuse poole. Mina räägin samuti teistele oma Päästjast, kuid ma ei ürita neist teha kristlasi. Soovin, et messiaanlikud juudid mõistaksid juudi juuri nende usus Jeesusesse.
Olen juut, nagu Jeesus oli. Armastan Jeesust, sest ta ei ole ainult minu Päästja, vaid kogu mu rahva päästja.

admin Tunnistused

Comments are closed.