Home > Tunnistused > Moskvas suur lõikus

Moskvas suur lõikus

detsember 1st, 2002

Ebenezer kevad 2003

Tõlkija: Piret Udikas

Moskva on kaua olnud Venemaa süda. Viimased kolm aastat on ühed teistlaadi südametuksed muutunud Vene Föderatsiooni pealinnas üha tugevamaks – see on väljaränne, juudi rahva tagasipöördumine Iisraeli.
Issand juhtis kristliku organisatsiooni Ebenezer (EEF ehk Ebenezer Emergency Fond) rajama Moskvas üht suurt “kalapüügi”baasi. Jutt on Piibli prohveteeringute täitumisest. Lõikus selles regioonis on tohutu.

Pastorite suhtumine muutunud
Ühel hinnangul on juudi elanikke Moskvas umbes 200 000, kuid see number võib olla ka kaks korda suurem. Kohalikud kontorid on rajatud ka Jaroslavli, Voroneþi, Brjanski, et töötada suure hulga juutide keskel, kes elavad pealinnast kuni 700 km kaugusel.
See on oluline ekspansioon Ebenezeri töös, kes on aidanud rohkem juute lahkuda Kesk-Venemaalt kui mujalt regioonidest.
2002.a. aitas Ebenezeri fond 1342 juudil asuda elama Iisraeli, nende lennureisid maksis kinni Juudi Agentuur. Ebenezer on aidanud välja veel 2794 inimest teistest regioonidest.
Samas kasvab kohalike kirikute ja koguduste toetus Ebenezerile. Paljude pastorite suhtumine on muutunud, eriti pärast seminari, mille korraldasid EEFi Moskva baasi liidrid Boriss ja Ella.
Nad juhatasid Ebenezeri tööd Habarovskis, Venemaa Kaug-Idas, enne kui Issand kutsus neid 2000.a. Moskvasse juhtima tohutu suurt uut töölõiku, et jõuda juutideni Kesk-Venemaal. Neil seminaridel said paljudest kristlastest “kalamehed”, palvepartnerid ja kohalike EEFi töötajad.
Boriss ja Ella räägivad: “Vaid mõnes kirikus Kesk-Venemaal oldi varem Ebenezerist midagi kuuldud. Saatsime välja 23 palvekirja, meie vastu tekkis huvi ja nüüd on paljud meile kirjutanud. Järjest enam pastoreid on huvitatud meie tööst.”
Barjäärid juutide ja kristlaste vahel on lõhutud
Kesk-Vene vabatahtlike rahvusvaheline organisatsioon on näinud, kuidas inimeste elud muutuvad nende töö läbi. Üks noormees Ðotimaalt oli sügavalt puudutatud juutidest, kui ta töötas nende seas Brjanskis. “Paljud nutsid, kui me nendega kohtusime.” Barjäärid juutide ja kristlaste vahel on maha kistud.
“Koos tähistasime Rosh Hashanahi (juutide uue aasta algus) ja on imeline tunne olla juutide juures aktsepteeritud, suhelda nendega ning kuulda, et nad nimetavad meid oma sõpradeks.”
Richard, üks teine vabatahtlik töötegija Läänest kohtas üht naist, kes armastas Moskvat nii väga, et ei suutnud sealt lahkuda. Aga Richardi külvatud sõnad idanesid tema südames ja paari nädala pärast helistas ta Ebenezeri kontorisse, et teatada, et ta soovib lahkuda Iisraeli ja tahab teada, millest peale hakata.
Jumal kasutab palju erinevaid teid, et avada Venemaa juutidele uksi, et nad kuuleksid võimalusest Iisraeli elama asuda ja Ebenezeri tööst selle heaks.
Uudised kristlaste heategudest jõudsid juutideni
Üks haruldasemaid juhtumeid Ebenezeri töös on seotud Suega. Ühe juudi koguduse kaudu kutsuti teda Austraaliast, et ta alustaks vabatahtlikuna tööd Moskvas.
Huvitav on samuti Ludmilla lugu. Ta on üks vanim vene immigrantidest. Kord palus ta, et Ebenezer aitaks tema sugulasi Moskvas, kes olevat väga suures hädas. Sue tegi lärmi EEFi kontoris ja vabatahtlikud läksid asja uurima.
Nad olid ðokis, kui leidsid eest ärapõlenud korteri kahe pisarais vana naisega. Hava ja Raissa istusid kaltsude hunniku otsas mustakspõlenud, lagastatud eluruumis. Nad olid lootusetud, neil ei olnud kuhugi minna, ei raha, ega kedagi, kes neid aitaks.
Sue saatis neile 4500 dollarit. Austraalia kristlased, Ebenezer ja Moskva sünagoog kogusid 2000 dollarit. Kaks vene pastorit tegid korteris väikese tasu eest remondi, aga pärast materjalide ostmist polnud piisavalt raha, et neile töö eest maksta. Üks naistest oli mures, kuidas maksta sõidu eest Vladivostokki.
Kui nad parajasti arutasid oma probleemi Ebenezeri kontoris, helises telefon. Räägiti Ebenezeri peakorterist Inglismaal. Selgus, et Korea EEFi toetajad olid andnud natuke raha. Seda oli täpselt nii palju, et maksta Hava ja Raissa võlad, kaasa arvatud pastorite töötasu.
Kogu see abi rabas tänulikke naisi. Uudised sellest, kuidas kristlased kogu maailmast kaht hätta sattunud naist aitasid, jõudsid Venemaa juutideni.
Nii saavad kristlased näidata oma armastust ja jõuda juutide südameni ajaks, kui Ebenezer toob neile Sõna Jumalalt ja kutse minna elama Tõotatud Maale.

admin Tunnistused

Comments are closed.