Home > Kultuur > Juutide tarkusesõnad

Juutide tarkusesõnad

detsember 1st, 2002

“Isad. Miðna osa.” Loomingu raamatukogu 6/1990

Tõlkija: Refereerinud Ingvar Kull

Ilusam on üks tund meelerahu tulevases maailmas kui kogu selle maailma elu.
Kes iganes tegeleb Tooraga (juudi käsuõpetus: 5 Moosese raamatut) Jehoðua nimel saavutab palju, ja mitte ainult seda – vaid ta on ka siis väärt, et kogu maailm temale kuuluks. Teda nimetatakse siis armastatuks, selleks, keda armastab Jumal ja kes armastab Jumalat ning inimesi.
Ja Toora teeb ta kõikidest asjadeks suuremaks ja kõrgemaks.
Ja pole teist vaba meest kui see, kes tegeleb Toora õpetusega.
Sea end valmis õppima Toorat, sest ta pole sulle antud pärandusena…
Sinu palve olgu kui andestuse palumine Jumala ees, õnnistatud olgu Tema!
Kui kaks istuvad koos ja nende vahel ei ole Toora sõnu – see on kui pilkajate paik. Aga kui kaks istuvad koos ja nende vahel on Toora sõnad, siis on ðekhina (Jumala Vaimu lähedalolu) nende juures.
Selline on Toora tee: söö leiba soolaga, joo vett mõõdu järele, maga maa peal, ela kibedat elu ja näe vaeva Tooraga.
Kui sa seda teed, siis oled sa õnnis ja sul on hea. Õnnis oled sa selles maailmas ja hea on sul tulevases maailmas.
Nelja asja peal püsib maailm: tõel, õiglusel, jumalakartusel ning rahul.
Tegele palju Tooraga, tegele vähe maailma asjadega.
Armas on inimene, sest ta on loodud Jumala näo järgi. On veelgi suurem arm, et talle on teada antud, et ta on loodud Jumala näo järgi.
Kõik on ette teada, ja valikuvabadus on antud; headusega mõistetakse maailma üle kohut, ja kõik oleneb (usu-)tegude rohkusest.
Selline on Toora tee: 5aastaselt kirja juurde, 10aastaselt Miðna juurde, 13selt käskude pidamise juurde, 18selt pulmakambrisse, 20selt elatist hankima, 30selt täisjõusse, 40selt mõistmise juurde, 50selt nõu andma, 80aastaselt vägevaks meheks! (Vrd Mooses, Joosua.)
Mine pagendusse Toora paika.
Tarkade sõnad on kui hõõguvad söed. Soojenda ennast nende tule ääres, aga ole ettevaatlik, et sa ei põletaks ennast.
Kõik elupäevad olen kasvanud tarkade juures ja ei ole leidnud inimesele midagi paremat vaikimisest.
Sest palju sõnu toob patu.
Tee Tema tahtmine oma tahtmiseks, siis Tema teeb sinu tahtmise Oma tahtmiseks.
Kes ei õpi, on surma väärt.
Hoia end eemale halvast naabrist, ära seltsi nurjatuga ja ära kahtle tasumises.
Ei harimatu karda pattu ega ole mats vaga, ja ei saa targaks see, kes palju kaubitseb.
Kui sa oled Toorast palju kinni pidanud, siis ära loe seda endale teeneks, sest selleks oled sa loodud.
Kes iganes peab toorast kinni vaesuses, peab sellest kinni ka rikkuses.
Ja pöördu üks päev enne oma surma…
Kus on palju õiglust, seal on palju rahu.

admin Kultuur

Comments are closed.