Home > Poliitika > Terrorism ei peata juutide kojupöördumist

Terrorism ei peata juutide kojupöördumist

august 1st, 2003

Ebenezer Emercency Fund

Tõlkija: Piret Udikas

Hiljuti esitas üks kristliku organisatsiooni Ebenezeri (EEF ehk Ebenezer Emergency /abi/ Fond ) kauaaegne toetaja ja sõber küsimuse: kas tõesti on juutide kojuränne lõpule jõudnud ja Ebenezeri töö läbi? Ta küsis seda, kui oli kuulanud õhtu-uuudiseid ja vaadanud reportaaþe enesetaputerroristidest ja sõjast Lähis-Idas.
Meedia”faktid” laostavad lugeja
On väga kerge langeda sellesse lõksu. See hoiatab meid kõiki, et Saatana üks lemmikstrateegiaid on juhtida meie tähelepanu igapäevastele sündmustele maailmas ja eemale sellest, mida Issand on meile prohveteerinud ja tõotanud.
Mitte miski ei laosta meie usku, aga järelikult ka meie tegutsemisvalmidust sedavõrd kui meedias kajastatavad “faktid”. Kui me neid jälgime, kaotame ühe Jumala Sõna põhiprintsiibi. Läbi uuestisünni ja kallihinnalise Jeesuse vere oleme saanud Jumala kuningriigi kodanikeks, millega oleme omandanud ligipääsu Tema jumalikele tõotustele. Meie mõtted, vaim, nagu apostel Paulus selgitas, et ole enam lihalikud, vaid vaimulikud – kiri roomlastele 8:5-6. “Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele; aga kes elavad Vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga Vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu, sellepärast et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda.”
Me ei pea järgima asju, mida näevad meie silmad ja kuulevad meie kõrvad maailmas, kus me elame. Meie ainus ankur on Tema ilmutatud Sõna. “Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juure tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järele, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin!” (Js 55:11)

Põrgu jõud on lahti päästetud
Satelliidilt, lennukitelt ja mujalt saame tänapäeval üsna täpselt teada, milline on vaenlase nägu.
Vana Testamendi aegadel oli Süüria kuningas kindel, et Iisraelil on salakuulaja tema väeosade seas. Üks tema alluvatest selgitas: “Mitte keegi, mu isand kuningas, vaid prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada needki sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris!”(2Kn 6:12)
See on itelligentsuse kogumise kõrgeim vorm – ilmutused läbi Püha Vaimu. Jumalik ilmutus on omandatav õppimise, prohvetite kirjade mediteerimise, tundlikkuse läbi Pühale Vaimule.
See kehtib ka immigratsiooni suhtes praegusel terrorismiajastul. Nüüd kui paistab, et põrgu jõud on lahti päästetud, kui nii paljusid inimesi toidetakse ja orjastatakse massimeedia poolt, kui hirm seob käsi, tunnevad inimesed hirmu tuleviku ees. Ja kui me usume, et see, mida näeme televiisorist ja loeme ajalehtedest, on tõde ja mitte see, mis tuleb Jumala Sõnast, satume samale teele.
Sõjardite strateegia ongi selles, et usaldada lahingus mõistuse andmeid. Meie, keda Jumal on kutsunud aitama juudi rahvast koju Iisraeli, saame olla vaid siis efektiivsed, kui lakkamatult usume ja usaldame Tema ilmutatud Sõna, mitte inimeste mõistust.

“Ära karda, sest mina olen sinuga.”
Kas Ebenezeri töö on lõpule jõudnud? Kindlasti mitte! Me ei tohi lubada, et terroristide metsikud rünnakud muudaks meid araks ja ebakindlaks. Ära lase sel juhtuda, vaid uuri Meie Taevase Isa kirju, kus ta tõotab taastada Iisraeli, kogub ta kokku ja toob tagasi Tõotatud Maale.
Piiblis on palju prohveteeringuid selle kohta, et Jumal taastab Aabrahamile lubatud maa, kui Ta pöördub meie päästja, Jeesuse Kristuse poole.
“Ja sel päeval sirutab Issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud, Assurist ja Egitpusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Sinearist, Hamatist ja mere saartelt!” (Js 11:11)
“Ära karda, sest mina olen sinuga, ma toon su soo päikesetõusu poolt ja ma kogun sind päikeseloojaku poolt! Ma ütlen põhjamaale: Anna! ja lõunamaale: Ära keela! Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest,…” (Js 43:5-6)
Peaksime meeles pidama kolme asja. Esiteks: Jumal on alati olnud ajaloo käivitaja. Teiseks: meie Taevane Isa kasutab iga terroritegu juudi rahva taastamiseks. Kolmandaks: kogu juudi rahvas viiakse koju. “Ja nad peavad tundma, et mina, Jehoova, olen nende Jumal, kes neid viis vangi paganate juure, aga kes nad jälle kogub nende omale maale ega jäta enam ühtki neist sinna!” (Hs 39:28.)
Niisiis meie töö on saanud vaid alata. Peame hoidma oma pilgud Jumala Sõna tõotustel, mitte sellel, mida näevad meie silmad meediast.
Saame juutide kojuminekut toetada palvetes, aga samuti rahaliste annetustega neil tormilistel päevadel.

Palved aitavad laeval Iisraeli sõitjaid
Juba Ebenezeri korraldatud esimestel reisidel Odessast Haifasse on saadud väga tugevaid palvevastuseid. Isegi enne kui laev Jasmina lahkus Musta mere sadamast ja suundus Iisraeli, lahenes väga keeruline situatsioon, mis tekkis ühel juudi abielupaaril tollis.
115 juudi uusimmigrant ootas kojupääsu laeval. Þanna oli teistega koos uuele kodumaale minemas, kuid ta oli haige ja käitus väga emotsionaalselt. Vabatahtlikud viisid ta kajutisse. Kaks vabatahtlikku jäid tema juurde, palvetasid ta pärast. Kaks tundi hiljem tulid naise juures ilmsiks tähelepanuväärsed muudatused. Ta oli rahunenud ja tundis end mugavalt. Vabatahtlikud olid kogu öö tema juures. Kui laev jõudis Haifa sadamasse, oli ta heas tujus, heasüdamlik ja valmis alustama uut elu Iisraelis.
Iisraeli meedia võttis neid Haifas vastu. Igale saabujale kingiti punane roos. Siis astusid nad esimesi samme Tõotatud maal.

Tema valgus jõuab Kesk-Aasiasse
Vaadates reportaaþe konfliktidest Lähis-Idas, ei ole üllatav, et osa juute pelgab ette võtta immigratsiooni Iisraeli.
Kuid kasvab näiteks Usbekist lahkujate arv. Kui 2001.a. aitas Ebenezer Usbekist Iisraeli sõita 470 juudil, siis järgmisel aastal oli see arv üle 850.
“See ei ole meie töö, vaid Jumal ise on avanud oma rahva südamed ja meeled,” ütles Þanna, kes koos oma mehe Juriga juhib tööd Usbekistanis. “Oleme töötanud Ebenezeri heaks kaks aastat . Alustasime juudi peredega, kes ei tahtnud minna Iisraeli. Kuid paljud pered muutsid oma meelt ja otsustasid lahkuda Iisraeli. Imeline on näha, kuidas Ebenezeri kaudu muutusid nende elud.”
Ebenezeri meeskonnad toetuvad sageli kohalikele kogudustele. Juutide aitamise juurde kuulub ka humanitaarabi. See on ebenezerlaste tähtis töölõik.
“Kuid paljudes kohtades ei ole kirikuid ja see teeb meie töö väga raskeks.”Kohalikud juudiorganisatsioonid aitavad Ebenezeril leida Aleksandrit, keda ei saanud aidata, sest tal oli probleeme oma juudi päritolu tõendavate dokumentide leidmisega.
Nüüd elab ta koos 11liikmelise perega Iisraelis. Aleksander saatis Ebenezerile tänukirja, kui hästi ta on end uues kodus sisse seadnud.

“Me ei teadnud, et selliseid kristlasi on olemas.”
Ühes Usbekistani ja Afganistani piiriäärses külas, kohutavas kitsikuses elas Shafiri pere. Neil ei olnud püsivat elupaika, abikaasa oli viletsa tervisega, teenis väga vähe. Gaas, elekter ja vesi oli maksmata ja nad olid pidanud viimased viis aastat läbi ajama ilma nende elementaarsete asjadeta. Ebenezer maksis nende eest ja aitas neil lahkuda Usbekistanist. Nüüd elab Shafiri pere Iisraelis.
Ebenezeri abi on teatavaks saanud ka juutide kogukonnas. “Ma ei teadnud, et leidub selliseid kristlasi, kes armastavad meid ja hoolitsevad meie eest,” öeldi Helenile, Ebenezeri töötajale Taðkendis.
Otsida juute viiest Kesk-Aasia vabariigist on Ebenezeri töötajatele juba füüsiliselt küllaltki raske. Näiteks võib õhutemperatuur kõikuda pluss 50 ja miinus 35 kraadi vahel.
Seda tööd saab teha, kui nähakse Jumala Sõna täitumist. Larissa rääkis nii :”Paljud juudid tunnistavad, et me tuleme nende juurde millegi erilisega, valgusega, mis tunnistab, et Jumal on meiega.”
“Vaata, ma toon nad põhjamaalt ja kogun nad maa viimseist äärist; nende hulgas on üheskoos pimedaid ja jalutumaid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi!” (Jr 31:8)
Kiri tõotab, et isegi pimedad ja lombakad lähevad koju Iisraeli. Nineli silmavalgus hakkas kaduma juba lapsepõlves, praegu on ta täiesti pime. Ta töötas pimedate ühingus, aga kui valgus ta silmist kustus täiesti, jäi ta töötuks. Tema vanemad unistasid sõidust Iisraeli, kuid Nineli vilets tervis takistas seda. Ninelis oli aga sama igatsus ja ta tuli Ebenezeri Taðkendi osakonda ning palus abi.
Iisraeli konsul ütled, et ta annab talle viisa, kui Ebenezer toetab teda selles. See juhtus ajal, kui üks teine pime juudi naine Berta tuli Ebenezerisse abi otsima. Mõlemad naised jõudsid Iisraeli.

Valgevenes tõstab pead antisemitism
Nelja tööaasta jooksul Valgevenes on Ebenezer aidanud üle 6000 juudi. Praegu otsib Ebenezer 60 000 juuti, et toetada neid nende lahkumisel Iisreali.
Suurim juudi kogukond asub pealinnas Minskis, palju juute elab ka Vitebskis ja Gomelis.
Antisemitism kasvab ka Valgevenes, on rünnatud eriti juudi kalmistuid ja holokausti mälestukohti. On püütud kallale kippuda Minski sünagoogidele. Vene Rahvuslik Ühendus tegutseb aktiivselt.
Üks sõber ütles juutidele: “Valgevene ei ole teie koht. Teil on vaid üks maa – Iisrael, te peate minema sinna.”
Nii lähebki. Paljud juudid lahkuvad lennukitel.

admin Poliitika

Comments are closed.