Home > JRKS > Jumala käes on Lähis-Ida võti

Jumala käes on Lähis-Ida võti

august 1st, 2003

Piret Udikas

Iga-aastasesse Iisraeli sõprade laagrisse, seekord Hageri hooldekodus oli kokku tulnud umbes 70 Iisraeli sõpra. Laagriaeg oli õnnistatud paljude huvitavate kohtumiste, värskete uudiste, armastava osaduse poolest.
Sabatiõhtu liitis ühte
Vaevalt olime imeilusas maakohas Raplamaal leidnud üles kohaviida Hageri, kui avastasime ennast maailmast, mille olemasolust enamikul seni aimugi polnud.
Otse kiriku külje alla oli ehitatud kaasaegne õdus eurotasemel vanurite hooldekodu, mille külalistemaja lahkust peagi maitsma hakkasime.
Esimest korda kohtusime reede õhtul suures saalis. Enamik Iisraeli sõpru tundis üksteist juba eelnevatest laagritest, kuid oli ka neid, kes olid liitunud sellesse ringi esimest korda.
Reede õhtu algas ja kulmineerus ühe laagri kõige meeldejäävama sündmusega – sabatiõhtuga. Enne aga tervitas kõiki kokkutulnuid laagri peakorraldaja, Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu.
Seejärel tervitas kõiki külalisi Iisraeli sõpradele kallis inimene, literaat, ajakirjanik, juudi kogukonna üks aktiivsemaid liikmeid Elhonen Saks. Tema juhtis ka rahva sabatiõhtu tähistamisele. Selle juurde kuulus rituaalne kätepesemine, veini maitsmine, üksteisele õnnistuste soovimine, eriti aga juudi muusika ja laulud.

40 korda Pühal Maal
Laupäeva hommik algas palvusega, seejärel ootas meid loengusaal ja esimene kohtumine. Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Soome osakonna juhatuse liige Yrjö Norppa tõi tervitusi osakonna juhatajalt Ulla Järvilehtolt, kelle jutlust eelmise aasta laagris Aa rannas paadis paljud Iisraeli sõbrad veel hästi mäletavad.
Yrjö Norppa on käinud Iisraelis 40 korda. “Maailma suurim probleem on Lähis-Ida rahu, mida otsivad täna maailma juhtpoliitikud,” ütles Yrjö. Mida ütleb selle kohta Jumala sõna?
“Ja Jehoova ütles Aabramile: ”Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” (1Ms 12:1-3) Sama lepingu sõlmis Jumal kõigi esiisadega.
Jeruusalemma Rahvusvaheline Kristlik Suursaatkond tekkis 1980.aastal, kui kõik suursaatkonnad kolisid Jeruusalemmast välja. Kristlased lõid Jeruusalemma oma saatkonnad, nad teadsid, et nende ülesanne on seista Iisraeli kõrval. “Trööstige, trööstige mu rahvast,” õpetab Jumal prohvet Jesaja suu läbi.
Yrjö Norppa meenutas, et Siberi juudi osakonna endise juhi Moti Klimeri vanaema rääkis kunagi temale: ära kunagi usalda kristlasi. Vanaema nägi oma silmadega, kuidas need, kes holokausti ajal hakkasid juute maha laskma, lõid ette ristimärgi. Kui Moti õppis tundma kristlasi, kes ei vihka juute, vaid armastavad, võis ta öelda: vanaemal ei olnud päris õigus, on olemas ka teistsuguseid kristlasi.
Peaksime igaüks mõtlema, mida saame teha Iisraeli heaks ja kuidas armastus toimib?

Yrjö Norppa: maailma juhitakse eksitusse
Inimesed, kes ei tunne Piiblit, usuvad kõike, mida meedia ja poliitikud kõnelevad. Isegi kristlased võtavad vastu üldlevinud seisukohti.
Iisraeli sõda eksisteerimise pärast on kestnud viiskümmend aastat. Vaid Egiptus ja Jordaania on sõlminud rahulepingu Iisraeliga. Araabia riikide püha sõja siht on ajada Iisrael merre. Suursaatkonna eesmärke ongi vahetada objektiivset infot.
Meedias liiguvad mitmed Lähis-Ida müüdid. Näiteks enne 1967.aastat polnud mingit võitlust Palestiina riigi eest, ei olnud Palestiina riiki, keelt, raha, rahvast. Palestiinlased on araablased, kes on tulnud Süüriast, Jordaaniast, Liibanonist. 99,9 % Lähis-Ida maadest kuulub araablastele.
Koraanis pole kordagi mainitud Jeruusalemma, Piiblis on seda mainitud tuhat korda. Maailma juhitakse eksitusse.
Kui Jumal on teinud oma lepingu, siis see kestab igavesti, Jumal ei võta tagasi oma armuande ega kutsumist.
Piibel kinnitab korduvalt, et pääste tuleb juutidelt. Nn asendusteoloogia aga kuulutab, et Jumal on juudid hüljanud ja tegeleb nüüd kristlastega. “Sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuiks kutsusid need, keda lihas kätega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsutakse ümberlõigatuiks, olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel, saanud ligi Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad teinud üheks ja kiskunud maha lahutava vaheseina, vaenu.” (Ef 2:11-14) Jumal ei ole hüljanud Iisraeli, vaid on adopteerinud ka paganad, kusjuures Iisraelilt ei ole midagi ära võetud.
“Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus – et teie ei oleks eneste meelest targad – et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse ja kogu Iisrael päästetakse, nõnda nagu on kirjutatud:” Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobist jumalatuse ja see on minu leping nendega, kui ma ära võtan nende patud.”” (Ro 11:25-27)
Jumal kinnitab, et paganad on poogitud väärisõlipuu külge. Elamegi praegu sel huvitaval ajal. Kui paganate täisarv on sisse läinud, pöörab Jumal lõplikult Iisraeli saatuse.
“Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale. Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid! Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame!” (Hs 36:24-26)
Praegu võime pealt vaadata, kuidas Jumal on oma tõotusi täitmas.

Jumalal on võti Lähis-Ida jaoks
Mõned aastad tagasi korraldas JRKSS Soome osakond 12 Iisraeli reisi, kusjuures üks lend maksis 300 000 marka. Nii toetasid Soome kristlased juute nende kojusõidul. See jätkub ka tänapäeval. Igal nädalal sõidab Soome kaudu umbes poolsada inimest Iisraeli, paljud Vene juudid jõuavad läbi Soome oma isade maale. Jumal saadab oma rahvale järele kalamehi ja kütte. See toimub praegu Siberis.
Saatkonna osakond tegutseb ka Peterburis. Juute mitte ainult ei tooda, vaid sõna otseses mõttes kantakse süles – täpselt nii, nagu seda kirjeldab Jumala Sõna.
Venemaalt tulnud juudid majutatakse kristlaste kodudesse. Paljud neist on hiljem rääkinud, et nad on kogenud seal armastust, mida nad on elus nii vähe tunda saanud. Kristlased ei püüa juute evangeliseerida, pöörata ega näidata – vaadake, siin on üks õige usklik, vaid nad teenivad neid armastuses. Sa ei pea seda igal tänavanurgal kuulutama, et oled kristlane: kui elad korralikult, näevad inimesed, et oled teistsugune.
Piiblis on öeldud, et kogu Iisraeli rahvas päästetakse.Jumala Sõnas leidub võti Lähis-Ida jaoks. Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva vangipõlve, ütleb Jehoova, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle… Jehoova viha ei pöördu enne, kui ta on teoks teinud oma südamesoovid.Viimseil päevil te mõistate seda!” (Jr 30:3, 24)
Praegu on Iisraelis palju messiaanlikke kogudusi. “Pärast kuue päeva sõda käisin esimest korda Iisraelis, siis ei olnud seal peaaegu messiaanlikke juute.”
Yrjö Norppa kinnitas, et Jumal täidab oma antud sõna. Iisraelis toimuv on lõpuaja tunnusmärgiks. Kas oleme viimane sugupõlv? Jumal teab, meie osa on seda päeva kiirendada.
Johannese ilmutusraamatu 21. peatükk annab pildi uuest taevast ja uuest maast, taevasest Jeruusalemmast, Iisraeli kaheteistkümnest sugupõlvest ja Jeesuse 12 apostlist. Need kaks tehakse üheks. Meil läheb hästi, kui me armastame Iisraeli: “Trööstige Iisraeli, lohutage, lohutage mu rahvast.”

Lehtmajade pühadeks
Pühale Maale
Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Saksa Osakonna töötaja Jeruusalemmas Lisa Rüdiger saabus just Iisraeli sõprade laagri ajaks Iisraelist, kaasas kõige värskemad uudised, aga samuti tervitused suursaatkonna juhatajalt Malcolm Heddingilt ja teistelt töötajailt
“Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael! Nagu sirguvad palmid, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Jehoova istutatud rannarohi, nagu seedripuud vete ääres!” (4Ms 24:5-6) Bileami ja Baalaki lugu kõneleb meile täna rohkem kui kunagi varem. Kahjuks on tõusnud palju riigipäid, kes on läinud Jumala tahte vastu.
“Ja kõik järelejäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede Jehoovat ja pidama lehtmajade püha!” (Sk 14:16)
See on tunnustuseks Iisraelile ja kõigile rahvastele, et Jumal saab ülendatud ja tema rahvas ka.
Kristlased hakkasid 80.aastail Iisraeli tulema, see jätkub ka täna, tullakse Venemaalt, isegi eskimote juurest.
Paljud Iisraeli sõbrad ihkavad näha Püha Maad. Sel aastal on lehtmajade pühade konverents 11.-17. oktoobril, kui ka meie suursaatkonna osakonnad üle maailma korraldavad reise Iisraeli. Aga sel aastal korraldatakse ringreise eraldi noortele. Eelmisel aastal võttis lehtmajade pühadest osa 3500 inimest, loodame, et sel aastal tuleb inimesi rohkem. Ma julgustan kõiki teid mitte oma plaanist loobuma.
Kui elasin Eestis ja töötasin justiitsministeeriumis, oli mul suur igatsus minna Iisraeli, kuid mul ei jätkunud sõiduks raha. Meie kogudusse tuli üks naine Soomest, tema rääkis Iisraelist ja ütles, et kui te pidevalt selle pärast palvetate, siis te saate Iisraeli.
Hakkasin palvetama, eriti 22. laulu järgi. Palvetasin ja uskusin, et mu jalad seisavad kord Jeruusalemmas.
Varsti sain tasuvat lisatööd, eestlastest sugulased andsid mulle tasuta korteri ja mul oligi sõiduraha koos!
Alusta palvetamisega Iisraeli eest ja selle eest, et sinugi jalad võiksid ühel päeval seista Jeruusalemmas. Jumal vastab sulle. Olge julged ja oodake Jumalalt palju!”

Juutide ajalugu jõudis lavale
Lisa Rüdiger jutustas sellest, kuidas paljud kristlased erinevatelt maadelt lavastasid koos holokaustiteemalise muusikalise näidendi. See jutustas juutide ajaloost. Näidendi tegevus algas ajast, kui Jumal sõlmis lepingu Aabrahamiga, ja lõppes 1948.aastal, kui holokaustis ellujäänud juudid naasid oma kodumaale ja ehitasid üles Iisraeli riigi. See on julgustav, ilus lavastus.
Saali reageering oli hämmastav! Palju Iisraeli sõdureid oli tulnud etendust vaatama. Sõdurid ütlesid meile: me teame nüüd, miks me peame armees teenima ja oma kodumaa eest seisma.
Imeline etendus oli Tel Avivis, inimesed ainult kallistasid üksteist, õhtu oli täis armastust.
“Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu; seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad teda on pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa; sellepärast, et nad on liisku heitnud mu rahva pärast…” (Jl 4:1-2)
Siin on hoiatus paganarahvastele, et me ei mõistaks Iisraeli hukka nende eksimuste eest. See on juutide asi, meie asi on neid trööstida.
See hoiatus räägib lõpuaegadest, kui kõik rahvad lähevad Iisraelile kallale.
Praegu küsitakse sageli: kellele kuulub Iisrael? “Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks.” (1Ms 17:8)
Ei saa olla küsimust, kellele kuulub see maa. See maa, Iisraeli riigi territoorium kuulub Iisraelile.
Malcolm Hedding ütles: Iisrael kuulub Iisraeli rahvale, tema õigus seal elada sõltub sellest, millised on rahva suhted oma Jumalaga. Prohvet Hesekiel ütleb oma kirja 11. peatükis, et kui rahvas ei ole koos Jumalaga, siis mõistab Jumal tema üle kohut. “Kaks korda on juudid elanud eksiilis, kolmandat eksiili ei tule,” ütles Lisa Rüdiger.
Meie, kristlaste asi ei ole otsustada Iisraeli ning tema ja Jumala suhete üle, me ei ole kohtumõistjad, meie asi on palvetada, et juutidel oleks õige suhe oma Jumalaga.
Ükski rahvas ei saa Lähis-Idas oma tahet Iisraelile peale suruda. Jumal ise teab, kuidas ta korraldab asju, tema käes on võti. Jumal teab, mida ta teeb. Teekaart ei ole Lähis-Ida jaoks lahendus.
Meie oleme kristlikud sionistid, ja jääme Iisraeli kõrvale igas olukorras, lahendused ei saa olla kerged.

Euroopa Liit toetab palestiinlasi varjamatult
Iisraeli sõpradel oli Lisa Rüdigerile palju küsimusi elu kohta Iisraelis. Kõiki erutas küsimus: kuidas Lisa, teised kristlased ja kogu rahvas kaitseb end rünnakute eest?
Lisa Rüdiger rääkis: “Enne kui hakkasin Iisraelis elama, andis Jumal kirjakoha, laul 91. “Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!… Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab…Langegu tuhat su kõrvalt ja kümme tuhat su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu!” (L 91:2,5,7)
Meil on kaks võimalust: kas seisame Sõna peal või hakkame kartma. Mõnikord, eriti kui mõni pomm on lõhkenud, on imelik. Aga siis küsin: kas lasen hirmul enda sisse tulla.
Nii et sõidan ikka bussiga Jeruusalemma ega karda.” Iisraelis juhtub palju rohkem häid kui halbu asju. See vapper rahvas elab oma tavalist elu.
Iisraeli suhted Euroopa Liiduga on väga pingelised. Euroopa Liit on avalikult palestiinlaste poolt, ta toetab terroriste ka rahaliselt.

Antisemiidid: kõiges on süüdi juudid
Ajakirja Hashahar toimetaja ja kirjanik Elhonen Saks analüüsis Jüri Lina raamatut “Maailma ehitajate pettus”, mis oli meie raamatulettidelt kärme kaduma.
Jüri Lina tegeleb umbes kümmekod aastat antisemiitliku propagandaga, ja seegi raamat pole erand. !991.a. avaldas ajaleht “Eesti Aeg” tema artikli, kus ta väitis, et kõik õnnetused, mis eestlasi on tabanud, on kohalike juutide kätetöö.
Juudi kogukond avaldas sel puhul protesti. Ka mõned eesti intellektuaalid avaldasid artikli kohta kriitikat.
Aasta hiljem suri “Eesti Aeg” välja.
Aastail 1995-1996 ilmutas Jüri Lina raamatu “Skorpioni märgi all”, sealgi jätkas ta juudivaenulikult. Jüri Lina on pidevalt avaldanud kõige mõeldamatumaid, ebaloogilisi ja absurdsemaid mõtteid alates Napoleoni seotusest vabamüürlusega ja lõpetades natside seotusest vabamüürluse ja juutidega. Isegi gestapo ülem Himmler ja Goebbels olevat olnud rahvuselt juudid, samuti Lenin, Stalin ja Kerenski. Loomulikult olevat kõik hädad tulnud juutidelt.
Ka Euroopa Liidu olevat organiseerinud juudid, oma viimases raamatus levitab ta muidki juutide vandenõu teooriaid. Seejuures tsiteerib Lina Venemaa praegusi antisemiite.
Elhonen Saks ütles, et juudid on tõesti läinud maailma ajalukku ja teinud küllalt palju inimkonna heaks. “Me oleme tõesti vallutanud maailma, kuid mitte poliitiliselt. Öeldakse. et kui juute poleks muusikas olnud, poleks muusikat olnud,” rääkis Elhonen Saks.

Holokaust jätkub,
Iisrael getostub
Ajakirjanik Irina Stelmahh analüüsis Iisraeli sõprade laagris viimaseid sündmusi ja tendentse Pühal Maal.
“Holokaust käib praegugi edasi. Ka holokausti ajal oli juudi rahvas ohver ja teised rahvad vaatasid nende hävingut pealt, siis praegu on see samamoodi. Ma ei taha, et minu rahvas hukkub. Mida päev edasi, seda enam muutub Iisrael getoks.”
Iisraeli ümbritseb 23 vaenulikku araabia riiki, kes soovivad tema hävingut. Egiptus, kellega Iisraelil on olemas isegi rahuleping, valmistab ette terroriste. Terroristlik Palestiina Vabastusorganisatsioon sündis Egiptuses, Kairos. Egiptuse kaartidel pole Iisraeli üldse olemas. Ka Jordaania põhiseadus ei luba seal elada ühelgi juudil.
Terroristide nõudel lastakse Iisraeli vanglatest välja terroriste, kes on tapnud lapsi, naisi, vanureid.
Kuidas võib üks riik eksisteerida teise riigi kõhus? Aga täpselt nii see välja näeb, kui antakse järele araablastest terroristide nõudmistele ja põlised juudi alad eraldatakse ja antakse araablastele.
“Riik, mida terroristid nõuavad, on nagu Trooja hobune: Iisraeli riik ehitab praegu Trooja hobust oma kõhus,” ütles Irina Stelmach.
Kõige selle tulemusena kasvab ohvrite hulk, rahu ei tule. Iisrael loovutab terroristidele oma põliseid maid.
On pöördutud USA poole, et inimpommid tunnistataks massihävitusrelvadeks. Kolme aasta jooksul on neid kasutatud üle 7000.
Iisraelis on inimestel väga suur pinge. Väga järsku on suurenenud haigestumine vähki ja teistesse haigustesse. Näib, et ka autoõnnetuste arvult on tõustud maailmas esikohale. Suremus on tohutult kasvanud. Enesetappude arvult on samuti jõutud liidrite hulka.
Simon Wiesenthalilt küsiti: miks ta ei väsi paljastamast natse ja nende kuritegusid, miks ta ei võiks rahulikult elada, nagu teised. Ta vastas: kui ma suren ja kohtan oma vendi, kes mõrvati koonduslaagrites, ja nad küsivad: mida sa oled meie heaks teinud, siis ma vastan: mina ei ole teid unustanud.
Mis saab Iisraelist? “Poliitika ei tööta enam, poliitikutel ei ole lahendust. Lahendused on Jumala käes,” ütles Irina Stelmach.

“Miks peaksime minema sinna, kus vihatakse juute?”
Mida aasta edasi maailmajastu sündmuste lõpu poole, seda väärtuslikumaks saavad kurjusesüsteemile vastupanijad. Paljudes kodu- ja palvegruppides, kus palutakse rahu Jeruusalemmale, tehakse ära väga suur töö. Tähtis on olla palvetöös ustav, mitte ära väsida. Ka Olevistes palutakse igal hommikul Iisraeli pärast.
14. septembril seisab meie rahvas valiku ees, kas minna Euroopa Liitu. Kas minna sinna, kus mõnitatakse ja vihatakse Iisraeli? Meie, kes armastame Iisraeli, peaksime paluma Jumalat, et Eesti võiks püsida vabana.
“Hoiame kokku nendega, kes armastavad Iisraeli. Vajame üht oaasi Läänemere kaldal. Suured asjad sünnivad, kui anname selleks võimaluse,” kõneles Ülo Niinemägi.
“Võta täna Jumala käest vastu ülesanne, mida sina võiksid teha Iisraeli heaks. Iisraeli keskusel on vaja abi. Missugune on sinu osa?”
Laagri lõpetamise eel said sõna laagri tegijad. Selle põhiraskuse kandis Ene, kes ütles: “Me armastame Iisraeli rahvast ilma igasuguste tingimusteta.”

Meie asi on olla Jumala poolel
Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhataja Peeter Võsu ütles laagrit lõpetades järgmist.
“Inimesed, kes on Pühal Maal käinud, panid tähele, et kui sa oled terve päeva jalutanud Jeruusalemma iidsetel tänavatel, märkad õhtul, e su jalad ei ole saanud tolmuseks. Jumal hoiab oma rahvast eriliselt. Me kuuleme sõjasõnumeid, ega suuda uskuda, et seal on puhas, seal on rahu.”
Iisraelil ei ole eriti kellelegi loota. ÜRO autodega veetakse araablastele pomme, millega õhitakse Iisraelis busse, kohvikuid, kauplusi.
Inimlikke lahendusi sel konfliktil ei ole. Piibel räägib meile, et lahendus on üleloomulik, kui tuleb Messias ja sekkub. See on nagu Hollywoody film, millel lõpp on positiivne. Kui me oleme Jumala plaanides, siis juhtugu mis juhtub, aga lõpp on hea.
Meie Jumalal on kontroll asjade üle, meie asi on olla õigel poolel, oma Jumala poolel.

admin JRKS

Comments are closed.